Code: PRG800
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1350

Cursus Groovy Programmeren

15-01 t/m 17-01-2018
19-03 t/m 21-03-2018
22-05 t/m 24-05-2018
16-07 t/m 18-07-2018
17-09 t/m 19-09-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Groovy

Cursus Groovy Deze cursus is bestemd voor Java developers die willen leren programmeren met de script taal Groovy.

Voorkennis Cursus Groovy Programmeren

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

Uitvoering Training Groovy Programmeren

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo’s zorgen voor een verdere verduidelijking van de behandelde begrippen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Groovy Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Groovy Programmeren.

Inhoud Cursus Groovy

In de cursus Groovy Programmeren leren de deelnemers to programmeren in de Groovy scripttaal die ook wel wordt beschouwd als Java++. Groovy is een JVM taal hetgeen betekent dat Groovy scripts interoperabel zijn met Java code en daardoor makkelijk samen met Java in dezelfde applicatie kunnen worden gebruikt. Groovy biedt een natuurlijk uitbreiding op de Java syntax en biedt onder andere een eenvooudige data type syntax voor lists, ranges, maps en reguliere expressies. Na een introductie over de basis kenmerken van Groovy en de installatie van Groovy, komt aan de orde hoe te programmeren met closures and builders. Ook meta-programmeren in Groovy is een onderwerp in de cursus. Aandacht wordt tevens besteed aan Groovies support voor dynamic typing namely duck-typing. Nog veel meer zaken komen aan de orde en de deelnemers zullen merken dat ze snel productief kunnen worden met het programmeren in Groovy.

Module 1 : Groovy Intro

Module 2 : Data Types and Operators

Module 3 : Closures

Overview of JVM languages
Why Groovy is a superior Java
Installation of Groovy
Skip types and semicolons
Skip function parameter types and returns
Duck typing
Groovy Beans
Groovy Strings
Lists
Maps
Ranges
Regex
Null-catch operator
Elvis operator
Spread operator
Spaceship operator
as operator
Operator overloading
The versatile switch statement
What are closures
Closure definition
Free variables
Functions that takes closures
Functions returning closures
Currying

Module 4 : Meta Programming

Module 5 : Groovy Enhanced Java API

Module 6 : AST Annotations

Inspection
MetaClass
Patching in new methods
Dynamic methods
Expando
GPath
Overview
Iteration methods
Text manipulation
Dates and times
Easy file handling
Threads and processes
ToString
EqualsAndHashCode
TupleConstructor
Canonical
Immutable
Singleton
Delegate
AutoExternalize
Log, Log4j, Slf4j
ThreadInterrupt, TimesInterrupt
WithReadLock, WithWriteLock
Trampoline
Memoize
How to create your own AST transformation

Module 7 : Groovy Builders

Module 8 : XML Handling

Module 9 : Embedded Groovy

The concept
Markup Builder
Node Builder
Ant Builder
Swing Builder
HTTP Builder
How to create your own builder
Reading XML
Producing XML
Printing XML
Grape
Scraping HTML
Invoking internet web services
Embedded Groovy
Groovy in a legacy Java application
Eval
GroovyShell
GroovyScript
Running Groovy on the command line
One-liners
Running using shell-script style

Module 10 : GPars

Module 11 : Groovy Frameworks

What is GPars
Fork-Join concurrency
Parallel data types
Map-Reduce pipelines
Actors concurrency
Grails
Gradle
Griffon
Gaylek
Spock
Geb

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl