fbpx
Code: MOB850
Duur in dagen: 5
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 2250

Cursus iOS Development met Swift

15-07 t/m 19-07-2019
16-09 t/m 20-09-2019
18-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus iOS Development met Swift

Cursus iOS Development met SwiftDeze cursus is bedoeld voor developers die de taal Swift willen gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en iPad.

Voorkennis Swift

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is enige voorkennis van programmeren in Objective C of Swift vereist.

Uitvoering Training iOS Development met Swift

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. In de cursus wordt gewerkt met de nieuwste versie van iOS SDK, Xcode en Interface Builder. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat iOS Development met Swift.

Inhoud Cursus iOS Development met Swift

In de cursus iOS development met Swift leren de deelnemers de programmeer taal Swift te gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en de iPad. Na een introductie in de XCode IDE en een review van de Swift programmeertaal wordt aandacht besteed aan de anatomie van een iOS applicatie, de sandbox omgeving en de kenmerkende architectuur van iOS apps namelijk de model, view controller architecture. Voorts leren de deelnemers werken met de XCode IDE, de Interface Builder, het UIKit Framework en de iOS SDK. Gedurende de cursus worden er diverse apps ontwikkeld zoals een newsreader app en apps die gebruik maken van meerdere views. Deze apps maken gebruik van diverse controls zoals buttons, switches, tables en maps. Ook wordt aandacht besteed aan zaken die specifiek zijn voor iPad apps zoals split views en popup menus. Daarnaast staat ook multitasking, HTTP networking, web service access, data access met Core Data en SQLite en het omgaan met XML en JSON data op het programma. Deelnemers leren gebruik te maken van storyboards voor UI ontwerp en onderzoeken de teken technieken en animatie. Gedurende de cursus komt ook het debuggen van iPhone en iPad apps aan bod. De cursus wordt afgesloten met aandacht voor deployment issues en localizatie van apps.

Module 1 : Apps Intro

Module 2 : Swift Overview

Module 3 : App Architecture

XCode IDe
Creating projects
Templates, Projects, and Workspaces
Creating a New Project
LLVM and LLDB
Debug Gauges
Asset Management
XCTest Testing Framework
Anatomy of an iOS Device
iOS Architecture
Available SDKs
Version Compatibility
Statements
Constants
Variables
Data Types
Collection Types
Functions
Closures
Classes and Structures
Automatic Reference Counting (ARC)
Optionals
Protocols
Generics
Objective-C Interoperability
MVC architecture
Model
View
Controller
IBOutlets
IBActions
Subclassing
Delegation
Root View Controller
Navigation Controller
Controlling Stack Navigation

Module 4 : UIControls

Module 5 : Views

Module 6 : Multitasking

Interface Builder
Basic Interaction
Buttons
Text Fields
Sliders
Segments
Switches
Action sheets
Alerts
Scrolling
Image scrolling
Zooming images
Paging images
Data Picker
Hiding the Keyboard
What are views
The View Hierarchy
View behavior
Containers
Controls
Dynamic applications
Swap views
Collection views
Grids
Text and Web Views
Navigation View
Tab Bars
Alert Views and Action Sheets
Display dynamic web pages
Application States
Background Execution
Background App Refresh
State Restoration
Concurrency
Grand Central Dispatch (GCD)
Serial and Concurrent Queues
Main Dispatch Queue
Completion Blocks
Operation Queues

Module 7 : Advanced Controls

Module 8 : Persistence

Module 9 : RSS and JSON

Pickers
Tables
Customizing Tables
Static Table Views
Dynamic Table Views
Delegates
DataSources
Table View Styles
Custom Cells
Tab Bars
Using MapKit
Display Maps
Navigate Locations
Drop Pins
Storing user preferences
NSFileManager
NSFileHandle
NSData
Pathnames in Swift
Working with Directories
Working with Files
Reading and Writing from a File
Key-Value Data
SQLite Integration
Using SQLite Directly
Overview of Core Data
Managed Objects
Persistent Store Coordinator
Entity Descriptions
Retrieving and Modifying Data
Reachability
Synchronous Downloads
Asynchronous Downloads
Handling Timeouts
Sending HTTP GET Requests
Sending HTTP POST Requests
Using RSS
Using JSON
Parsing JSON
Parsing XML
AirDrop

Module 10 : Layouts and Storyboards

Module 11 : Drawing and Animations

Module 12 : Advanced Topics

Auto layout
View Autosizing
Handling screen size
Handle rotation
Size classes
Split view controllers
Controlling Rotation Behavior
What are Storyboards?
Adding Scenes
Segues
Transitions
Using in a Tab Bar Application
The Responder Chain
Touch Notification Methods
Scheduling notifications
Respond to notifications
Enabling Multitouch on the View
Gesture Motions
Gesture Recognizers
Drawing
Core Graphics and Quartz 2D
Lines, Paths, andShapes
Animation
Core Animation Blocks
Animation Curves
Transformations
SpriteKit
SceneKit
Physics Engine
Adding Effects
Targeting Multiple Devices
iPhone vs. iPad
Universal Apps
Detecting Device Capabilities
Supporting Multiple iOS Versions
Handoff
Interactions
App Framework Support
Implementing Handoff
Continuation Streams
App Extensions
Localization
Resources
Running on a Physical Device
Development Certificates
Assigning Devices
Creating an App ID
Provisioning Profiles

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl