fbpx

Cursus AWS Administrator

De cursus AWS Administrator behandelt essentiƫle AWS administration onderwerpen en biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om AWS resources effectief te beheren en te onderhouden. De cursus is bij uitstek geschikt om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op het AWS Certified SysOps Administrator Associate examen (SOA-C02).

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus AWS Administrator : Inhoud

  Intro AWS Cloud

  De cursus AWS Administrator gaat van start met een overzicht van de AWS Cloud met de globale Infrastructuur, de datacenters en availability zones. Ook wordt ingegaan op de kosten van de AWS Cloud, Billing en Budgets.

  Identity Management

  Vervolgens komt de configuratie van users, groups en roles in AWS aan de orde. Aandacht wordt ook besteed aan AWS Security zoals het gebruik van Multi-Factor Authentication en IAM Access Keys.

  AWS Compute Services

  Onderdeel van de cursus AWS Administrator is ook de bespreking van de Elastic Compute Cloud waarmee EC2 virtual server instances kunnen worden gelanceerd om applicaties in de AWS Cloud te draaien. Ook is er dan aandacht voor Load Balancing, AWS Lambda en Serverless Computing.

  AWS Networking

  Ook wordt ingegaan op networking in AWS waaronder het opzetten van een Virtual Private Cloud. Hierbij passeren ook network services zoals Amazon CloudFront CDN, Route 53 DNS Service en AWS Direct Connect de revue.

  AWS Storage

  Vervolgens komen de AWS faciliteiten om data op te slaan aan de orde zoals de S3 Simple Storage service, EBS Volume Types, Snapshots en het Elastic File System. En ook opslag in databases in de Cloud met de Relational Database Service worden besproken.

  AWS Security

  Dan is het tijd om in te gaan om AWS Security met het Shared Responsibility Model, AWS Identity Management en AWS Access Management. Data Encryption en Key Management worden eveneens behandeld.

  AWS Monitoring

  Het monitoren van applicaties in de AWS Cloud wordt besproken aan de hand van de AWS CloudWatch en AWS CloudTrail Services en er wordt aandacht besteed aan Resource Optimization en Performance Tuning in AWS.

  Examen Voorbereiding

  Tenslotte leren de deelnemers hoe ze zich kunnen voorbereiden op het AWS Certified SysOps Administrator Associate examen (SOA-C02). Vragen van diverse proefexamens worden behandeld en tips worden gegeven die helpen het examen te behalen.

 • Cursus AWS Administrator : Training

  Doelgroep Cursus AWS Administrator

  De cursus AWS Administrator is bedoeld voor beheerders die willen leren hoe resources in Amazon Web Services (AWS) goed kunnen worden beheerd en onderhouden.

  Voorkennis Cursus AWS Administrator

  Ervaring met de inrichting van operating systemen en het beheer van applicaties is gewenst om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training AWS Administrator

  Het werken met AWS resources en services wordt uitgelegd aan de hand van demo's. Tijdens de cursus worden demos en exercises afgewisseld.

  Certificaat Cursus AWS Administrator

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan de cursus AWS Administrator.

  Cursus AWS Administrator
 • Cursus AWS Administrator : Modules

  Module 1 : Intro AWS Cloud

  Module 2 : Identity Management

  Module 3 : AWS Compute Services

  AWS Cloud Computing
  AWS Global Infrastructure
  AWS Regions
  Availability Zones
  Data Centers
  AWS Management Console
  AWS CLI and AWS SDKs
  AWS Billing
  Cost Management
  AWS Budgets
  IAM Components
  Users, Groups, and Roles
  Policies and Permissions
  Multi-Factor Authentication
  IAM Security
  Cross-Account Access
  Role Assumption
  IAM Access Keys
  Secret Access Keys
  IAM Password Policies
  Elastic Compute Cloud
  EC2 Instance Types
  EC2 Key Pairs
  Security Groups
  Launching EC2 Instances
  Elastic Block Store
  Elastic Load Balancing
  EC2 Auto Scaling
  AWS Lambda
  Serverless Computing

  Module 4 : AWS Networking

  Module 5 : AWS Storage

  Module 6 : AWS Security

  Virtual Private Cloud
  VPC Subnets
  Route Tables
  VPC Peering
  Transit Gateway
  Access Control Lists
  Security Groups
  VPC Security
  Amazon CloudFront CDN
  Route 53 DNS Service
  AWS Direct Connect
  Amazon VPC Endpoints
  Simple Storage Service
  S3 Buckets and Objects
  S3 Versioning
  S3 Lifecycle Policies
  S3 Data Encryption
  S3 Access Control
  Elastic Block Store
  EBS Volume Types
  Snapshots
  Elastic File System
  AWS Storage Gateway
  AWS Data Transfer
  Shared Responsibility Model
  AWS Identity Management
  AWS Access Management
  AWS Network Security
  VPC Security
  Data Encryption
  Key Management
  AWS Compliance and Auditing
  AWS Trusted Advisor
  Security Monitoring
  Incident Response
  Security Best Practices

  Module 7 : AWS Databases

  Module 8 : AWS Monitoring

  Module 9 : Exam Preparation

  Relational Database Service
  RDS Engine Types
  Creating RDS Instances
  Managing RDS Instances
  DynamoDB NoSQL Database
  Data Model and Operations
  Amazon ElastiCache
  Redshift Service
  Database Migration Service
  AWS CloudWatch
  AWS CloudTrail
  Resource Management
  Systems Manager (SSM)
  AWS Cost Explorer
  AWS Trusted Advisor
  AWS Resource Optimization
  AWS Performance Tuning
  Optimization Best Practices
  AWS SysOps Administrator
  Exam Objectives (SOA-C02)
  Exam Preparation Tips
  Practice Questions
  Mock Exams
  Test-Taking Strategies
  Review and Q&A Sessions
  Final Exam Review
  AWS Certifications
 • Cursus AWS Administrator : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus AWS Administrator : Reviews

 • Cursus AWS Administrator : Certificaat