Code: TLG700
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
€ 999

Cursus Web Testing met Selenium

05-03 t/m 06-03-2018
03-04 t/m 04-04-2018
25-04 t/m 26-04-2018
07-05 t/m 08-05-2018
04-06 t/m 05-06-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Web Testing met Selenium

Cursus Web Testing met Selenium De cursus is bedoeld voor testers en developers die een test automatiserings framework met Selenium willen inrichten.

Voorkennis Selenium

Om aan deze cursus succesvol te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren zeer wenselijk.

Uitvoering Training Web Testing met Selenium

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Web Testing met Selenium

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Web Testing met Selenium.

Inhoud Cursus Web Testing met Selenium

In de cursus Web Testing met Selenium leren de deelnemers werken met dit test automatiserings framework. Selenium is een steeds meer gebruikt test automatiserings tool. Aan de orde komen de principes van test automatisering, de Selenium IDE, Element Identificatie en het testen van dynamische HTML applicaties. Alle aspecten van Element Identicatie (id, name, link, CSS, xPath) worden uitgebreid behandeld. Als voorbeeld programmeertaal wordt in deze cursus Java gebruikt, maar desgewenst kan ook voor een andere taal zoals Python worden gekozen. De deelnemers beginnen met het zelf maken van een abstractie van het Test Object. Hierbij zullen de meest voorkomende WebDriver functies worden toegelicht en toegepast. Daarnaast komen test scripts aan de orde welke geschreven kunnen worden in het Java Test Framework jUnit. Het automatiseren bestaat niet alleen uit de executie van een Test Case, maar ook uit het klaarzetten van de uitgangssituatie en het weer netjes achterlaten van de omgeving achteraf. De zogeheten fixture. Verder komt het selecteren van elementen met diverse functies en het Navigeren door en Manipuleren van elementen aan de orde. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan een aantal advanced onderwerpen zoals Selenium Grid, Cross Browser Testing en de combinatie met JavaScript.

Module 1 : Selenium Intro

Module 2 : Selenium IDE

Module 3 : WebDriver

What is Selenium?
Test Automation
RC en Core
HTTP Proxy
Version 1 versus 2
Selenium IDE
Installation
UI Options
Plugins
Running Scripts
IDE Limitations
Record Test Case
Running Options
Creating Test Suite
Adding Checks
Verification Commands
Assertion Statements
General Selenese Commands
WaitFor Commands
Using Locators
Locating by DOM
Locating by CSS Selector
XPath
Store and Echo Commands
Using Test Runner
Web Driver
Web Elements
Locating Web Elements
Finding Elements
Locating By Name
Locating By ID
Locating By TagName
Locating By ClassName
Locating By Link Text
Locating By LinkText
Locating By Partial Link Text
Locating By Xpath
Actions on WebElements
getAttribute
sendKeys
submit and clear

Module 4 : Manipulation

Module 5 : Selenium Grid

Module 6 : JavaScript Integration

WebDriverWait
ExpectedConditions
SendKeys method explored
Select support class
User Interactions
Dealing with Alerts
Alert methods explored
Synchronisation Strategies
Why we need synchronisation
WebDriverWait Fluent interface
FluentWait, Function and Predicate
Implicit vs Explicit Wait
Cookies
What is Selenium Grid?
Grid 1.0 Vs Grid 2.0
The Hub
The Nodes
Configuration
View Config
RemoteWebDriver
DesiredCapabilites
Running Test
Cross Browser testing
Why use Javascript?
JavaScript Execution
Synchronous and Asynchronous
Adding Javascript to page
Use of Different Browsers
Firefox
Google Chrome
Remote Driver

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl