fbpx

Cursus Dart Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Dart Programmeren : Inhoud

  Dart is een general purpose programmeer taal die oorspronkelijk is ontwikkeld door Google. Dart is open source en inmiddels een ECMA standaard. Hierdoor wordt het ontstaan van een actief ecosysteem rond de taal bevorderd. De kracht van Dart ligt vooral bij de ontwikkeling van web applicaties en de verwachting is dat browsers Dart direct gaan ondersteunen. Dart staat ook aan de basis van het Flutter Framework voor mobiele applicaties.

  Dart Intro

  In de cursus Dart Programmeren leren de deelnemers de kenmerken van applicatie ontwikkeling met Dart. Ingegaan wordt op de Dart SDK en de transpiler dart2js die een JavaScript equivalent van Dart Script genereert.

  Dart Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan data types, generics en control flow in Dart. Dart is type safe, ondersteunt type inference en voorkomt null pointer exceptions met een null safety mechanisme.

  Functies en Data Structures

  Ook komen de karakteristieken van functies en data structures in Dart aan de orde. Zo wordt ingegaan op data structures uit de core library, runes en het mirror system en komen bij functies optionele parameters en lambda functies aan bod.

  Classes en Objects

  Dart is een object georiënteerde taal en de implementatie van constructors, interfaces, exceptions en inheritance in Dart komt aan de orde. Hierbij worden ook extension methods besproken.

  Concurrency

  Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op concurrency in Dart waarbij parallelle taken door meerdere concurrent threads kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan asynchrone I/O met Dart Futures en het Async Package.

 • Cursus Dart Programmeren : Training

  Doelgroep cursus Dart Programmeren

  De cursus Dart Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de programmeer taal Dart.

  Voorkennis Cursus Dart Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Dart Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Dart Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dart Programmeren.

  Cursus Dart Programmeren
 • Cursus Dart Programmeren : Modules

  Module 1 : Dart Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Data Structures

  What is Dart?
  Install Dart SDK
  Dartpad Editor
  IDE Support
  Dart to JavaScript
  dart2js
  Program Execution
  Static checker
  Checked Mode
  Dart Keywords
  Dart Identifiers
  Type Syntax
  Numbers
  Strings
  Booleans
  Dynamic Types
  Final and Const
  Operators
  Type Test Operators
  Iterations with Loops
  Selections with If
  Using Labels
  Core Library
  Fixed Length List
  Growable List
  List Operations
  Map Literals
  Map Constructor
  Dart Symbols
  Runes
  Enumerations
  String.codeUnits
  MirrorSystem

  Module 4 : Functions and Interfaces

  Module 5 : Classes and Objects

  Module 6 : Collections and Generics

  Function Definition
  Calling Functions
  Passing Parameters
  Return Values
  Optional Parameters
  Recursive Functions
  Lambda Functions
  Interfaces
  Implementing Interface
  Multiple Interfaces
  Declaring Classes
  Fields and Methods
  Getters and Setters
  Constructors
  Named Constructors
  this Keyword
  Class Inheritance
  Types of Inheritance
  Method Overriding
  static and super
  Dart Collections
  Set and Queue
  Iterating Collections
  Optional Typing
  Type Safeness
  Parameterized Types
  Generic Map
  Generic List
  Isolates
  TypeDefs

  Module 7 : Packages

  Module 8 : Exceptions

  Module 9 : Concurrency

  Packaging Programming Units
  Package Manager pub
  Package Metadata
  pubsec.yaml
  Installing Packages
  pub get Command
  Importing Libraries
  Encapsulation
  Custom Libraries
  Exception Handling
  try Block
  on/catch block
  finally Block
  ON Block
  Exception Class
  Built-in Exceptions
  Throwing Exceptions
  Custom Exceptions
  Parallel Tasks
  Multiple Threads
  Isolates versus Threads
  Isolate Class
  spawn Method
  Dart Futures
  Async Package
  Asynchronous I/O
  readLineSync Method
 • Cursus Dart Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Dart Programmeren : Reviews

 • Cursus Dart Programmeren : Certificaat