Code: ADM100
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1600

Cursus Apache Administration

06-12 t/m 08-12-2017
22-01 t/m 24-01-2018
26-03 t/m 28-03-2018
28-05 t/m 30-05-2018
23-07 t/m 25-07-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Apache Administration

Cursus Apache Administration Systeembeheerders en ontwikkelaars op Unix, Linux of Windows, die moet leren de Apache Web Server versies 2.2 tot en met 2.4 te beheren en te controleren.

Voorkennis Cursus Apache

Kennis van moderne besturingssystemen zoals Unix, Linux of Windows, in het bijzonder het omgaan met het bestandssysteem, is wenselijk.

Uitvoering Training Apache

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s en de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Apache Administration

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Apache Administration.

Inhoud Cursus Apache

In deze cursus leer je de werking van de Apache Web Server versie 2.2 tot en met 2.4, hoe je web sites en applicaties kunt installeren op Apache en hoe deze op configureerd kunnen worden. Na een bespreking van de Web Server-Web browser interactie met het HTTP-protocol, wordt de structuur van het centrale configuratiebestand, httpd.conf, besproken evenals de belangrijkste directives. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de architectuur van Apache, in het bijzonder de manier waarop in modules, filters en handlers samenwerken. U leert ook hoe om te gaan met de verschillende configuratiebestanden. Aandacht wordt besteed aan Virtual Hosting en de verschillende vormen daarvan. Ook het configureren van logging komt aan de orde evenals de structuur van de logbestanden. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden van URL manipulatie met de krachtige  mod_rewrite module. De configuratie van Security met HTTP Basic en Digest Authentication en de implementatie van SSL komt aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan hoe filters en handlers inhaken in de request processing cyclus en hoe ze kunnen worden geconfigureerd. Verdere onderwerpen zijn het opzetten van een Proxy server met mod_proxy en hoe Apache kan worden geïntegreerd met de Tomcat Web Server voor dynamische Java Web Applications. Ook de meting en verbetering van de prestaties van applicaties via technieken zoals load balancing en caching is onderdeel van het programma van de cursus. Een optionele module is de inrichting van Perl en PHP modules voor het genereren van dynamic content. In de cursus wordt aandacht besteed aan zowel Apache onder Linux en als onder Windows.

Module 1 : Intro Apache

Module 2 : Basic Configuration

Module 3 : Apache Architecture

Apache Web Server
What is the ASF?
Apache Name and Marketshare
Installation
Apache Directories
Directory Structure
Starting Apache
Startup Parameters
Web Server Operation
HTTP Protocol
Uniform Resource Locators (URLs)
Domain Name Service (DNS)
Dynamic Content Generation
Server Side Includes (SSI)
Configuring Apache
Directives and Modules
Checking configurations
Server Configuration Directives
Custom error pages
Core Configuration Directives
Access Control Directives
Access Control with Require
Authentication Directive
Server and Directory Index pages
Forbidding index pages
Directive Containers
Conditional Containers
Using Regular Expressions
Directory Directive
Location Directive
.htaccess Files
AllowOverride directive
Apache Architecture Overview
Two phase operation
Apache Portable Runtime
Multi Processing Module (MPM)
Modules
Important Modules
Two Phase Operation
Content Generation
Request Processing Phases
Processing Hooks
Filters
Handlers
Processing of Configuration Files
Configuration Contexts

Module 4 : Virtual Hosting

Module 5 : Logging

Module 6 : mod_rewrite

Virtual Hosting
Virtual Host Directives
Name-based Virtual Hosts
Host File Name-based Virtual Hosting
IP-based Virtual Hosts
Multiple IP Addresses per NIC
Port-based Virtual Hosts
Mixing Virtual Host Types
Testing Host Names
Host Aliases
SSL and Virtual Hosting
Logging Directives
Specifying Log Files
Logging errors
Log File Types
Error Logs
Log Levels
Access Logs
Common Log Format
Defining Custom Logs
Other Log Formats
Log File Rotation
Piped logs
Log File Analyzers
Server Log Reporting
Why mod_rewrite ?
Rewrite Flags
Rewrite Flags Flow Control
Flags Affecting Response to Browser
Flags Affecting Processing on Server
Rewriting versus Redirection
Forcing Redirection
Transforming URLs
Conditional Rewrites
Preventing hot/deep linking
Force use of SSL
Time based Access
RewriteMap

Module 7 : Apache Security

Module 8 : Filters and Handlers

Module 9 : Tomcat and Apache

Security Issues
HTTP Basic Authentication
HTTP Digest Authentication
Configuring Authentication
Example Configurations
Managing Access Files
Creating Passwords
Access Files
SSL Overview
SSL Characteristics
SSL Encryption
SSL Handshakes
SSL Configuration
What are Filters?
Standard Filters
Simple Filtering
Dynamic Filtering
Using Filters
Smart Filtering
What are Apache Handlers?
Built-in Handlers
Using Handlers
Type Mapping
Monitoring with mod_status
Server-Info
Server-Status
Redirecting with mod_alias
What is Tomcat?
Tomcat Binary Distributions
Tomcat Zip Installation
Tomcat directories
Server Configuration Files
Other Configuration Files
Tomcat webapp’s directory
Tomcat Apache Communication
Advantages Using a Web Server
Configure mod_jk Connector
Install mod_jk
Create mod_jk.conf File
Create a worker
Configure httpd.con

Module 10 : Web Proxy with mod_proxy

Module 11 : Performance and Scalability

Module 12 : Optional : Dynamic Content

Forward Proxy
Reverse Proxy / Gateway
mod_proxy Support
Proxy Modules And Other Related Modules
Configuring a Forward Proxy
Storage of Cached Pages
Configuring a Reverse Proxy
Basic Reverse Proxy Config
mod_proxy_balancer
Proxying by Rewriting
Backend Optimisations
Access to the Proxy Server
Performance Considerations
Performance Related Directives
Performance monitoring
Benchmarking
Monitoring Graphs
Web Server Log Files
Apache Server Status
Logging and Performance
Load Testing
Operating System Tuning
Turn Of Unused Services
Caching Dynamic Content
Vertical Scaling
Horizontal Scaling
Load Balancing
Dynamic Pages
CGI programs
Perl CGI script
Running CGI programs
CGI parameters
Perl CGI parameter example
CGI issues
PHP scripts
Installing and configuring PHP 5
Using PHP for Active Content
Using mod_php
PHP configuration
Persistent database connections

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl