fbpx

Cursus Queries met Oracle SQL

In de cursus Queries met Oracle SQL leren de deelnemers de syntax en het gebruik van de query taal SQL in de context van een Oracle database. SQL is een ANSI en ISO standaard Query taal die toepasbaar is in alle relationele database management systemen (DBMS). Met SQL kun je zowel data in een Oracle database ophalen als aanpassen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Queries met Oracle SQL : Inhoud

  SQL Intro

  Na een introductie in relationele databases en Oracle, de Oracle installatie, omgeving en tooling, wordt ingegaan op de basis aspecten en achtergronden van SQL. Oracle heeft net als andere DBMS systemen extra eigen functies toegevoegd aan standaard SQL en ook deze worden in de cursus behandeld.

  Data Definitie en Data Manipulatie

  In de eerste plaats komt aan de orde komt hoe SQL statements in Oracle kunnen worden gemaakt en uitgevoerd. Vervolgens wordt stapsgewijs ingegaan on de verschillende onderdelen van SQL zoals Data Definition Language met CREATE TABLE en Data Manipulation Language met INSERT en UPDATE.

  SQL Select Queries

  Ook wordt aandacht besteed aan het schrijven van SELECT queries. En eveneens staat het groeperen van data door middel van GROUP en HAVING clauses op het programma van de cursus.

  SQL Functies

  De diverse functions in SQL komen aan bod. Onder andere de mathematische, conversie en aggregatie functies voor het berekenen van som en gemiddelde worden behandeld. En ook wordt aandacht besteed aan functies die specifiek zijn voor Oracle.

  Joins

  Vervolgens wordt ingegaan om het combineren van data uit verschillende tabellen door middel van joins. De diverse soorten joins worden daarbij besproken.

  SET Operators

  Tenslotte is er aandacht voor de toepassing van SET operatoren zoals UNION en INTERSECT en komt ook het command line interface van SQL*Plus aan bod.

 • Cursus Queries met Oracle SQL : Training

  Doelgroep Cursus Queries met Oracle SQL

  De cursus Queries met Oracle SQL is bedoeld voor developers, database beheerders en andere belangstellenden die Oracle SQL willen leren kennen en gebruiken.

  Voorkennis Cursus Queries met Oracle SQL

  Voor de cursus Queries met Oracle SQL is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van systeem ontwikkeling en databases is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Queries met Oracle SQL

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursus werkt met de nieuwste Oracle versie maar is ook geschikt voor oudere Oracle versies. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Oracle SQL

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Queries met Oracle SQL.

  Cursus Oracle SQL
 • Cursus Queries met Oracle SQL : Modules

  Module 1 : Oracle Introduction

  Module 2 : SQL Introduction

  Module 3 : Data Definition

  Databases
  DBMS Systems
  Types of Database Models
  Entities and relationships
  Relational databases
  Oracle tools
  Installing Oracle
  Oracle versions
  SQL Foundations
  SQL Developer
  Connection Navigator
  Creating and Using Connections
  SQL Worksheet
  Statements and execution
  SQL History
  Storing statements
  CREATE TABLE
  Specifying Columns
  ALTER TABLE
  NULL and Default Values
  DROP COLUMN
  DROP TABLE
  PURGE
  Virtual columns

  Module 4 : Data Manipulatie

  Module 5 : SQL Queries

  Module 6 : Grouping

  Data Manipulation Language
  Transaction control
  Inserting rows
  INSERT statement
  Updating rows
  UPDATE statement
  DELETE statement
  TRUNCATE TABLE
  DML on virtual columns
  Selecting rows
  SELECT statement
  FROM clause
  Specifying conditions
  WHERE clause
  Sorting with ORDER BY
  NULLs, FIRST, LAST
  Removing Doubles
  BETWEEN, IN, ANY, ALL
  GROUP BY clause
  Filtering groups
  HAVING clause
  Operators
  String and Date Operators
  Concatenate operator
  Quote operator q
  Operators for patterns
  Operators for intervals

  Module 7 : Functions

  Module 8 : Joins

  Module 9 : SET Operators

  Function of column values
  Using functions
  SELECT clause functions
  WHERE clause functions
  GROUP BY clause functions
  HAVING clause functions
  ORDER BY clause functions
  String and Arithmetic functions
  Date and Conversion functions
  National Language Support
  NLS parameters
  Cast
  Joining Multiple Tables
  Normal Joins
  Outer Join
  More tables
  ANSI joins
  Inner join
  Natural join
  ANSI outer join
  Cross join
  Multiple join conditions
  Subselections
  EXISTS
  SET Operatoren
  UNION
  UNION ALL
  INTERSECT
  MINUS
  Nesting of SET operators
  Working with SQL*Plus
  Connect statement and /nolog
  SQL buffer
  Storing statements
  Spool files
  Transaction control
 • Cursus Queries met Oracle SQL : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Queries met Oracle SQL : Reviews

 • Cursus Queries met Oracle SQL : Certificaat