fbpx

Cursus Web Testing met Selenium

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Web Testing met Selenium : Inhoud

  In de cursus Web Testing met Selenium leren de deelnemers werken met Selenium WebDriver en Selenium IDE waarmee web applicaties in verschillende browsers automatisch kunnen worden aangestuurd. Selenium is een open source tool dat wordt gebruikt voor het automatiseren van het testen van web applicaties. Selenium wordt typisch gebruikt in combinatie met test frameworks als JUnit of TestNG voor assertion en rapportage faciliteiten.

  Selenium WebDriver

  Via Web Driver scripts in programmeer talen als Java, C#, Python en Ruby kunnen de uitkomsten van bepaalde acties worden vergeleken met de verwachte uitkomsten en kunnen de resultaten worden gerapporteerd.

  Selenium IDE

  De cursus Web Testing met Selenium begint met het opnemen van user interactie met de Selenium IDE. De opgenomen test worden vertaald naar een JUnit test script in Java of een andere programmeer taal dat de test vervolgens automatisch uitvoert.

  Element Localisatie

  Aan de orde komen het localiseren van pagina elementen met id, name, link, CSS en XPath. De meest voorkomende WebDriver functies worden toegelicht en toegepast. Ook navigeren door en manipuleren van pagina elementen komt aan de orde.

  Advanced Selenium

  En eveneens worden Advanced Web Driver functies zoals het aanpassen van wait time, het Page Object Model, Selenium Grid en Cross Browser Testing besproken.

  Cucumber Integratie

  Tot slot van de cursus Web Testing met Selenium wordt ingegaan op de integratie van Selenium en het Cucumber Framework. Met Cucumber worden User Scenario's gedefinieerd die vertaald kunnen worden naar een JUnit Test met Selenium WebDriver.

 • Cursus Web Testing met Selenium : Training

  Doelgroep Cursus Web Testing met Selenium

  De cursus Web Testing met Selenium is bedoeld voor testers en developers die Selenium Webdriver willen leren voor het geautomatiseerd testen van Web Applicaties.

  Voorkennis Training Selenium

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is ervaring met programmeren niet strict noodzakelijk. Kennis van programmeren is wel bevorderlijk voor de begripsvorming en kan worden opgedaan in onze cursus Java voor Testers.

  Uitvoering Training Web Testing met Selenium

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Web Testing met Selenium

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Web Testing met Selenium.

  Cursus Web Testing met Selenium
 • Cursus Web Testing met Selenium : Modules

  Module 1 : Selenium Intro

  Module 2 : Locating Elements

  Module 3 : WebDriver Actions

  What is Selenium?
  Test Automation
  Selenium WebDriver
  Test Recorders
  Chrome Selenium IDE
  Katalon Recorder
  Selenium IDE
  Record Test Case
  Running Scripts
  Adding Checks
  Verification Commands
  Assertion Statements
  General Selenese Commands
  WaitFor Commands
  Store and Echo Commands
  IDE Limitations
  Loading WebDriver
  Web Elements
  Finding Elements
  Locator Types
  Locating by ID and Name
  Locating by Link Text
  Locating by CSS Selector
  Tag, ID and Class
  Tag and Attribute
  Inner Text
  Locating by DOM
  DOM getElementsByID
  DOM getElementsByName
  Dom Name and Index
  Locating by XPath
  XPath Syntax
  WebDriver Functions
  Actions on WebElements
  Clicking Check Boxes
  Clicking Radio Buttons
  Getting Attributes
  Sending Keys
  State Testing
  Clearing
  Submitting
  Select Items
  Table Lookup
  Get CCS
  Get Location
  Actions Class
  Switching Windows
  Waiting for Loading

  Module 4 : JUnit Testing

  Module 5 : Advanced Web Driver

  Module 6 : Selenium and Cucumber

  What is JUnit?
  JUnit Integration
  Assert Statements
  Running JUnit Tests
  JUnit Classes
  System Under Test
  Fixtures
  Annotations
  Test Suites
  Suite in Suite
  Suite TestRunner
  Special Case
  Parameterized Tests
  Executing Parameterized Tests
  WebDriverWait
  Implicit vs Explicit Wait
  ExpectedConditions
  Dealing with Alerts
  Synchronisation Strategies
  Cookies
  Page Object Model
  Page Objects
  private Methods
  Page Factory
  Loadable Components
  Selenium Grid
  Hub and Nodes
  Cross Browser Testing
  Test Driven Development
  Behavior Driven Development
  What is Cucumber?
  User Stories
  Scenarios
  Feature Files
  Gherkin Language
  Given and When Keywords
  Then and And Keywords
  Background
  Cucumber Options
  Step Definitions
  Selenium Cucumber Integration
  Data Driven Testing
 • Cursus Web Testing met Selenium : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Web Testing met Selenium : Reviews

  Dorine : ASR
  Goede afwisseling tussen theorie en oefeningen. Tempo op de eerste cursusdag was wel iets te hoog. Ik had graag nog meer oefeningen willen doen, maar ik denk dat dit qua tijd niet helemaal past. Fijn dat de groep uit slechts 2 personen bestond.
  Faisal : Alladin IT Consulting
  Leerzame cursus. Extra prakijk oefeningen doen met JUnit was erg nuttig.
  Pieter : Rabobank
  Goede cursus met een trainer die met zijn voeten in de modder heeft gestaan. Blijf klein en kwalitatief goed!
  Manoj : AMC
  Prima training. Ik ben me bewust dat er nog veel zelfstudie voor mij te doen is. Maar de basis is er nu in ieder geval.
  Harald : AON
  Een hele leuke en interessante training. Heel veel geleerd. Locatie en cursusmateriaal zijn uitstekend. Een hele leuke en lekkere lunch! Een enthousiaste trainer die stap voor stap en duidelijk de stof uitlegde.
  Eric : Newspark
  SpiralTrain-cursussen zijn praktisch en praktijk gericht.
  De trainer is een praktijk man, die weet waar tegen je aanloopt in opdrachten. Daardoor wordt en kan de training aangepast , aan de behoefte en specifiek wensen van de cursisten. Je krijgt hierdoor veel extra informatie, om specifieke praktijk situaties aan te pakken.
  SpiralTrain is een aanrader voor iedereen die praktische toepasbare vaardigheden wil leren.
 • Cursus Web Testing met Selenium : Certificaat