fbpx

Cursus Python NumPy

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Python NumPy : Inhoud

  In de cursus Python NumPy worden de Python libraries NumPy en MatPlotlib besproken. Deze Python add-on bibliotheken zijn zeer geschikt voor het creëren van data analyse en data processing applicaties.

  Overview NumPy en SciPy

  De cursus start met een overzicht van NumPy en de zuster library SciPy en hoe we deze libraries kunnen installeren.

  NumPy ndarray

  Vervolgens wordt het NumPy's ndarray object en zijn methodes besproken. Aandacht wordt besteed aan de verschillende array manipulatie technieken. Deze methoden zijn in staat grote datasets zeer efficiënt te verwerken.

  Matrix Handling

  Vervolgens wordt het omgaan met matrices met NumPy behandeld en er wordt aandacht besteed aan speciale routines voor ordening, searching en het vergelijken van data in matrices.

  MatPlotLib

  Tenslotte wordt de MatPlotlib library besproken. Deze library is nauw geïntegreerd met NumPy en SciPy en dit maakt het een zeer krachtig instrument voor het creëren en plotten van complexe figuren. De cursus maakt gebruik van voorbeelden uit de praktijk en laat zien hoe één- en twee-dimensionale data kunnen worden gevisualiseerd.

 • Cursus Python NumPy : Training

  Doelgroep Cursus Python NumPy

  De cursus Python NumPy is bestemd voor wetenschappers en Big Data analisten die Python met NumPy en MatPlotlib willen gebruiken voor data analyse en data processing.

  Voorkennis Cursus Python NumPy

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is voorafgaande kennis van Python noodzakelijk. Kennis van numerieke methoden is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Python NumPy

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Python NumPy

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Numerical Python.

  Cursus Numerical Python
 • Cursus Python NumPy : Modules

  Module 1 : Numpy Intro

  Module 2 : Common Functions

  Module 3 : Matrices

  What is NumPy?
  What is SciPy?
  Installing NumPy
  NumPy array object
  Selecting elements
  NumPy numerical types
  Data type objects
  dtype constructors
  dtype attributes
  Onedimensional slicing and indexing
  Multidimensional slicing and indexing
  Array comparisons
  any(),all(), slicing, reshape()
  Manipulating array shapes
  Stacking and Splitting arrays
  Converting arrays
  Methods of ndarray
  Clipping arrays
  Compressing arrays
  Views versus copies
  ravel(),flatten(),transpose()
  Missing values
  Handling NaNs
  nanmean(), nanvar() and nanstd()
  File I/O
  Loading from CSV files
  mean() function
  Value range
  Dates
  Correlation
  Smoothing
  full() and full_like() functions
  Working with Matrices
  ufuncs
  Creating matrices
  Universal functions
  Arithmetic functions
  Modulo operation
  Fibonacci numbers
  Bitwise functions
  Comparison functions
  Fancy indexing
  at() method
  Inverting matrices
  Finding eigenvalues
  Singular value decomposition
  Pseudo inverse
  Determinants

  Module 4 : Special Routines

  Module 5 : Plotting with MathplotLib

  Sorting
  partition() function
  Complex numbers
  Searching
  Array elements extraction
  Assert functions
  Almost equal arrays
  Equal arrays
  Ordering arrays
  Object comparison
  String comparison
  Floating point comparisons
  Unit tests
  Simple plots
  Plot format string
  Subplots
  Histograms
  Logarithmic plots
  Scatter plots
  Fill between
  Legend and annotations
  Threedimensional plots
  Contour Plots
  Transformations
  Animation
  Projections
 • Cursus Python NumPy : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Python NumPy : Reviews

 • Cursus Python NumPy : Certificaat