fbpx

Cursus Continuous Integration met TeamCity

In de cursus Continuous Integration met TeamCity leren de deelnemers hoe de nieuwste versie van TeamCity kan worden gebruikt voor het het opzetten van een continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipeline. CI/CD is een best practice in agile development waarbij veranderingen in de code van een software project automatisch worden getest en geïntegreerd.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Inhoud

  DevOps Process

  CI/CD is een onderdeel van het DevOps process waarbij developers code veranderingen met regelmaat inchecken in een centrale repository, waarna tests en builds automatisch worden uitgevoerd. De tools verzekeren dat de nieuwe code correct is alvorens deze wordt geïntegreerd in het software project.

  TeamCity Configuratie

  De cursus gaat van start met een bespreking van de configuratie van TeamCity en de koppeling van TeamCity aan versie beheer systemen als Git, CVS and BitBucket. Ook wordt ingegaan op de diverse build agents, build steps, gated commits, user configuratie en IDE integratie.

  Project Configuratie

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan project configuratie met project id's, meta runners en issue trackers. Hierbij komen ook project actions, parameters en het gebruik van shared resources aan bod.

  Build Configuratie

  Voorst wordt in nader detail ingegaan op build configuraties in TeamCity en worden de diverse build steps, failure conditions, dependencies en parameters aan de orde gesteld. Hierbij wordt ook ingegaan op diverse agent requirements en VCS settings.

  Build Execution

  En ook de uitvoering van build actions met Maven, Gradle of .NET staan op het programma van de cursus. Hieronder vallen ook de bespreking code inspections en code coverage en de uitvoering van Selenium Tests.

  Administration

  Vervolgens is er ruime aandacht voor TeamCity Administration waarbij global settings, authenticatie settings, het maken van backups en het sturen van notifications worden besproken.

  Rapportages

  Tenslotte passeren de rapportage mogelijkheden vanuit TeamCity de revu, waarmee inzicht kan worden verkregen in build history, usage statistics en agent logs.

 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Training

  Doelgroep Cursus Continuous Integration met TeamCity

  De cursus Continuous Integration met TeamCity is bedoeld voor developers, testers en beheerders die Bamboo willen gebruiken voor het opzetten van continuous integration projecten.

  Voorkennis Cursus Continuous Integration met TeamCity

  Ervaring met IT projecten in een DevOps omgeving met de Agile Development methodology en Scrum is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet strict noodzakelijk.

  Uitvoering Training Continuous Integration met TeamCity

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties en demos en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in laatste versie van TeamCity. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Continuous Integration met TeamCity

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Continuous Integration met TeamCity.

  Cursus Continuous Integration met TeamCity
 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Modules

  Module 1 : TeamCity Intro

  Module 2 : Project Configuration

  Module 3 : Build Configuration

  What is TeamCity?
  Continuous Integration
  CI by JetBrains
  Amazon Cloud
  Version Control
  Git, CVS and BitBucket
  Multiple Build Agents
  Multiple Users
  Build Configuration
  Build Steps
  Gated Commits
  IDE Integration
  Installing TeamCity
  TeamCity Port
  Creating Projects
  Project ID's
  VCS Roots
  Builds Schedule
  Clean up Rules
  Projects from Scratch
  Projects by URL
  Project Configurations
  Issue Trackers
  Meta Runners
  Project Actions
  Parameters
  Shared Resources
  SSH Keys
  General Settings
  Build Triggers
  Failure Conditions
  Build Features
  Build Steps
  Dependencies
  Passing Parameters
  Configuration Actions
  Copy Configuration
  VCS Settings
  Pause Triggers
  Agent Requirements
  Extract Meta-Runner
  Extract Template

  Module 4 : Build Actions

  Module 5 : TeamCity Administration

  Module 6 : Reports

  Running Builds
  Maven and Gradle
  .NET Steps
  Powershell Runner
  Code Inspections
  Code Coverage
  Ant Runner
  Duplicate Code Finder
  XCode Projects
  Selenium Tests
  Pinning Builds
  Global Settings
  Personal Settings
  Viewing Build Time
  Viewing Disk Usage
  Favorite Builds
  Audit and Actions
  Authentication Settings
  Backup Builds
  Importing Backup
  Managing Build Queue
  Setting Up Notifications
  Report Tabs
  Test Reports
  Usage Statistics
  Tracking Changes
  Build History
  Sorted Builds
  Agent Logs
  Agent Summaries
  Viewing Artifacts
  Build Investigations
  TeamCity REST Api
 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Reviews

 • Cursus Continuous Integration met TeamCity : Certificaat