fbpx

Cursus VueJS Programmeren

In de cursus VueJS Programmeren leren de deelnemers het VueJS JavaScript Framework te gebruiken bij het ontwikkelen van moderne single page Web Applicaties. VueJS is een populair JavaScript Framework dat een snelle groei doormaakt die te danken is aan zijn eenvoud, de goede performance en de kleine footprint.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus VueJS Programmeren : Inhoud

  Vue Integratie

  VueJS ging van start als onderdeel van het ecosysteem van het bekende Laravel PHP Framework, maar wordt nu ook veel daarbuiten gebruikt. De integratie van VueJS in een applicatie kan starten met een simpele script tag en kan dan meegroeien met de behoefte van 3 regels code tot het managen van de gehele view laag. Kennis van Babel of Webpack is niet nodig om met VueJS te starten, maar VueJS kan met deze tools goed samen werken.

  Vue Components

  De cursus VueJS gaat van start met bespreking van de installatie van het Framework en belangrijke componenten zoals het root Vue instance, templates, data en directives, two way data binding, watchers en filters.

  Vue Templates

  Vervolgens wordt ingegaan op templates, virtual DOM en binding directives. Ook het gebruik van components, events, props, validatie en named en custom slots komen aan de orde. Styling met CSS staat op het cursus programma evenals rendering met JSX.

  Routing

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan routing in VueJS, waarbij nested, dynamic en programmatische routing aan de orde komen. Ook asynchrone afhandeling met promises en state management komen aan de orde.

  Vue Tooling en Vue Internals

  Tenslotte is er aandacht voor VueJS Tooling en wordt ingegaan op de internals van VueJS.

 • Cursus VueJS Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus VueJS Programmeren

  De cursus VueJS Programmeren is bedoeld voor Web Developers die de nieuwste versie van het VueJS JavaScript Framework willen gebruiken bij het ontwikkelen van moderne single page Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus VueJS Programmeren

  Een goede kennis van JavaScript en ervaring met JavaScript programmeren is vereist om aan de cursus VueJS Programmeren te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training VueJS Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat VueJS Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat VueJS Programmeren.

  Cursus VueJS Programmeren
 • Cursus VueJS Programmeren : Modules

  Module 1 : VueJS Intro

  Module 2 : Templates

  Module 3 : Components

  What is Vue.js
  Installation and Setup
  vue-loader and webpack
  root Vue Instance
  Options Object
  Templates, Data and Directives
  Looping in Templates
  Binding Arguments
  Reactivity
  Two Way Data Binding
  Instance Life Cycle Hooks
  Computed Properties
  Watchers
  Filters
  HTML-Based Syntax
  Virtual DOM
  Render Functions
  Interpolations
  Mustache Syntax
  v-once Directive
  Raw HTML
  v-html Directive
  Attributes
  v-bind Directive
  JavaScript Expressions
  Arguments
  Modifiers
  v-bind and v-on Shorthand
  Component Basics
  Component Registration
  Props
  Data and Methods
  Computed Properties
  Prop Validation
  Data Flow
  .sync Modifier
  Passing Content with Slots
  Named and Scoped Slots
  Custom Events
  Mixins
  Non-prop Attributes
  Components and v-for

  Module 4 : Styling

  Module 5 : Rendering with JSX

  Module 6 : Routing

  Class Binding
  Object Syntax
  Inline Style Binding
  Array Syntax
  Multiple Values
  Auto-prefixing
  Multiple Values
  Scoped CSS with vue-loader
  CSS Modules with vue-loader
  Conditional Rendering
  Preprocessors
  What is JSX?
  Render Function
  Nodes, Trees and Virtual DOM
  Virtual Nodes
  Tag Name
  Data Object In-Depth
  createElement Arguments
  Constraints
  Event and Key Modifiers
  Functional Components
  Template Compilation
  HTML5 History Mode
  Dynamic Routing
  Passing Parameters
  Nested Routes
  Redirect and Alias
  Navigation
  Active Class
  Programmatic Navigation
  Navigation Guards
  Route Order
  Route Names

  Module 7 : State Management

  Module 8 : Vue Tooling

  Module 9 : Vue Internals

  State Concept
  Vuex
  State Helpers
  Mutations
  Synchronicity
  Actions
  Action Helpers
  Destructuring
  Promises
  Modules
  File Structure
  Example Sandbox
  WebPack and NPM
  Component Scoped CSS
  Vue Test Utils
  Jest and Mocha
  Asynchronous Updates
  TypeScript Support
  Plugins
  Annotating Return Types
  Browserify
  Pre Compiled Templates
  Reactivity in Depth
  Object.defineProperty
  Dependency Tracking
  Change Notification
  Tracking Changes
  Watchers and Rerendering
  Property Addition nor Detected
  Touch and Notify
  Change Detections Caveats
  Declaring Reactive Properties
  Async Update Queue
 • Cursus VueJS Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus VueJS Programmeren : Reviews

 • Cursus VueJS Programmeren : Certificaat