fbpx

Cursus Java Data Access met Hibernate

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Inhoud

  De cursus Java Data Access met Hibernate behandelt Object Relational Mapping met Hibernate.

  Hibernate Architectuur

  Na een overzicht van de data access mogelijkheden in Java, waaronder JDBC, en de uitdagingen waar deze tegenaan lopen, worden de basis concepten en architectuur van het Hibernate Framework besproken.

  Hibernate Configuratie

  De rol van het Hibernate configuratie bestand wordt besproken en de mapping van Java classes op database tabellen komt aan de orde. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rol en de structuur van de mapping files en annotaties en de rol van de verschillende properties en attributes.

  Sessions

  De centrale positie van de Hibernate Session die wordt gecreëerd door de SessionFactory wordt besproken en er wordt aandacht besteed aan de verschillende states die Java objecten kunnen hebben ten opzichte van de database zoals persistent, transient and detached.

  Mapping

  Verschillende key generation strategieën worden besproken en ook komen het mappen van association en inheritance relaties op de database aan bod.

  Hibernate Query Language

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van de Hibernate Query taal, HQL, Hibernate criteria en het gebruik van native SQL queries.

  Transactions

  Tenslotte worden ook Hibernate transacties besproken, wordt het gebruik van annotaties als alternatief voor mapping files aan de orde gesteld en worden de verschillende vormen van Hibernate caching toegelicht.

 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Training

  Doelgroep Cursus Java Data Access

  Ervaren Java developers die Hibernate willen gebruiken voor het benaderen van data in databases.

  Voorkennis Java Data Access

  Ervaring met programmeren in Java en object oriëntatie is vereist. Kennis van databases en SQL is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Java Data Access

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de concepten te illustreren. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Java Data Access met Hibernate

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Data Access met Hibernate.

  Cursus Java Data Access
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Modules

  Module 1 : Java Persistence

  Module 2 : Hibernate Basics

  Module 3 : Mapping Persistent Objects

  Java Persistence
  Traditional Persistence
  Transparent Persistence
  Persistence Technologies
  Direct File I/O
  Serialization
  Java Database Connectivity
  JDBC Architecture
  Executing Statements
  Retrieving Results
  JDBC Drivers
  JDBC URL's
  Problems with JDBC
  What is Hibernate?
  Hibernate Characteristics
  Hibernate Configuration
  Hibernate Configuration File
  Persistent classes
  Mapping Files
  Hibernate Architecture
  Hibernate Core Concepts
  Storing Objects
  Generated Table and SQL
  Primary Key Column
  Lifecycle States
  Persistence Lifecycle
  Class to Table Mappings
  Property Mapping
  Identifiers and Generators
  Hibernate Session
  Entities and Values
  Entity Lifecycle
  Persistent State
  Transient State
  Persistent Object Updates
  Automatic Dirty Checking
  Detached State
  Deleting Objects
  Merging

  Module 4 : Mapping Relationships

  Module 5 : Mapping Inheritance

  Module 6 : Queries and Criteria

  Many-to-one Associations
  Mapping to List, Map
  Mapping to Bag and Array
  Using Comparator
  One-to-one Associations
  Many-to-many Associations
  Value Type Collections
  Collections of Components
  Sorting Collections
  Cascading over associations
  Lazy versus Eager Loading
  Detached Objects and Proxies
  Polymorphic Associations
  Inheritance Mapping Strategies
  Single Table per Class Hierarchy
  Single Table Data Model
  Discriminator Columns
  Advantages and Disadvantages
  Table per Concrete Class Strategy
  Table per Concrete Class with unions
  Table per Class Data Model
  Advantages and Disadvantages
  Joined Subclass Strategy
  Joined Data Model
  Polymorphism
  Choosing an Inheritance Strategy
  Hibernate Query Language
  HQL Parameters
  Named Queries
  Native SQL
  Criteria
  Restrictions
  Scrolling and Pagination
  Query Hints
  Join Fetching
  Subselect Fetching
  Batch Fetching
  Queries and Fetching Strategies
  Cartesian Product Problem

  Module 7 : Transactions

  Module 8 : Hibernate Annotations

  Module 9 : Hibernate Configuration

  Java Transaction API
  JTA versus JDBC Transactions
  Transaction Configuration
  Hibernate Transaction API
  Isolation Levels
  Optimistic Locking
  Versioning
  Pessimistic Locking
  ThreadLocal Transactions
  Conversations
  Session Lifetime
  Concurrent Access
  Metadata
  Annotations Pros/Cons
  Configuring Hibernate Annotations
  Entity and table annotation
  Primary key annotations
  Column annotations
  Special
  Relation annotations
  Join column annotations
  Components
  Inheritance
  EJB3/JPA Annotations
  Configuration File
  HibernateUtils
  XML versus Annotations
  Connection Pools
  The promise of Cache
  Hibernate Caching Architecture
  First Level Cache
  Second Level Cache
  Cache Concurrency
  Configuring Second Level Cache
  Cache Regions
  Eviction
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Reviews

  Werner : Enshore
  Goede cursus met goed cursusmateriaal. Zou graag from scratch een applicatie bouwen.
 • Cursus Java Data Access met Hibernate : Certificaat