fbpx

Cursus Java EE EJB Business Components

De cursus Java EE EJB Business Components richt zich op Enterprise JavaBeans, zoals gespecificeerd in de EJB 3.x specificatie als onderdeel van de laatste versie van Java EE.

Regio:
  • Inhoud
  • Training
  • Modules
  • Algemeen
    Algemeen
  • Reviews
  • Certificaat
  • Cursus Java EE EJB Business Components : Inhoud

    Enterprise Bean Types

    Aandacht wordt besteed aan de 3 verschillende types van Enterprise Beans zoals Session Beans, Message Driven Beans en Singleton beans.

    JNDI

    Het Java Naming and Directory Interface (JNDI) wordt besproken evenals hoe beans kunnen worden gevonden en geïnstantieerd door injection. Hierbij komen de lifecycles van de beans aan de orde en worden concurrency problemen besproken.

    Annotations

    Een belangrijke rol is weggelegd voor annotaties. Deze komen op veel plaatsen in de cursus aan de orde zoals bij het leggen van links met resources en de realisatie van persistence.

    EJB Query Language

    Aandacht wordt besteed aan het gebruik van EJB Query Language en de implementatie van Object Relational Mapping in EJB 3.x.

    Security

    Ook komen de transacties in een Java EE omgeving aan bod en wordt aandacht besteed aan de Java EE security architectuur en de verschillende authenticatie en autorisatie strategieën. JMS en de toepassing ervan in combinatie met Message Driven Beans staan eveneens op het programma.

    Best Practices

    En tot slot wordt de aandacht gericht op best practices en design patterns in EJB technologie.

  • Cursus Java EE EJB Business Components : Training

    Doelgroep Cursus Java EE EJB Business Components

    Java developers die met Java EE EJB business componenten willen leren ontwikkelen.

    Voorkennis Java EE EJB Business Components

    Kennis van en ervaring met programmeren in Java en de beginselen van object oriëntatie is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen. Kennis van Java EE Web Development is wenselijk.

    Uitvoering Training Java EE EJB Business Components

    De theorie wordt gepresenteerd in de vorm van slides en afgewisseld met praktische oefeningen. Demos dienen ter verheldering van de theorie. Alle onderwerpen die worden gevraagd op het Java EE Enterprise JavaBeans Developer Certified Expert Exam (1Z0-895) worden besproken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

    Officieel Certificaat Java EE EJB Business Components

    De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java EE EJB Business Components.

    Cursus Java EE EJB Business Component Development
  • Cursus Java EE EJB Business Components : Modules

    Module 1 : Java EE Intro

    Module 2 : Enterprise Java Beans (EJB)

    Module 3 : JNDI and Injection

    Java Editions
    Java EE versions
    Enterprise Applications
    Java EE Servers
    Web Components
    EJB Components
    JavaBean components
    Web Services
    Java EE API's
    EAR Files
    Deployment Descriptors
    Annotations
    Session Beans
    Statefull and Stateless
    Life Cycle Session Bean
    Architecture of an EJB
    EJB Object at work
    Client Access
    Remote versus Local Clients
    Web Service Clients
    Singleton Beans
    Concurrency management strategy
    Message Driven beans
    Life Cycle Message Driven Beans
    Naming Services
    Directory Services
    Locate resources with JNDI
    JNDI Architecture
    JNDI InitialContext
    JNDI Naming Context
    EJB Environment
    Standard JNDI SubContexts
    Dependency Injection
    DataSource Injection
    Injection of EJB References
    Example EJB Injection

    Module 4 : Java Persistence API

    Module 5 : Callbacks and Listeners

    Module 6 : Session Beans

    Entity Classes
    Entity Manager
    Persistence Context
    Entity Identity
    Entity Lifecycle
    Entity Relationships
    Persisting Objects
    Removing Objects
    Merging Objects
    Managing Identity
    Life Cycle Callback methods
    Entity Listeners
    Life Cycle Callback Rules
    Signature Life Cycle Callbacks
    Signature Entity Listeners
    @PrePersist and @PostPersist
    @PreRemove and @PostRemove
    @PreUpdate and @PostLoad
    Multiple Invocation Callbacks
    Invocation Order
    Session Beans Overview
    Stateless Session Beans
    Event callbacks
    Asynchronous communication
    Singleton session bean
    Singleton concurrency access
    Stateful Session Beans
    Passivating and Activating
    Remote Business Interface
    Calling Business Methods

    Module 7 : Message Driven Beans

    Module 8 : Timer Service

    Module 9 : Interceptors

    Messaging Characteristics
    Publish and Subscribe
    Point tot Point
    What is JMS?
    Message types
    Message Driven Beans
    MessageListeners
    onMessage method
    Timer Service
    Scheduling Timers
    Creating Timers
    Timeout method rules
    Canceling and Saving Timers
    Timer Service interface
    Timer interface
    Timer handle interface
    What are Interceptors?
    Interceptor Classes
    @AroundInvoke
    Example Interceptor
    Interceptor Lifecycle
    Interceptor Types
    Default Interceptors
    Exclude Interceptors

    Module 10 : Transactions

    Module 11 : Security

    Module 12 : EJB and Web Services

    Transactions
    Demarcating Boundaries
    Container Managed
    Bean Managed
    Client Managed
    Transaction Attributes
    Session Synchronization
    Before Completion
    After Completion
    Java EE and EJB Security
    Programmatic Security
    Java EE authorization strategies
    Declarative Security
    Using Programmatic Security
    Method Permissions
    DeclareRoles
    ejb-role-ref
    role-link
    Web Service Types
    REST versus SOAP
    Structure SOAP Message
    What is WSDL?
    Stateless Session Bean Endpoint
    JAX-WS
    Publishing an Endpoint
    Web Service Annotations
    JAX-RS

    Module 13 : EJB Best Practices

    Module 14 : Clustering

    Optional : Annotations and JMX

    Define Best Practices
    Benefits of EJB best practices
    Java EE Patterns
    Effective Exception Handling
    EJB Design Patterns
    Session Facade
    Composite View
    Front Controller
    Business Delegate
    Service to Worker
    What is clustering?
    Thin Client Clustering
    Thick Client Clustering
    Clustering Stack
    JGroups and JCache
    HA-JNDI
    HA-Smart Proxies
    SLSBs and SFSBs
    HTTP Session Replication
    POJO Clustering
    What are annotations?
    Single value annotations
    Normal annotations
    Meta-Annotations
    What is JMX?
    Managed Beans
    Naming MBeans
    MBean Server
    Registering Mbeans
    Notifications
  • Cursus Java EE EJB Business Components : Algemeen

    Lees de algemene cursus informatie
  • Cursus Java EE EJB Business Components : Reviews

    Hans : ING
    Zeer tevreden. Sluit goed aan op de markt. Zeer goede oefeningen en cursusmateriaal. Complimenten.
  • Cursus Java EE EJB Business Components : Certificaat