fbpx

Cursus ASP.NET Core Web API

In de cursus ASP.NET Core Web API leren ontwikkelaars en architecten flexibele en interoperabele RESTful-services te creƫren, waarbij sleutel concepten als routing, serialisatie, versie beheer en beveiliging aan de orde komen. Het programma van de cursus zorgt voor praktische ervaring met het bouwen van krachtige API's met behulp van het ASP.NET Core Framework.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus ASP.NET Core Web API : Inhoud

  Intro to ASP.NET Core Web API

  De cursus ASP.NET Core Web API gaat van start met een overzicht van de architectuur van REST Services in het bijzonder de Web API. Standaard kenmerken van REST zoals resources met ID's, URL patterns en standaard HTTP methods komen daarbij aan bod. Aandacht wordt ook besteed aan de creatie en structuur van een Web API project in Visual Studio.

  Routing and Controllers

  Vervolgens wordt ingegaan op routing in de ASP.NET Core Web API waarbij de definitie van routes, routing parameters, route configuratie en attribute routing worden besproken. Ook komen dan controllers aan bod en de mapping van routes op controller actions.

  Request and Response Handling

  Dan wordt dieper ingegaan op request en response handling en de implementatie van controller actions die op basis van binnenkomende requests responses produceren. Voorst worden dan model en parameter binding, content negotiation en het verwerken van HTTP status codes besproken.

  Data Validation

  Onderdeel van de cursus ASP.NET Core Web API zijn ook data validatie en error handling. Ingegaan wordt op model binding, model validation en validation errors. Tevens komen error responses, exception filters en de implementatie van global error handling aan bod.

  Security

  Vervolgens worden security en authenticatie mechanismen in de Web API besproken.
  Onderwerpen zijn daarbij diverse authentication mechanismen, role base authorization, de implementatie van authentication met JSON Web Tokens(JWT) en het beschermen van gevoelige data met HTTPS.

  Data Access

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan data access met de Web API, het Open Data Protocol(OData) en het Entity Framework. Hierbij wordt besproken hoe OData CRUD operaties worden uitgevoerd op Entities gebaseerd op Model classes.

 • Cursus ASP.NET Core Web API : Training

  Doelgroep Cursus ASP.NET Core Web API

  De cursus Cursus ASP.NET Core Web API is bestemd voor Web Developers die REST API's willen begrijpen en ontwikkelen met ASP.NET Core.

  Voorkennis Cursus ASP.NET Core Web API

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van Web Protocollen als HTTP en HTTPS wenselijk en is kennis van de fundamentals van C# vereist.

  Uitvoering Training ASP.NET Core Web API

  In de cursus worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Uitleg aan de hand van slides en demos worden gevolgd door praktijk oefeningen.

  Certificaat ASP.NET Core Web API

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan ASP.NET Core Web API.

  Cursus ASP.NET Core Web API
 • Cursus ASP.NET Core Web API : Modules

  Module 1 : Intro Web API

  Module 2 : Routing and Controllers

  Module 3 : Requests and Responses

  What is Web API?
  REST Services
  Comparison with WCF
  REST versus SOAP
  Resources
  Unique ID's
  URL Patterns
  HTTP Methods
  Routing
  Content Negotiation
  Web API Projects
  Handling HTTP Requests
  API Controllers
  Action Methods
  Routing Requests
  Action Selection
  Routing Templates
  Routing Configuration
  Routing Parameters
  Routing by Attribute
  Routing in Web API2
  Self Hosting
  HTTP Requests
  GET, POST, PUT and DELETE
  HTTP Verbs
  Model Binding
  Parameter Binding
  Media Types
  Content Negotiation
  Creating HTTP Responses
  Handling Status Codes
  Serialisatie
  HttpClient

  Module 4 : Data Validation

  Module 5 : Security

  Module 6 : Data Access

  Model Binding
  Model Validation
  Data Annotations
  Validation Properties
  Under Posting
  Over Posting
  Validation Errors
  Http Errors
  HttpResponseException
  Exception Filters
  Global Error Handling
  Authentication
  Thread.CurrentPrincipal
  Authorization
  Role Based Authorization
  AuthorizeAttribute Filter
  Prevent CSRF Attacks
  Enabling CORS
  Authentication Filter
  Authentication Mechanisms
  JSON Web Tokens
  Working with SSL
  Open Data Protocol
  CRUD Operations
  OData Packages
  Model Classes
  Using Entity Framework
  OData Endpoints
  OData Controllers
  Query Entity Set
  Creating Entities
  Updating Entities
  Deleting Entities
 • Cursus ASP.NET Core Web API : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus ASP.NET Core Web API : Reviews

 • Cursus ASP.NET Core Web API : Certificaat