fbpx

Cursus .NET Overview

In de cursus .NET Overview krijgt u een overzicht van de werking en mogelijkheden van het .NET framework. In .NET kunnen applicaties in verschillende talen zoals C#, VB.NET en F# naadloos met elkaar samenwerken en gebruik maken van een gezamenlijke class library. Het .NET Framework is ontwikkeld door Microsoft en werkte in eerste instantie alleen op Windows. Met de komst van de .NET Core versie zijn applicaties cross platform en kunnen ook op andere operating systemen draaien.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus .NET Overview : Inhoud

  .NET Intro

  De cursus gaat van start met aandacht voor de architectuur van .NET en de voordelen die .NET biedt voor de schaalbaarheid en de flexibiliteit van applicaties. Ook .NET Core komt hierbij ter sprake.

  Managed Execution

  Dan wordt ingegaan op de werking van Common Language Runtime en met laden en vertalen van Intermediate Language door een JIT Compiler. Garbage collection, namespaces en assemblies komen ook aan bod.

  ASP.NET

  De verschillende soorten applicaties in .NET worden besproken, zoals Windows Forms applicaties, Web applicaties met ASP.NET en Web Services. Wat Web Services betreft komen zowel SOAP services met Window Communication Foundation (WCF) als REST services met de Web API aan de orde.

  Database Access

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan database access met ADO.NET en het Data Adapter Object Model. En ook de principes van het Entity Framework en Language Integrated Query (LinQ) worden behandeld.

  NuGet

  Tenslotte komt aan de orde hoe het package management systeem NuGet kan worden gebruikt voor dependency management en het hosten van packages in repositories.

 • Cursus .NET Overview : Training

  Doelgroep Cursus .NET

  Deze cursus is bedoeld voor personen die een overzicht willen krijgen van de kenmerken en functies van het .NET framework.

  Voorkennis Cursus .NET

  Kennis van software development en een enige kennis van programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training .NET

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden gedemonstreerd met demo's in Visual Studio.NET. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering .NET Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat .NET Overview.

  Cursus .NET
 • Cursus .NET Overview : Modules

  Module 1 : .NET Intro

  Module 2 : Managed Execution

  Module 3 : ASP.NET

  .NET Architecture
  Common Language Runtime
  Managed Code
  CLR Components
  .NET Framework Class Library
  .NET Core
  Application Types
  Application Domains
  Partial Classes
  Using Namespaces
  Entry Points
  Scope and Declarations
  Compiling and Running
  Managed Execution
  MSIL and Metadata
  Assemblies
  Garbage Collection
  Generics
  What is ASP.NET?
  ASP.NET Web Application
  Web Forms
  Web Server Controls
  View State
  Event Procedures
  Code Behind Pages
  Page Event Life Cycle
  Master Pages

  Module 4 : Web Services

  Module 5 : ADO.NET

  Module 6 : NuGet

  What is a XML Web Service?
  SOAP versus REST Services
  Web API versus WCF Services
  Content Negotiation
  Finding Web Services
  Creating Web Services
  Web Service Code
  Calling Web Service Using HTTP
  Calling Web Service Using Proxy
  What is ADO.NET?
  ADO.NET Object Model
  DataSets
  Accessing Data with ADO.NET
  DataAdapter Object Model
  Generating a Dataset
  Databound Controls
  Entity Framework
  LINQ to SQL
  Package Management
  Dependency Management
  Transitive Dependencies
  NuGet Dependencies
  Semantic Versioning
  Creating Packages
  Publishing Packages
  Configuration Inheritance
  Automatic Deployment
 • Cursus .NET Overview : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus .NET Overview : Reviews

 • Cursus .NET Overview : Certificaat