fbpx

Cursus Groovy Programmeren

In de cursus Groovy Programmeren leren de deelnemers to programmeren in de dynamische scripttaal Groovy die ook wel wordt beschouwd als Java++. Groovy is een JVM taal hetgeen betekent dat Groovy scripts interoperabel zijn met Java code en daardoor makkelijk samen met Java in dezelfde applicatie kunnen worden gebruikt. Groovy biedt een natuurlijke uitbreiding op de Java syntax en biedt onder andere een eenvoudiger syntax voor lists, ranges, maps en reguliere expressies.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Groovy Programmeren : Inhoud

  Groovy Intro

  De cursus gaat van start met een introductie van de basis kenmerken van Groovy waarin ingegaan wordt op dynamic typing en type inference in Groovy. Aan de orde komt hoe Groovy verschilt van Java met veel minder boilerplate code en ondersteuning voor scripting.

  Language Syntax en Data Structures

  Vervolgens wordt de Groovy taal syntax met variabelen, data types, conditionals, operators en loops besproken. Ook worden de Groovy data structures zoals lists, maps en sets behandeld en hoe Groovy gebruik maakt van het Java Collection Framework.

  Methods en Closures

  En ook Groovy methods, parameters passing en closures zijn onderdeel van het programma van de cursus. Groovy closures zijn anonymous code blocks die, als functie objecten met de scope waarin ze worden gecreëerd, worden opgeslagen om op een later tijdstip, al dan niet met extra parameters, te worden uitgevoerd.

  Classes en Traits

  Groovy is net als Java een object georiënteerde taal en aandacht wordt tevens besteed aan hoe je in Groovy gebruikt maakt van classes, constructors, fields, interfaces en traits.

  XML en JSON

  Daarnaast staat file I/O op het programma en wordt er in dat verband ingegaan op de veel gebruikte data formaten van XML en JSON en hoe Groovy daar mee omgaat.

  Meta Programming

  Tenslotte wordt de cursus afgesloten met de behandeling van meta programming in Groovy waarmee het mogelijk is om methods dynamisch aan te roepen en classes en methods on the fly te creëren.

 • Cursus Groovy Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Groovy Programmeren

  De cursus Groovy Programmeren is bestemd voor Java developers die willen leren programmeren met de script taal Groovy.

  Voorkennis Cursus Groovy Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Java vereist.

  Uitvoering Training Groovy Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's zorgen voor een verdere verduidelijking van de behandelde begrippen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Groovy Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Groovy Programmeren.

  Cursus Groovy
 • Cursus Groovy Programmeren : Modules

  Module 1 : Groovy Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Data Structures

  What is Groovy?
  Groovy Features
  HelloWorld in Java
  HelloWorld in Groovy
  Removing Noise
  Removing Boilerplate
  Dynamic Types
  Variable Interpolation
  POJOs on Steroids
  Script Support
  Differences with Java
  Running Groovy Scripts
  Groovy Development Kit
  Groovy Variables and Data Types
  Wrapper Types
  Number Methods
  Groovy Strings
  Groovy Conditionals
  Switch Statement
  Groovy Operators
  Other Operators
  Elvis Operator
  Range Operator
  Groovy Loops
  For in Loop
  Each Loop
  Groovy Lists
  List Methods
  List Manipulation
  Groovy Maps
  Map Methods
  Map Manipulation
  Java Collection Interface
  Concrete Collections
  List Interface
  ArrayList Class
  LinkedList Class
  Set and SortedSet
  Map Interface

  Module 4 : Methods and Closures

  Module 5 : File I/O

  Module 6 : Classes and Traits

  Groovy Methods
  Method Parameters
  Return Values
  Locals versus Globals
  What are Closures?
  Benefits of Closures
  Groovy Closures
  Closure Parameters
  Closure Variables
  Closures in Methods
  Closures and Collections
  Find and FindAll
  Any and Every
  Collect
  IO Basics
  Java Stream Classes
  Stream Types
  Nested Streams
  Groovy IO
  Reading Files
  Writing Text
  Data Conversion Streams
  DataStreams Java
  DataStreams Groovy
  Copy and Delete
  Directory Methods
  Traversing File Trees
  Executing External Processes
  Groovy Classes
  Normal Class
  Duck Typing
  Property Support
  Inner Classes
  Inner Class Usage
  Anonymous Inner Class
  Abstract Classes
  Interfaces
  Constructors
  Fields
  Comparator
  Traits
  Meaning of this

  Module 7 : XML and JSON Handling

  Module 8 : Meta Programming

  XML Processing Options
  DOM Tree
  SAX Callbacks
  XML Support in Groovy
  MarkupBuilder
  JSON Object Representation
  JSON Array Representation
  JSON with Array and Objects
  Groovy Json Classes
  Producing JSON from Map
  Produce JSON From Pogo
  JSON with JSONSlurper
  Groovy is Dynamic
  Dynamic Methods
  Adding Properties
  Meta Object Protocol
  Invoker Operation
  invokeMethod
  GroovyObject interface
  Groovy Interceptable
  Metaclass
  Intercepting Methods
  Expando
  GPath
 • Cursus Groovy Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Groovy Programmeren : Reviews

  Jac : Nationale Politie
  Prima training. Veel geleerd!
  Michael : Nationale Politie
  Praktijk gericht samenwerken bevalt heel erg goed. USB met lesmateriaal is tof.
  Laurens : Nationale Politie
  Uitgebreid lesmateriaal, duidelijke instructie.
  Trainer is erg ervaren en kan kennis uitstekend overbrengen op de cursisten.
  Veel hands-on tijdens de training.
  Dit maakt dat het opnemen van de kennis gemakkelijker gaat.
 • Cursus Groovy Programmeren : Certificaat