fbpx

Cursus Haskell Programmeren

In de cursus Haskell Programmeren leren de deelnemers programmeren in de pure functionele programmeer taal Haskell. In tegenstelling tot conventionele talen als C en Java, worden in functionele talen berekeningen uitgevoerd door afzonderlijke mathematische functies met elkaar te combineren. Een functionele taal als Haskell heeft tevens van nature support voor multithreading en parallelism, hetgeen resulteert in een goede performance.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Haskell Programmeren : Inhoud

  Haskell Intro

  De cursus gaat van start met een introductie van de basis syntax van Haskell en de voornaamste karakteristieken van de taal zoals laziness in expression evaluation met een thunk data structure, static typing, modularity en het omgaan met multiple threads.

  Data Types en Operators

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de data types en operators van de taal. Hierbij komen ook data structures als lists, tuples en records aan de orde. En ook exceptions en het benaderen van het file systeem wordt besproken.

  Functies

  Ook onderdeel van het programma van de cursus zijn de definitie en declaratie van functies in Haskell met argument lists, pattern matching en guards. Tevens worden dan recursieve functies, higher order functies en lambda expressies behandeld.

  Modules

  Vervolgens passeren de diverse Haskell modules zoals de Prelude, List, Char, Set en Map module de revue. En wordt besproken hoe user defined modules en packages worden gemaakt. Hierbij komen ook qualified imports en de global namespace ter sprake.

  Haskell Containers

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan Haskell containers als classes, objects, Trees, Binary Trees, Functors en Foldables en wordt ingegaan op het kenmerkende functionele programmeer concept van monads.

 • Cursus Haskell Programmeren : Training

  Doelgroep Haskell Programmeren

  De cursus Haskell Programmeren is bedoeld voor een ieder die wil leren programmeren in de functionele programmeer taal Haskell.

  Voorkennis Cursus Haskell Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis van programmeren in een andere programmeertaal bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training Haskell Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Haskell Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Haskell Programmeren.

  Cursus Haskell Programmeren
 • Cursus Haskell Programmeren : Modules

  Module 1 : Haskell Intro

  Module 2 : Types and Operators

  Module 3 : Functions

  What is Haskell?
  Functional Programming
  Evaluation Engine
  Expression Evaluation
  Haskells Laziness
  Thunk Data Structure
  Haskells Modularity
  Handling Multiple Threads
  Static Typing
  Installing Haskell
  Haskell Compiler
  Stack Installer
  Haskell Platform
  Numbers and Characters
  Strings and Booleans
  Lists
  List Comprehensions
  Tuples
  Haskell Operators
  Sequence Operator
  Control Flow
  Exceptions
  Type Class
  Records
  Default Values Idiom
  Files and Streams
  Function Declaration
  Function Names
  Argument Lists
  Function Definition
  Pattern Matching
  Guards
  Where Clause
  Recursion
  Lambda Expressions
  Higher Order Functions
  Head and Tail
  Null and Init
  Reverse and Take

  Module 4 : Modules

  Module 5 : Containers

  Module 6 : Monads

  Packages and Modules
  import Statement
  Prelude Module
  Global Namespace
  Qualified Imports
  List Module
  Char Module
  Map Module
  Set Module
  Custom Modules
  Smart Constructors
  Views
  Classes and Instances
  Maps
  Sets
  Trees
  Binary Trees
  Graphs
  Type Classes
  Built-in Type Classes
  Polymorphism
  Functors
  Foldables
  Lazy Evaluation
  Applicative Functors
  Monadic Rules
  Left Identity Law
  Right Identity Law
  Associativity
  Combinators for State
  Dissecting Combinators
  do Notation
  State and Lenses
  Monad Comprehensions
  Monoids
  Zippers
 • Cursus Haskell Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Haskell Programmeren : Reviews

 • Cursus Haskell Programmeren : Certificaat