fbpx

Cursus Java EE EJB Business Components

De cursus Java EE EJB Business Components richt zich op Enterprise JavaBeans, zoals gespecificeerd in de EJB 3.x specificatie als onderdeel van de laatste versie van Java EE.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java EE EJB Business Components : Inhoud

  Enterprise Bean Types

  Aandacht wordt besteed aan de 3 verschillende types van Enterprise Beans zoals Session Beans, Message Driven Beans en Singleton beans.

  JNDI

  Het Java Naming and Directory Interface (JNDI) wordt besproken evenals hoe beans kunnen worden gevonden en geïnstantieerd door injection. Hierbij komen de lifecycles van de beans aan de orde en worden concurrency problemen besproken.

  Annotations

  Een belangrijke rol is weggelegd voor annotaties. Deze komen op veel plaatsen in de cursus aan de orde zoals bij het leggen van links met resources en de realisatie van persistence.

  EJB Query Language

  Aandacht wordt besteed aan het gebruik van EJB Query Language en de implementatie van Object Relational Mapping in EJB 3.x.

  Security

  Ook komen de transacties in een Java EE omgeving aan bod en wordt aandacht besteed aan de Java EE security architectuur en de verschillende authenticatie en autorisatie strategieën. JMS en de toepassing ervan in combinatie met Message Driven Beans staan eveneens op het programma.

  Best Practices

  En tot slot wordt de aandacht gericht op best practices en design patterns in EJB technologie.

 • Cursus Java EE EJB Business Components : Training

  Doelgroep Cursus Java EE EJB Business Components

  Java developers die met Java EE EJB business componenten willen leren ontwikkelen.

  Voorkennis Java EE EJB Business Components

  Kennis van en ervaring met programmeren in Java en de beginselen van object oriëntatie is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Kennis van Java EE Web Development is wenselijk.

  Uitvoering Training Java EE EJB Business Components

  De theorie wordt gepresenteerd in de vorm van slides en afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam (1Z0-895) worden besproken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java EE EJB Business Components

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE EJB Business Components.

  Cursus Java EE EJB Business Component Development
 • Cursus Java EE EJB Business Components : Modules

  Module 1 : Java EE Intro

  Module 2 : Enterprise Java Beans (EJB)

  Module 3 : JNDI and Injection

  Java Editions
  Java EE versions
  Enterprise Applications
  Java EE Servers
  Web Components
  EJB Components
  JavaBean components
  Web Services
  Java EE API's
  EAR Files
  Deployment Descriptors
  Annotations
  Session Beans
  Statefull and Stateless
  Life Cycle Session Bean
  Architecture of an EJB
  EJB Object at work
  Client Access
  Remote versus Local Clients
  Web Service Clients
  Singleton Beans
  Concurrency management strategy
  Message Driven beans
  Life Cycle Message Driven Beans
  Naming Services
  Directory Services
  Locate resources with JNDI
  JNDI Architecture
  JNDI InitialContext
  JNDI Naming Context
  EJB Environment
  Standard JNDI SubContexts
  Dependency Injection
  DataSource Injection
  Injection of EJB References
  Example EJB Injection

  Module 4 : Java Persistence API

  Module 5 : Callbacks and Listeners

  Module 6 : Session Beans

  Entity Classes
  Entity Manager
  Persistence Context
  Entity Identity
  Entity Lifecycle
  Entity Relationships
  Persisting Objects
  Removing Objects
  Merging Objects
  Managing Identity
  Life Cycle Callback methods
  Entity Listeners
  Life Cycle Callback Rules
  Signature Life Cycle Callbacks
  Signature Entity Listeners
  @PrePersist and @PostPersist
  @PreRemove and @PostRemove
  @PreUpdate and @PostLoad
  Multiple Invocation Callbacks
  Invocation Order
  Session Beans Overview
  Stateless Session Beans
  Event callbacks
  Asynchronous communication
  Singleton session bean
  Singleton concurrency access
  Stateful Session Beans
  Passivating and Activating
  Remote Business Interface
  Calling Business Methods

  Module 7 : Message Driven Beans

  Module 8 : Timer Service

  Module 9 : Interceptors

  Messaging Characteristics
  Publish and Subscribe
  Point tot Point
  What is JMS?
  Message types
  Message Driven Beans
  MessageListeners
  onMessage method
  Timer Service
  Scheduling Timers
  Creating Timers
  Timeout method rules
  Canceling and Saving Timers
  Timer Service interface
  Timer interface
  Timer handle interface
  What are Interceptors?
  Interceptor Classes
  @AroundInvoke
  Example Interceptor
  Interceptor Lifecycle
  Interceptor Types
  Default Interceptors
  Exclude Interceptors

  Module 10 : Transactions

  Module 11 : Security

  Module 12 : EJB and Web Services

  Transactions
  Demarcating Boundaries
  Container Managed
  Bean Managed
  Client Managed
  Transaction Attributes
  Session Synchronization
  Before Completion
  After Completion
  Java EE and EJB Security
  Programmatic Security
  Java EE authorization strategies
  Declarative Security
  Using Programmatic Security
  Method Permissions
  DeclareRoles
  ejb-role-ref
  role-link
  Web Service Types
  REST versus SOAP
  Structure SOAP Message
  What is WSDL?
  Stateless Session Bean Endpoint
  JAX-WS
  Publishing an Endpoint
  Web Service Annotations
  JAX-RS

  Module 13 : EJB Best Practices

  Module 14 : Clustering

  Optional : Annotations and JMX

  Define Best Practices
  Benefits of EJB best practices
  Java EE Patterns
  Effective Exception Handling
  EJB Design Patterns
  Session Facade
  Composite View
  Front Controller
  Business Delegate
  Service to Worker
  What is clustering?
  Thin Client Clustering
  Thick Client Clustering
  Clustering Stack
  JGroups and JCache
  HA-JNDI
  HA-Smart Proxies
  SLSBs and SFSBs
  HTTP Session Replication
  POJO Clustering
  What are annotations?
  Single value annotations
  Normal annotations
  Meta-Annotations
  What is JMX?
  Managed Beans
  Naming MBeans
  MBean Server
  Registering Mbeans
  Notifications
 • Cursus Java EE EJB Business Components : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java EE EJB Business Components : Reviews

  Hans : ING
  Zeer tevreden. Sluit goed aan op de markt. Zeer goede oefeningen en cursusmateriaal. Complimenten.
 • Cursus Java EE EJB Business Components : Certificaat