fbpx

Cursus Dart Programmeren

Dart is een general purpose programmeer taal die oorspronkelijk is ontwikkeld door Google. Dart is open source en inmiddels een ECMA standaard. Hierdoor wordt het ontstaan van een actief ecosysteem rond de taal bevorderd. De kracht van Dart ligt vooral bij de ontwikkeling van web applicaties en de verwachting is dat browsers Dart direct gaan ondersteunen. Dart staat ook aan de basis van het Flutter Framework voor mobiele applicaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Dart Programmeren : Inhoud

  Dart Intro

  In de cursus Dart Programmeren leren de deelnemers de kenmerken van applicatie ontwikkeling met Dart. Ingegaan wordt op de Dart SDK en de transpiler dart2js die een JavaScript equivalent van Dart Script genereert.

  Dart Syntax

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan data types, generics en control flow in Dart. Dart is type safe, ondersteunt type inference en voorkomt null pointer exceptions met een null safety mechanisme.

  Functies en Data Structures

  Ook komen de karakteristieken van functies en data structures in Dart aan de orde. Zo wordt ingegaan op data structures uit de core library, runes en het mirror system en komen bij functies optionele parameters en lambda functies aan bod.

  Classes en Objects

  Dart is een object georiënteerde taal en de implementatie van constructors, interfaces, exceptions en inheritance in Dart komt aan de orde. Hierbij worden ook extension methods besproken.

  Concurrency

  Tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op concurrency in Dart waarbij parallelle taken door meerdere concurrent threads kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan asynchrone I/O met Dart Futures en het Async Package.

 • Cursus Dart Programmeren : Training

  Doelgroep cursus Dart Programmeren

  De cursus Dart Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de programmeer taal Dart.

  Voorkennis Cursus Dart Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Dart Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Dart Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dart Programmeren.

  Cursus Dart Programmeren
 • Cursus Dart Programmeren : Modules

  Module 1 : Dart Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Data Structures

  What is Dart?
  Install Dart SDK
  Dartpad Editor
  IDE Support
  Dart to JavaScript
  dart2js
  Program Execution
  Static checker
  Checked Mode
  Dart Keywords
  Dart Identifiers
  Type Syntax
  Numbers
  Strings
  Booleans
  Dynamic Types
  Final and Const
  Operators
  Type Test Operators
  Iterations with Loops
  Selections with If
  Using Labels
  Core Library
  Fixed Length List
  Growable List
  List Operations
  Map Literals
  Map Constructor
  Dart Symbols
  Runes
  Enumerations
  String.codeUnits
  MirrorSystem

  Module 4 : Functions and Interfaces

  Module 5 : Classes and Objects

  Module 6 : Collections and Generics

  Function Definition
  Calling Functions
  Passing Parameters
  Return Values
  Optional Parameters
  Recursive Functions
  Lambda Functions
  Interfaces
  Implementing Interface
  Multiple Interfaces
  Declaring Classes
  Fields and Methods
  Getters and Setters
  Constructors
  Named Constructors
  this Keyword
  Class Inheritance
  Types of Inheritance
  Method Overriding
  static and super
  Dart Collections
  Set and Queue
  Iterating Collections
  Optional Typing
  Type Safeness
  Parameterized Types
  Generic Map
  Generic List
  Isolates
  TypeDefs

  Module 7 : Packages

  Module 8 : Exceptions

  Module 9 : Concurrency

  Packaging Programming Units
  Package Manager pub
  Package Metadata
  pubsec.yaml
  Installing Packages
  pub get Command
  Importing Libraries
  Encapsulation
  Custom Libraries
  Exception Handling
  try Block
  on/catch block
  finally Block
  ON Block
  Exception Class
  Built-in Exceptions
  Throwing Exceptions
  Custom Exceptions
  Parallel Tasks
  Multiple Threads
  Isolates versus Threads
  Isolate Class
  spawn Method
  Dart Futures
  Async Package
  Asynchronous I/O
  readLineSync Method
 • Cursus Dart Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Dart Programmeren : Reviews

 • Cursus Dart Programmeren : Certificaat