fbpx

Cursus iOS Development met Swift

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus iOS Development met Swift : Inhoud

  In de cursus iOS development met Swift leren de deelnemers de programmeer taal Swift te gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en de iPad.

  Na een introductie in de XCode IDE en een review van de Swift programmeertaal wordt aandacht besteed aan de anatomie van een iOS applicatie, de sandbox omgeving en de kenmerkende architectuur van iOS apps namelijk de model, view controller architecture.

  Voorts leren de deelnemers werken met de XCode IDE, de Interface Builder, het UIKit Framework en de iOS SDK. Gedurende de cursus worden er diverse apps ontwikkeld zoals een newsreader app en apps die gebruik maken van meerdere views. Deze apps maken gebruik van diverse controls zoals buttons, switches, tables en maps.

  Ook wordt aandacht besteed aan zaken die specifiek zijn voor iPad apps zoals split views en popup menus. Daarnaast staat ook multitasking, HTTP networking, web service access, data access met Core Data en SQLite en het omgaan met XML en JSON data op het programma.

  Deelnemers leren gebruik te maken van storyboards voor UI ontwerp en onderzoeken de teken technieken en animatie. Gedurende de cursus komt ook het debuggen van iPhone en iPad apps aan bod.

  De cursus wordt afgesloten met aandacht voor deployment issues en localisatie van apps.

 • Cursus iOS Development met Swift : Training

  Doelgroep Cursus iOS Development met Swift

  De cursus iOS Development met Swift is bedoeld voor developers die de taal Swift willen gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en iPad.

  Voorkennis iOS Development met Swift

  Om aan de cursus iOS Development met Swift te kunnen deelnemen is enige voorkennis van programmeren in Objective C of Swift vereist.

  Uitvoering Training iOS Development met Swift

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. In de cursus wordt gewerkt met de nieuwste versie van iOS SDK, XCode en Interface Builder. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering iOS Development met Swift

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat iOS Development met Swift.

  Cursus iOS Development met Swift
 • Cursus iOS Development met Swift : Modules

  Module 1 : Apps Intro

  Module 2 : Swift Overview

  Module 3 : App Architecture

  XCode IDE
  Creating projects
  Templates, Projects, and Workspaces
  Creating a New Project
  LLVM and LLDB
  Debug Gauges
  Asset Management
  XCTest Testing Framework
  Anatomy of an iOS Device
  iOS Architecture
  Available SDKs
  Version Compatibility
  Constants
  Variables
  Data Types
  Collection Types
  Functions
  Closures
  Classes and Structures
  Automatic Reference Counting (ARC)
  Optionals
  Protocols
  Generics
  Objective-C Interoperability
  MVC architecture
  Model
  View
  Controller
  IBOutlets
  IBActions
  Subclassing
  Delegation
  Root View Controller
  Navigation Controller
  Controlling Stack Navigation
  Controller Communication

  Module 4 : UIControls

  Module 5 : Views

  Module 6 : Multitasking

  Interface Builder
  Basic Interaction
  Buttons and Text Fields
  Sliders and Segments
  Switches
  Action sheets and Alerts
  Scrolling
  Image scrolling
  Zooming images
  Data Picker
  The View Hierarchy
  View behavior
  Containers and Controls
  Dynamic applications
  Collection views
  Grids
  Text and Web Views
  Navigation View
  Tab Bars
  Alert Views and Action Sheets
  Application States
  Background Execution
  Background App Refresh
  State Restoration
  Concurrency
  Grand Central Dispatch (GCD)
  Serial and Concurrent Queues
  Main Dispatch Queue
  Completion Blocks
  Operation Queues

  Module 7 : Advanced Controls

  Module 8 : Persistence

  Module 9 : RSS and JSON

  Pickers
  Tables
  Customizing Tables
  Delegates
  DataSources
  Table View Styles
  Custom Cells
  Tab Bars
  Using MapKit
  Display Maps
  Navigate Locations
  Storing user preferences
  NSFileManager and NSFileHandle
  Pathnames in Swift
  Directories and Files
  Reading and Writing from a File
  Key-Value Data
  Using SQLite Directly
  Overview of Core Data
  Managed Objects
  Persistent Store Coordinator
  Retrieving and Modifying Data
  Reachability
  Synchronous Downloads
  Asynchronous Downloads
  Handling Timeouts
  Sending HTTP GET Requests
  Sending HTTP POST Requests
  Using RSS
  Using JSON
  Parsing JSON
  Parsing XML
  AirDrop

  Module 10 : Layouts and Storyboards

  Module 11 : Drawing and Animations

  Module 12 : Advanced Topics

  Auto layout
  View Autosizing
  Handling screen size
  Handle rotation
  Size classes
  Split view controllers
  Controlling Rotation Behavior
  What are Storyboards?
  Adding Scenes
  Segues
  Transitions
  Using in a Tab Bar Application
  The Responder Chain
  Touch Notification Methods
  Respond to notifications
  Enabling Multitouch on the View
  Gesture Recognizers
  Core Graphics and Quartz 2D
  Lines, Paths, and Shapes
  Core Animation Blocks
  Transformations
  SpriteKit and SceneKit
  Physics Engine
  Adding Effects
  Targeting Multiple Devices
  iPhone vs. iPad
  Universal Apps
  Detecting Device Capabilities
  Supporting Multiple iOS Versions
  App Framework Support
  Implementing Handoff
  Localization and Resources
  Running on a Physical Device
  Development Certificates
  Assigning Devices
  Creating an App ID
 • Cursus iOS Development met Swift : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus iOS Development met Swift : Reviews

  Marc : Phact
  Goede training. Veel stof in 5 dagen met veel praktische oefeningen.
 • Cursus iOS Development met Swift : Certificaat