fbpx

Cursus Scrum Fundamentals

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scrum Fundamentals : Inhoud

  In de cursus Scrum Fundamentals voor Beginners worden de essenties van de Scrum project management methode besproken en geoefend. In Scrum staat samenwerking voorop en is essentieel voor het laten slagen van een systeem.

  Sprints

  Een informatiesysteem wordt in kleine iteraties, aangeduid met sprints, volledig gebouwd. In tegenstelling tot traditionele project management methodes wordt bij Scrum ingespeeld en rekening gehouden met veranderingen.

  Roles in Scrum

  In de cursus Scrum Fundamentals voor Beginners komen de verschillende rollen bij een Scrum project aan de orde zoals die van Product Owner, Scrum Master, het Development Team en de Manager op de achtergrond. Ook wordt aandacht besteed aan de zogeheten Scrum ceremonies zoals de planning en de daily meeting.

  Scrum Artifacts

  Verder wordt ingegaan op Scrum artifacts zoals de stories, de product backlog, de prioriteiten, de schattingen omtrent de grootte en de product timeline. Ook het vaststellen en uitvoeren van sprints en het belang van de daily meeting komen aan de orde.

  Scrum Benefits

  Tenslotte wordt besproken wat de voordelen van de Scrum benadering zijn, maar ook voor welke valkuilen u moet waken. In één dag tijd hebben de deelnemers dan het hele Scrum proces doorlopen en weten de stappen in het proces te benoemen.

 • Cursus Scrum Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Scrum

  De cursus Scrum Fundamentals is bedoeld voor medewerkers die in een Scrum project gaan werken en andere personen die willen ervaren wat Scrum is.

  Voorkennis Cursus Scrum

  Voor deelname aan de cursus Scrum Fundamentals zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Scrum voor Beginners

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand voorbeeld projecten uit de praktijk wordt de theorie nader verhelderd. Aan de hand van korte case studies worden door de trainer geleide groepsdiscussies uitgevoerd. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Scrum Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scrum Fundamentals.

  Cursus Scrum
 • Cursus Scrum Fundamentals : Modules

  Module 1 : Scrum Intro

  Module 2 : Scrum Framework

  Module 3 : Artifacts

  What is Scrum?
  Project Management
  Agile Manifesto
  Team as Unit
  Self-organized Teams
  Team Members
  Scrum Master
  Business sets Priorities
  Target Accomplishment
  Roles
  Product owner
  Scrum Master
  Development Team
  Manager
  Ceremonies
  Planning
  Daily meeting
  Review
  Artifacts and Stories
  Product Backlog
  Prioritization
  Size Estimation
  Product Timeline
  Sprints
  Sprint Backlog
  Sprint Planning
  Charts

  Module 4 : Daily Practice

  Daily meeting
  Todo tasks
  Completed tasks
  Obstacles
  Life in the Sprints
  Burn Down Chart
  Retrospective
  Benefits and Pitfalls
 • Cursus Scrum Fundamentals : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Scrum Fundamentals : Reviews

 • Cursus Scrum Fundamentals : Certificaat