fbpx

Cursus Scrum Fundamentals

In de cursus Scrum Fundamentals voor Beginners worden de essenties van de Scrum project management methode besproken en geoefend. In Scrum staat samenwerking voorop en is essentieel voor het laten slagen van een systeem.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scrum Fundamentals : Inhoud

  Sprints

  Een informatiesysteem wordt in kleine iteraties, aangeduid met sprints, volledig gebouwd. In tegenstelling tot traditionele project management methodes wordt bij Scrum ingespeeld en rekening gehouden met veranderingen.

  Roles in Scrum

  In de cursus Scrum Fundamentals voor Beginners komen de verschillende rollen bij een Scrum project aan de orde zoals die van Product Owner, Scrum Master, het Development Team en de Manager op de achtergrond. Ook wordt aandacht besteed aan de zogeheten Scrum ceremonies zoals de planning en de daily meeting.

  Scrum Artifacts

  Verder wordt ingegaan op Scrum artifacts zoals de stories, de product backlog, de prioriteiten, de schattingen omtrent de grootte en de product timeline. Ook het vaststellen en uitvoeren van sprints en het belang van de daily meeting komen aan de orde.

  Scrum Benefits

  Tenslotte wordt besproken wat de voordelen van de Scrum benadering zijn, maar ook voor welke valkuilen u moet waken. In één dag tijd hebben de deelnemers dan het hele Scrum proces doorlopen en weten de stappen in het proces te benoemen.

 • Cursus Scrum Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus Scrum

  De cursus Scrum Fundamentals is bedoeld voor medewerkers die in een Scrum project gaan werken en andere personen die willen ervaren wat Scrum is.

  Voorkennis Cursus Scrum

  Voor deelname aan de cursus Scrum Fundamentals zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is nuttig voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Scrum voor Beginners

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand voorbeeld projecten uit de praktijk wordt de theorie nader verhelderd. Aan de hand van korte case studies worden door de trainer geleide groepsdiscussies uitgevoerd. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Scrum Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scrum Fundamentals.

  Cursus Scrum
 • Cursus Scrum Fundamentals : Modules

  Module 1 : Scrum Intro

  Module 2 : Scrum Framework

  Module 3 : Artifacts

  What is Scrum?
  Project Management
  Agile Manifesto
  Team as Unit
  Self-organized Teams
  Team Members
  Scrum Master
  Business sets Priorities
  Target Accomplishment
  Roles
  Product owner
  Scrum Master
  Development Team
  Manager
  Ceremonies
  Planning
  Daily meeting
  Review
  Artifacts and Stories
  Product Backlog
  Prioritization
  Size Estimation
  Product Timeline
  Sprints
  Sprint Backlog
  Sprint Planning
  Charts

  Module 4 : Daily Practice

  Daily meeting
  Todo tasks
  Completed tasks
  Obstacles
  Life in the Sprints
  Burn Down Chart
  Retrospective
  Benefits and Pitfalls
 • Cursus Scrum Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Scrum Fundamentals : Reviews

 • Cursus Scrum Fundamentals : Certificaat