fbpx

Cursus Nginx Administration

In the cursus Nginx Administration leren de deelnemers de Nginx web server te beheren en controleren. Nginx is een open source web server die ook gebruikt kan worden als proxy server, load balancer, mail proxy en HTTP cache. Nginx is één van de meest gebruikte web servers en blinkt uit door een goede performance en beperkt geheugen gebruik. Nginx is beschikbaar voor diverse operating systemen waaronder Linux, Windows en Mac.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Nginx Administration : Inhoud

  Nginx Intro

  In de cursus Nginx Administration komt het beheer van de Nginx web server aan de orde. In de eerste plaats wordt ingegaan op de modulaire architectuur van Nginx en hoe naast de base modules ook andere modules kunnen worden geactiveerd. Ook worden de diverse installatie opties van Nginx besproken.

  Nginx Configuration

  Vervolgens komt de configuratie van Nginx aan de orde met de verschillende configuratie directives en configuratie files. Aandacht wordt besteed aan de configuratie van logging, virtual hosting, het opzetten van error pages en de configuratie van routing en URL rewriting.

  Nginx als Reverse Proxy

  Eveneens wordt ingegaan op hoe je Nginx kunt configureren als reverse proxy, waarbij de reverse proxy het oorspronkelijke client request doorstuurt naar de juiste backend server. Hierbij komen ook redirects en Web Socket connections aan de orde. En ook het monitoren van Nginx wordt besproken.

  Load Balancing

  Onderwerp in de cursus is ook hoe een cluster met verschillende Nginx instanties kan worden geconfigureerd en hoe het verkeer door middel van load balancing naar achterliggende Nginx applicaties kan worden doorgestuurd.

  Caching

  Nginx beschikt over vele mogelijkheden voor caching waarmee grote performance verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Aan de orde komen de diverse caching configuraties met scalable content caching,
  caching zones, caching hash key en Vary header.

  Security

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten met een bespreking van de security configuratie in Nginx. Access control met Basic Authentication en JSON Web Tokens, encryptie en de inzet van ModSecurity passeren de revue.

 • Cursus Nginx Administration : Training

  Doelgroep Cursus Nginx Administration

  De cursus Nginx Administration is bestemd voor systeembeheerders en web developers die de Nginx server moeten beheren en configureren en die er applicaties op moeten installeren.

  Voorkennis Cursus Nginx

  Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals surfen op het web en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Nginx

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

  Certificaat Nginx Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Nginx Administration.

  Cursus Nginx Administration
 • Cursus Nginx Administration : Modules

  Module 1 : Nginx Intro

  Module 2 : Nginx Configuration

  Module 3 : Nginx as Reverse Proxy

  What is Nginx?
  Nginx Architecture
  Nginx Benefits
  Nginx installation
  Install Nginx from binary
  Install Nginx from source
  Enabling modules
  Base modules
  Serve static content
  Nginx as system service
  Upgrading Nginx
  Configuration directives
  Organization and inclusions
  Customize Logging
  The HTTP Server
  Routing and Maps
  Mail server proxy
  Setting up virtual hosts
  Configuring locations
  Location lookup order
  Setting up error pages
  Use Variables in Rewrites
  Proxy connections
  Nginx as reverse proxy
  Nginx and Apache
  Supported upstream protocols
  Configuring Apache and Nginx
  Nginx proxy module
  Note on variables
  Issuing redirects
  Proxying Websocket Connections
  Separating content
  X-Accel-* headers

  Module 4 : Monitoring and Logging

  Module 5 : Load Balancing

  Module 6 : Caching

  Access log Files
  Error log Files
  Log Levels
  Specifying custom log format
  Tracking slow requests
  Optimizing logging
  Log rotation
  Log analysis by external programs
  Monitoring Nginx
  Traffic Monitoring
  Nginx stub status page
  Alerts from Nginx
  HTTP Load Balancing
  TCP Load Balancing
  Load-Balancing Methods
  Connection Limiting
  Clustering Types
  Horizonal Clustering
  Vertical Clustering
  Session Persistence
  Sticky Cookie
  Sticky Learn
  Sticky Routing
  Connection Draining
  NGINX HA Mode
  The Vary: header
  Keep-alives
  Scalable Content Caching
  Caching Zones
  Caching Hash Keys
  Cache Bypass and Cache Performance
  Purging
  Sophisticated Media Streaming
  Bandwidth Limits
  Seamless Reload
  TCP and HTTP Health Checks

  Module 7 : Security

  Controlling Access
  Access on IP Address
  Allowing CORS
  Limiting Connections
  Limiting Rate and Bandwidth
  Client-Side Encryption
  HTTP Basic Authentication
  Secure Links and Locations
  API Authentication Using JWT
  Creating JSON Web Keys
  Single Sign-On (SSO)
  ModSecurity Firewall
  HTTPS Redirects
 • Cursus Nginx Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Nginx Administration : Reviews

 • Cursus Nginx Administration : Certificaat