fbpx

Cursus Apache Administration

In de cursus Apache Administration leren de deelnemers de nieuwste versie van de Apache Web Server te beheren en controleren. Apache is een veel gebruikte open source web server die beschikbaar in op Windows, Linux en Mac systemen. Apache wordt vaak ingezet voor het hosten van PHP applicaties, maar ook andere talen zijn mogelijk. De deelnemers leren hoe je op Apache web sites en applicaties kunt installeren en configureren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Apache Administration : Inhoud

  Apache Configuratie

  De cursus Apache Administration gaat van start met een uitleg over de structuur van het centrale configuratiebestand, httpd.conf, evenals de belangrijkste directives daarin.

  Apache Architectuur

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de architectuur van Apache, in het bijzonder de manier waarop in modules, filters en handlers samenwerken. Virtual Hosting en de verschillende vormen daarvan worden besproken.

  Log Configuratie

  Ook het configureren van logging komt aan de orde evenals de structuur van de logbestanden. De configuratie van Security met HTTP Authentication en de implementatie van SSL komen eveneens aan de orde.

  Apache Security

  En er wordt ingegaan op wat je kunt doen om de Apache Web Server zelf goed te beveiligen en hoe je met mod_security typische aanvallen als Cross Site Scripting en SQL Injection kunt tegengaan. Voorts staan filters en handlers op het programma en hoe zij inhaken in de request processing cyclus en hoe ze kunnen worden geconfigureerd.

  URL Rewriting

  Ook de mogelijkheden van URL manipulatie met de krachtige mod_rewrite module komen aan de orde. Verdere onderwerpen zijn het opzetten van een Proxy server met mod_proxy en de integratie van Apache met de Tomcat Web Server voor dynamische Java Web Applications.

  Apache Performance

  Ook de meting en verbetering van de prestaties van applicaties via technieken zoals load balancing en caching is onderdeel van de cursus Apache Administration. In de cursus wordt aandacht besteed aan zowel Apache onder Linux en als onder Windows.

 • Cursus Apache Administration : Training

  Doelgroep Cursus Apache Administration

  De cursus Apache Administration is bedoeld voor systeembeheerders en ontwikkelaars op Unix, Linux of Windows, die de nieuwste versie van de Apache Web Server willen leren beheren en controleren.

  Voorkennis Cursus Apache Administration

  Kennis van moderne besturingssystemen zoals Unix, Linux of Windows, in het bijzonder het omgaan met het bestandssysteem, is wenselijk.

  Uitvoering Training Apache

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's en de theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

  Officieel Certificaat Apache Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname in Apache Administration.

  Cursus Apache Administration
 • Cursus Apache Administration : Modules

  Module 1 : Intro Apache

  Module 2 : Apache Configuration

  Module 3 : Apache Architecture

  Apache Web Server
  What is the ASF?
  Apache Name and Marketshare
  Apache Installation
  Apache Directory Structure
  Apache Directories
  Starting Apache
  Uniform Resource Locators (URL’s)
  Domain Name Service (DNS)
  Static HTML pages
  Styling with CSS
  Dynamic Content Generation
  Apache Configuration Files
  Server Configuration Directives
  Core Configuration Directives
  Authentication Directives
  Authorization Directives
  Three Pass Access Control
  Logging Directives
  Performance Related Directives
  Directive Containers
  Conditional Containers
  .htaccess Files
  AllowOverride Directive
  Apache Architecture Overview
  Two Phase Operation
  Apache Portable Runtime
  Multi Processing Module (MPM)
  Modules
  Important Apache Modules
  Two Phase Operation
  Content Generation
  Request Processing Phases
  Processing Hooks
  Apache Filters
  Apache Handlers

  Module 4 : Virtual Hosting

  Module 5 : Logging

  Module 6 : Web Application Security

  Processing of Configuration Files
  Configuration Contexts
  Virtual Hosting
  Virtual Host Directives
  Name-based Virtual Hosts
  Host File Name-based Virtual Hosting
  IP-based Virtual Hosts
  Host File IP-based Virtual Hosting
  Multiple IP Addresses per NIC
  Port-based Virtual Hosts
  Log File Types
  Error Logs
  Log Levels
  Access Logs
  Common Log Format
  Defining Custom Logs
  Log File Rotation
  Piped logs
  Log File Analyzers
  Server Log Reporting
  HTTP Basic Authentication
  Configuring Authentication
  Managing Access Files
  Creating Passwords
  Secure Sockets Layer (SSL)
  SSL Encryption Types
  Asymmetric Encryption
  Symmetric Encryption
  Hash Encryption
  SSL Certificates

  Module 7 : Hardening Apache

  Module 8 : Mod Security

  Module 9 : Handlers and Filters

  Update Apache
  Enable Logging
  HTTP Request Methods
  Using SSL
  Set HTTP Limits
  Change Default User
  Block Directory Access
  Disable Directory Listing
  Hide Server Details
  Hide Etag Header
  Disable .htaccess Override
  Web Application Firewall
  Install mod_evasive
  Firewall Limitations
  Common Exploits
  Protection Measures
  Intrusion Detection Systems
  Web Application Firewalls
  Evasion Issues
  What is ModSecurity?
  ModSecurity Features
  Rule Examples
  Rule Syntax
  Core Rule Set
  Default and Chained Actions
  Regular Expressions
  What are Filters?
  Standard Apache Filters
  Simple Filtering
  Dynamic Filtering
  What are Apache Handlers?
  Built-in Handlers
  Server-Info
  Server-Status
  Why mod_rewrite ?
  Rewrite Flags Flow Control
  Rewriting versus Redirection
  Transforming URLs
  Conditional Rewrites

  Module 10 : Tomcat and Apache

  Module 11 : Proxy with mod_proxy

  Module 12 : Performance

  What is Tomcat?
  Tomcat Binary Distributions
  Tomcat Zip Installation
  Tomcat Directories
  Server Configuration Files
  Other Configuration Files
  Tomcat webapp’s Directory
  Tomcat Apache Communication
  Tomcat Workers
  Worker Properties
  Configuring AJP
  Mounting Tomcat Sites
  Forward Proxy
  Reverse Proxy / Gateway
  mod_proxy Support
  Proxy Modules And Related Modules
  Configuring a Forward Proxy
  Storage of Cached Pages
  Configuring a Reverse Proxy
  Basic Reverse Proxy Config
  mod_proxy_balancer
  Proxying by Rewriting
  Backend Optimisations
  Access to the Proxy Server
  Performance Considerations
  Server Monitoring
  Web Server Log Files
  Logging and Performance
  Load Testing
  Operating System Tuning
  SSL Performance
  Caching Dynamic Content
  Vertical Scaling
  Horizontal Scaling
  Load Balancing
  Using mod_proxy
 • Cursus Apache Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Apache Administration : Reviews

  Kars : Dedicon
  Mooi dat ook uitgebreid werd ingegaan op Security en Performance. De behandeling van ModSecurity paste perfect op wat we nodig hadden.
  Jeroen : Gemeente Eindhoven
  Goede traning gehad. Het tempo was wel wat aan de hoge kant.
  Pieter : OSL Europe BV
  Alle onderwerpen zijn behandeld. Mooi dat er nog voldoende tijd was voor performance en clustering. Prima lunches.
 • Cursus Apache Administration : Certificaat