fbpx

Cursus Fortran Programmeren

In de cursus Fortran Programmeren leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen in de nieuwste versie van de taal Fortran. Fortran is oorspronkelijk al in 1957 ontstaan voor het uitvoeren van voornamelijk wetenschappelijke berekeningen. In de loop der tijd is Fortran echter geëvolueerd tot een hogere programmeertaal met ondersteuning voor moderne concepten als object georiënteerd programmeren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Fortran Programmeren : Inhoud

  Fortran Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht van de ontwikkeling van Fortran en behandelt dan data descriptions, control structures, data processing en Fortran Rules.

  Variabelen en Data Types

  Ook wordt ingegaan variabelen, data types en operators in Fortran. Speciale aandacht is er voor Fortran arithmetic met rounding, truncation en integer division.

  Tabular Data en Arrays

  Vervolgens komen ook tabular data en arrays aan de orde. Allocatable arrays, multidimensional arrays, array constructors en operaties die werken op hele arrays worden daarbij besproken.

  File I/O

  Fortran kent vanzelfsprekend ook faciliteiten voor het benaderen van het file systeem. Formatted en Unformatted File I/O komen in de cursus dan ook aan bod en tevens worden Records, Data Edit Descriptors en End of Record indicators behandeld.

  Functies en Flow Control

  Dan is het de beurt aan functies en control flow in Fortran. Aandacht wordt besteed library functies, transformation functies, recursieve functies, user defined en pure functions. En ook de diverse control flow constructies voor selecties en iteraties passeren de revue.

  Characters

  Speciale aandacht is er voor het omgaan met characters in Fortran. Character Input, Character Operations, Character Sets en Edit Descriptors komen daarbij aan bod.

  User Defined Types en Pointers

  Tenslotte staan special types in Fortran zoals User Defined Types en pointers op het programma van de cursus en wordt object georiënteerd programmeren in Fortran met classes, objects en inheritance behandeld.

 • Cursus Fortran Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Fortran Programmeren

  De cursus Fortran Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de programmeer taal Fortran.

  Voorkennis Cursus Fortran Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Fortran Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Fortran Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Fortran Programmeren.

  Cursus Fortran Programmeren
 • Cursus Fortran Programmeren : Modules

  Module 1 : Fortran Intro

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Arrays

  Fortran Language
  Fortran's Origins
  Version 77 to 2008
  Fortran Compilers
  Structured Programming
  Data Description
  Control Structures
  Data Processing
  Fortran Rules
  Input and Output
  Variables
  Names and Values
  Data Types
  Fortran Characters
  Operators
  Arithmetic
  Expression Equivalence
  Rounding and Truncation
  Integer Division
  Type Conversion
  Tabular Data
  Dimension Attribute
  Setting Array Size
  Indexing
  Loop over Arrays
  Allocatable Arrays
  Multiple Dimensions
  Whole Array Manipulation
  Element Ordering
  Array Constructors

  Module 4 : File I/O

  Module 5 : Functions

  Module 6 : Control Flow

  Opening Files
  Close Statement
  Writing Files
  Formatted and Unformatted
  Data Edit Descriptors
  Skipping Lines
  Records
  Data Transfer Statements
  inquire Statement
  End of Record
  iostat and iomsg
  Predefined Functions
  Generic Functions
  Elemental Function
  Transformation Functions
  Function Usage
  Intrinsic Procedures
  Custom Functions
  Local Variables
  Recursive Functions
  Pure Functions
  Rules and Restrictions
  Selections and Iterations
  Block if Statement
  if then endif
  else Statement
  case Statement
  do loop
  do while
  cycle Statement
  exit Statement
  Sentinel Usage
  forAll Statement

  Module 7 : Characters

  Module 8 : Special Types

  Module 9 : Modules and Classes

  Character Input
  * Edit Descriptor
  a Edit Descriptor
  Character Operations
  Substrings
  Character Functions
  len and len_trim
  Collating Sequence
  Character Sets
  scan Function
  Type Definition
  Variable Definition
  Nested Derived Types
  Pointers
  Pointer Concepts
  Referencing Pointers
  Pointer Allocation
  Pointer Assignment
  C loc Function
  Memory Leaks
  Module Syntax
  Global Data
  private, public, protected
  use Statement
  Explicit Interfaces
  Classes and Objects
  Structure Constructors
  Generic Names
  Polymorphic Variables
  Inheritance
 • Cursus Fortran Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Fortran Programmeren : Reviews

 • Cursus Fortran Programmeren : Certificaat