fbpx

Cursus Testing met Robot Framework

In de cursus Testing met Robot Framework leren de deelnemers het open source Robot Framework te gebruiken voor Unit Testing en Acceptance Testing in Python or Java. Robot Framework is een open source testautomatiseringstool dat ook geschikt is voor het testen van web applicaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Testing met Robot Framework : Inhoud

  Intro Robot Framework

  De cursus Testen met Robot Framework begint met een uitleg over hoe het Robot Automation Framework kan worden gebruikt voor acceptatietesten en Acceptatie Test Driven Development (ATDD). Getoond wordt dat het Robot Test Framework keyword driven is en een syntax van test data in tabel vorm gebruikt.

  Framework Components

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende componenten die aanwezig zijn in het Robot Framework zoals test libraries, test cases, test data en test runners die rapportages genereren. En ook de command line interface van het Robot Test Framework komt aan bod.

  Test Data Syntax

  Vervolgens behandelt de cursus Testen met Robot Framework hoe test data in het Robot Framework worden gedefinieerd in platte tekst files met scheidingstekens als spaties, pipes of tabs. Test cases worden gedefinieerd in tabelvorm, waarbij elke rij een test case vertegenwoordigt en elke kolom een data of een keyword.

  Test Cases

  Ook op het programma van de cursus Testen met Robot Framework staat hoe test cases worden samengesteld uit keywords en hun argumenten. Keywords worden gedefinieerd in test libraries en kunnen worden gebruikt om verschillende acties uit te voeren, zoals het openen van een web page, het klikken op een button of het controleren van de waarde van een veld.

  Control Structures

  Vervolgens worden de verschillende control structures behandeld zoals loops en conditional statements. Deze control structures kunnen worden gebruikt om complexere test cases te maken en test cases her te gebruiken.

  Test Execution

  Tenslotte komt test execution in het Robot Framework aan bod. Test execution genereert rapporten en logs. De rapporten geven een samenvatting van de test execution, inclusief informatie over het aantal uitgevoerde tests, het aantal geslaagde en mislukte tests en de executie tijd. De logs bieden gedetailleerde informatie, inclusief de test invoer en -uitvoer, en eventuele fouten of warnings die zijn opgetreden.

 • Cursus Testing met Robot Framework : Training

  Doelgroep Cursus Testing met Robot Framework

  De cursus Testing met Robot Framework is bedoeld voor testers die het Robot Test Framework willen inzetten voor hat automatiseren van tests.

  Voorkennis Cursus Testing met Robot Framework

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is affiniteit met testen vereist. Kennis en ervaring met software development is bevorderlijk voor een snelle begripsvorming.

  Uitvoering Training Testing met Robot Framework

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's verduidelijken de behandelde begrippen.

  Certificaat cursus Testing met Robot Framework

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een certificaat Testing met Robot Framework.

  Course Testing with Robot Framework
 • Cursus Testing met Robot Framework : Modules

  Module 1 : Intro Robot Framework

  Module 2 : Framework Components

  Module 3 : Test Data Syntax

  What is Robot Framework?
  Test Automation
  Acceptance Testing
  BDD Testing
  Keyword Driven
  Open Source
  Extensibility
  Installing Robot
  Library Integration
  Supporting Languages
  Framework Ecosystem
  Tabular Syntax
  Human Readable Keywords
  Settings
  Variables
  Test Cases
  Test Suites
  Initialization Files
  Tasks
  Keywords
  Comments
  Space Separated Format
  Pipe Separated Format
  UTF-8 Encoding
  Resource Files
  TSV Format
  reStructuredText Files
  Tidy Tool
  Ignoring Data
  Parsing Data
  Handling Empty Values

  Module 4 : Test Cases

  Module 5 : Control Structures

  Module 6 : Test Execution

  Test Case Syntax
  Using Arguments
  Failures
  Setup and Teardown
  Test Templates
  Task Syntax
  Creating Variables
  Built-in Variables
  User Keyword Syntax
  Variable Files
  For Loops
  While Loops
  Using Break
  Using Continue
  If and Else
  Try and Except
  Timeouts
  Embedding Arguments
  Keyword Tags
  Parallel Execution
  Starting Execution
  Test Results
  Argument Files
  Startup Scripts
  Execution Flow
  Continuing on Failure
  Using Rebot
  Setting Metadata
  Setting Listeners
  Output Files
 • Cursus Testing met Robot Framework : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Testing met Robot Framework : Reviews

 • Cursus Testing met Robot Framework : Certificaat