fbpx
Code: NET100
Duur in dagen: 1
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 499

Cursus .NET Overview

14-06 t/m 14-06-2019
05-08 t/m 05-08-2019
07-10 t/m 07-10-2019
09-12 t/m 09-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus .NET

Cursus .NET  Deze cursus is bedoeld voor personen die een overzicht willen krijgen van de kenmerken en functies van het .NET framework.

Voorkennis Cursus .NET

Kennis van software development en een enige kennis van programmeren is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

Uitvoering Training .NET

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden gedemonstreerd met demo’s in Visual Studio.NET. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering .NET Cursus

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat .NET Overview.

Inhoud Cursus .NET Overview

In deze cursus krijgt u een overzicht van de werking en mogelijkheden van het .NET platform en de manier waarop de ontwikkeling van applicaties voor Windows en het Web is veranderd met de komst van .NET. Aandacht wordt besteed aan de voordelen die .NET biedt voor de schaalbaarheid en de flexibiliteit van applicaties en het hoe en waarom van de Common Language Runtime. De verschillende soorten applicaties in .NET worden besproken, zoals Windows Forms applicaties, Web Forms applicaties en Web Services. Uiteraard worden ook de nieuwe programmeertalen en API’s voor .NET, waaronder C#, VB.NET en ASP.NET besproken. Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan database access met ADO.NET.

Module 1 : .NET Intro

Module 2 : Managed Execution

Module 3 : ASP.NET

What is .NET?
.NET Architecture
The .NET Evolution
Common Language Runtime
What is Managed Code?
Common Language Runtime Components
.NET Framework Class Library
Namespaces
ASP.NET and Web Forms
Windows Forms and Console Applications
XML Web Services
ADO.NET: Data and XML
.NET Resources
Using a Namespace
Defining Namespace and Class
Entry Points, Scope, Declarations
Console Input and Output
Compiling and Running
Process of Managed Execution
MSIL and Metadata
Assemblies
Application Domains
Garbage Collection
What is ASP.NET?
ASP.NET Web Application
Web Forms
Web Server Controls
View State
Event Procedures
Code Behind Pages
Page Event Life Cycle

Module 4 : Web Services

Module 5 : ADO.NET

Module 6 : .NET 4.0

What is a XML Web Service?
Why use Web Services?
Finding Web Services
Creating Web Services
Web Service Code
Calling Web Service Using HTTP
Calling Web Service Using Proxy
What is ADO.NET?
Using Namespaces
The ADO.NET Object Model
What is a DataSet?
Accessing Data with ADO.NET
DataAdapter Object Model
Generating a Dataset
Databound Controls
Generics
Partial Classes
ASP.NET improvements
Master Pages

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl