fbpx

Cursus Java Data Access met Hibernate

De cursus Java Data Access met Hibernate behandelt Object Relational Mapping met Hibernate.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Inhoud

  Hibernate Architectuur

  Na een overzicht van de data access mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waar deze tegenaan lopen, worden de basis concepten en architectuur van het Hibernate Framework besproken.

  Hibernate Configuratie

  De rol van het Hibernate configuratie bestand wordt besproken en de mapping van Java classes op database tabellen komt aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol en de structuur van de mapping files en annotaties en de rol van de verschillende properties en attributes.

  Sessions

  De centrale positie van de Hibernate Session die wordt gecreëerd door de SessionFactory wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillende states die Java objecten kunnen hebben ten opzichte van de database zoals persistent, transient and detached.

  Mapping

  Verschillende key generation strategieën worden besproken en ook komen het mappen van association en inheritance relaties op de database aan bod.

  Hibernate Query Language

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van de Hibernate Query taal, HQL, Hibernate criteria en het gebruik van native SQL queries.

  Transactions

  Tenslotte worden ook Hibernate transacties besproken, wordt het gebruik van annotaties als alternatief voor mapping files aan de orde gesteld en worden de verschillende vormen van Hibernate caching toegelicht.

 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Training

  Doelgroep Cursus Java Data Access

  Ervaren Java developers die Hibernate willen gebruiken voor het benaderen van data in databases.

  Voorkennis Java Data Access

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist. Kennis van databases en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Java Data Access

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de concepten te illustreren. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Java Data Access met Hibernate

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Data Access met Hibernate.

  Cursus Java Data Access
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Modules

  Module 1 : Java Persistence

  Module 2 : Hibernate Basics

  Module 3 : Mapping Persistent Objects

  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Persistence Technologies
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  Retrieving Results
  JDBC Drivers
  JDBC URL's
  Problems with JDBC
  What is Hibernate?
  Hibernate Characteristics
  Hibernate Configuration
  Hibernate Configuration File
  Persistent classes
  Mapping Files
  Hibernate Architecture
  Hibernate Core Concepts
  Storing Objects
  Generated Table and SQL
  Primary Key Column
  Lifecycle States
  Persistence Lifecycle
  Class to Table Mappings
  Property Mapping
  Identifiers and Generators
  Hibernate Session
  Entities and Values
  Entity Lifecycle
  Persistent State
  Transient State
  Persistent Object Updates
  Automatic Dirty Checking
  Detached State
  Deleting Objects
  Merging

  Module 4 : Mapping Relationships

  Module 5 : Mapping Inheritance

  Module 6 : Queries and Criteria

  Many-to-one Associations
  Mapping to List, Map
  Mapping to Bag and Array
  Using Comparator
  One-to-one Associations
  Many-to-many Associations
  Value Type Collections
  Collections of Components
  Sorting Collections
  Cascading over associations
  Lazy versus Eager Loading
  Detached Objects and Proxies
  Polymorphic Associations
  Inheritance Mapping Strategies
  Single Table per Class Hierarchy
  Single Table Data Model
  Discriminator Columns
  Advantages and Disadvantages
  Table per Concrete Class Strategy
  Table per Concrete Class with unions
  Table per Class Data Model
  Advantages and Disadvantages
  Joined Subclass Strategy
  Joined Data Model
  Polymorphism
  Choosing an Inheritance Strategy
  Hibernate Query Language
  HQL Parameters
  Named Queries
  Native SQL
  Criteria
  Restrictions
  Scrolling and Pagination
  Query Hints
  Join Fetching
  Subselect Fetching
  Batch Fetching
  Queries and Fetching Strategies
  Cartesian Product Problem

  Module 7 : Transactions

  Module 8 : Hibernate Annotations

  Module 9 : Hibernate Configuration

  Java Transaction API
  JTA versus JDBC Transactions
  Transaction Configuration
  Hibernate Transaction API
  Isolation Levels
  Optimistic Locking
  Versioning
  Pessimistic Locking
  ThreadLocal Transactions
  Conversations
  Session Lifetime
  Concurrent Access
  Metadata
  Annotations Pros/Cons
  Configuring Hibernate Annotations
  Entity and table annotation
  Primary key annotations
  Column annotations
  Special
  Relation annotations
  Join column annotations
  Components
  Inheritance
  EJB3/JPA Annotations
  Configuration File
  HibernateUtils
  XML versus Annotations
  Connection Pools
  The promise of Cache
  Hibernate Caching Architecture
  First Level Cache
  Second Level Cache
  Cache Concurrency
  Configuring Second Level Cache
  Cache Regions
  Eviction
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Reviews

  Werner : Enshore
  Goede cursus met goed cursusmateriaal. Zou graag from scratch een applicatie bouwen.
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Certificaat