fbpx
 • nl
 • en

Cursus .NET Overview

Cursus .NET Overview
Regio:
 • Modules
 • Cursus
 • Inhoud
 • Algemene informatie
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Module 1 : .NET Intro

  Module 2 : Managed Execution

  Module 3 : ASP.NET

  .NET Architecture
  Common Language Runtime
  Managed Code
  CLR Components
  .NET Framework Class Library
  .NET Core
  Application Types
  Application Domains
  Partial Classes
  Using Namespaces
  Entry Points
  Scope and Declarations
  Compiling and Running
  Managed Execution
  MSIL and Metadata
  Assemblies
  Garbage Collection
  Generics
  What is ASP.NET?
  ASP.NET Web Application
  Web Forms
  Web Server Controls
  View State
  Event Procedures
  Code Behind Pages
  Page Event Life Cycle
  Master Pages

  Module 4 : Web Services

  Module 5 : ADO.NET

  Module 6 : NuGet

  What is a XML Web Service?
  SOAP versus REST Services
  Web API versus WCF Services
  Content Negotiation
  Finding Web Services
  Creating Web Services
  Web Service Code
  Calling Web Service Using HTTP
  Calling Web Service Using Proxy
  What is ADO.NET?
  ADO.NET Object Model
  DataSets
  Accessing Data with ADO.NET
  DataAdapter Object Model
  Generating a Dataset
  Databound Controls
  Entity Framework
  LINQ to SQL
  Package Management
  Dependency Management
  Transitive Dependencies
  NuGet Dependencies
  Semantic Versioning
  Creating Packages
  Publishing Packages
  Configuration Inheritance
  Automatic Deployment
 • Doelgroep Cursus .NET

  Cursus .NET  Deze cursus is bedoeld voor personen die een overzicht willen krijgen van de kenmerken en functies van het .NET framework.

  Voorkennis Cursus .NET

  Kennis van software development en een enige kennis van programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training .NET

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden gedemonstreerd met demo's in Visual Studio.NET. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering .NET Cursus

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat .NET Overview.

 • In de cursus .NET Overview krijgt u een overzicht van de werking en mogelijkheden van het .NET platform en de manier waarop de ontwikkeling van applicaties voor Windows en het Web is veranderd met de komst van .NET.

  Aandacht wordt besteed aan de voordelen die .NET biedt voor de schaalbaarheid en de flexibiliteit van applicaties en het hoe en waarom van de Common Language Runtime.

  De verschillende soorten applicaties in .NET worden besproken, zoals Windows Forms applicaties, Web Forms applicaties en Web Services. Uiteraard worden ook de nieuwe programmeertalen en API's voor .NET, waaronder C#, VB.NET en ASP.NET besproken. Ook wordt aandacht besteed aan database access met ADO.NET.

  Tenslotte komt aan de orde hoe het package management systeem NuGet kan worden gebruikt voor dependency management en het hosten van packages in repositories.

 • Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.