fbpx
Code: ADM100
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1650

Cursus Apache Administration

27-05 t/m 29-05-2019
22-07 t/m 24-07-2019
23-09 t/m 25-09-2019
25-11 t/m 27-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Apache Administration

Cursus Apache AdministrationDe cursus Apache Administration is bedoeld voor systeembeheerders en ontwikkelaars op Unix, Linux of Windows, die de Apache Web Server versies 2.2 tot en met 2.4 willen leren beheren en controleren.

Voorkennis Cursus Apache Administration

Kennis van moderne besturingssystemen zoals Unix, Linux of Windows, in het bijzonder het omgaan met het bestandssysteem, is wenselijk.

Uitvoering Training Apache

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s en de theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Apache Administration

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Apache Administration.

Inhoud Cursus Apache

In de cursus Apache Administration leer je de werking van de Apache Web Server versie 2.2 tot en met 2.4 en hoe je web sites en applicaties kunt installeren en configureren op Apache. De structuur van het centrale configuratiebestand, httpd.conf, wordt besproken evenals de belangrijkste directives. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de architectuur van Apache, in het bijzonder de manier waarop in modules, filters en handlers samenwerken. Virtual Hosting en de verschillende vormen daarvan worden besproken. Ook het configureren van logging komt aan de orde evenals de structuur van de logbestanden. De configuratie van Security met HTTP Authentication en de implementatie van SSL komen eveneens aan de orde. En er wordt ingegaan op wat je kunt doen om de Apache Web Server zelf goed te beveiligen en hoe je met mod_security typische aanvallen als Cross Site Scripting en SQL Injection kunt tegengaan. Voorts staan filters en handlers op het programma en hoe zij inhaken in de request processing cyclus en hoe ze kunnen worden geconfigureerd. Ook de mogelijkheden van URL manipulatie met de krachtige mod_rewrite module komen aan de orde. Verdere onderwerpen zijn het opzetten van een Proxy server met mod_proxy en de integratie van Apache met de Tomcat Web Server voor dynamische Java Web Applications. Ook de meting en verbetering van de prestaties van applicaties via technieken zoals load balancing en caching is onderdeel van de cursus Apache Administration. In de cursus wordt aandacht besteed aan zowel Apache onder Linux en als onder Windows.

Module 1 : Intro Apache

Module 2 : Apache Configuration

Module 3 : Apache Architecture

Apache Web Server
What is the ASF?
Apache Name and Marketshare
Apache Installation
Apache Directory Structure
Apache Directories
Starting Apache
Uniform Resource Locators (URL’s)
Domain Name Service (DNS)
Static HTML pages
Styling with CSS
Dynamic Content Generation
Apache Configuration Files
Server Configuration Directives
Core Configuration Directives
Authentication Directives
Authorization Directives
Three Pass Access Control
Logging Directives
Performance Related Directives
Directive Containers
Conditional Containers
.htaccess Files
AllowOverride Directive
Apache Architecture Overview
Two Phase Operation
Apache Portable Runtime
Multi Processing Module (MPM)
Modules
Important Apache Modules
Two Phase Operation
Content Generation
Request Processing Phases
Processing Hooks
Apache Filters
Apache Handlers

Module 4 : Virtual Hosting

Module 5 : Logging

Module 6 : Web Application Security

Processing of Configuration Files
Configuration Contexts
Virtual Hosting
Virtual Host Directives
Name-based Virtual Hosts
Host File Name-based Virtual Hosting
IP-based Virtual Hosts
Host File IP-based Virtual Hosting
Multiple IP Adresses per NIC
Port-based Virtual Hosts
Log File Types
Error Logs
Log Levels
Access Logs
Common Log Format
Defining Custom Logs
Log File Rotation
Piped logs
Log File Analyzers
Server Log Reporting
HTTP Basic Authentication
Configuring Authentication
Managing Access Files
Creating Passwords
Secure Sockets Layer (SSL)
SSL Encryption Types
Asymmetric Encryption
Symmetric Encryption
Hash Encryption
SSL Certificates

Module 7 : Hardening Apache

Module 8 : Mod Security

Module 9 : Handlers and Filters

Update Apache
Enable Logging
HTTP Request Methods
Using SSL
Set HTTP Limits
Change Default User
Block Directory Access
Disable Directory Listing
Hide Server Details
Hide Etag Header
Disable .htaccess Override
Web Application Firewall
Install mod_evasive
Firewall Limitations
Common Exploits
Protection Measures
Intrusion Detection Systems
Web Application Firewalls
Evasion Issues
What is ModSecurity?
ModSecurity Features
Rule Examples
Rule Syntax
Core Rule Set
Default and Chained Actions
Regular Expressions
What are Filters?
Standard Apache Filters
Simple Filtering
Dynamic Filtering
What are Apache Handlers?
Built-in Handlers
Server-Info
Server-Status
Why mod_rewrite ?
Rewrite Flags Flow Control
Rewriting versus Redirection
Transforming URLs
Conditional Rewrites

Module 10 : Tomcat and Apache

Module 11 : Web Proxy with mod_proxy

Module 12 : Performance and Scalability

What is Tomcat?
Tomcat Binary Distributions
Tomcat Zip Installation
Tomcat Directories
Server Configuration Files
Other Configuration Files
Tomcat webapp’s Directory
Tomcat Apache Communication
Tomcat Workers
Worker Properties
Configuring AJP
Mounting Tomcat Sites
Forward Proxy
Reverse Proxy / Gateway
mod_proxy Support
Proxy Modules And Other Related Modules
Configuring a Forward Proxy
Storage of Cached Pages
Configuring a Reverse Proxy
Basic Reverse Proxy Config
mod_proxy_balancer
Proxying by Rewriting
Backend Optimisations
Access to the Proxy Server
Performance Considerations
Server Monitoring
Web Server Log Files
Logging and Performance
Load Testing
Operating System Tuning
SSL Performance
Caching Dynamic Content
Vertical Scaling
Horizontal Scaling
Load Balancing
Using mod_proxy

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl