fbpx

Cursus iOS Development met Swift UI

In de cursus iOS development met SwiftUI leren de deelnemers de programmeer taal Swift en het declaratieve SwiftUI framework te gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor de iPhone en de iPad. Bij de ontwikkeling van de iOS apps wordt gebruikt gemaakt van de XCode Development Environment waarvan de vele mogelijkheden in de cursus worden besproken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus iOS Development met Swift UI : Inhoud

  Swift Review

  De cursus iOS Development met SwiftUI gaat van start met een review van de belangrijkste elementen van de Swift programmeertaal. Hierbij komen onder andere type inference, classes, structures, guards en closures aan bod.

  Swift UI Architecture

  Vervolgens wordt ingegaan op de declaratieve en data driven SwiftUI syntax en het gebruik van SwiftUI projecten in XCode. Ook wordt dan aandacht besteed aan de SwiftUI App en UI hierarchy, de diverse SwiftUI views, stacks, frames en de event handling in Swift UI.

  Data Persistence

  In SwiftUI apps zijn verschillende manieren voor het opslaan van data. Zo komen Scene Storage en App Storage aan de orde en wordt ingegaan op het benaderen van het file system van een device. Ook wordt aandacht besteed aan het opslaan van data in een key value store en in een relationele database als SQLite. Daarbij passeren ook Lifecycle modifiers de revue.

  Navigation

  Het navigeren tussen verschillende schermen in een SwiftUI app is eveneens onderdeel van het programma van de cursus. Hierbij wordt ingegaan op het gebruik van NavigationViews en NavigationLinks die kunnen worden opgenomen in List en Dynamic Lists.

  Gestures

  Gestures in mobile apps hebben betrekking op interactie met het device door middel van taps, clicks en swipes. Het gebruik van gestures in SwiftUI komt aan de orde evenals de combinatie met animaties.

  SwiftUI Widgets

  Widgets zijn de visuele building blocks van het user interface van een Swift UI App. Diverse widgets zoals lists, grids, buttons, switches, tables, date pickers en maps worden besproken. En ook wordt aandacht besteed aan de creatie van User Defined widgets met de WidgetKit.

  UI Kit Integration

  Tenslotte komt aan de orde hoe bestaande iOS apps die gemaakt zijn op basis de UI kit architectuur kunnen worden geintegreerd met de SwiftUI architectuur. Hierbij wordt ingegaan op de rol van UIViewControllers en Storyboards.

 • Cursus iOS Development met Swift UI : Training

  Doelgroep Cursus iOS Development met SwiftUI

  De cursus iOS Development met SwiftUI is bedoeld voor developers die het declaratieve SwiftUI framework willen gebruiken voor de ontwikkeling van apps voor iPhone en iPad.

  Voorkennis iOS Development met SwiftUI

  Om aan de cursus iOS Development met SwiftUI te kunnen deelnemen is voorkennis van programmeren in de taal Swift wenselijk.

  Uitvoering Training iOS Development met SwiftUI

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides en demos. Er is ruime gelegenheid tot oefenen. In de cursus wordt gewerkt met de nieuwste versie van de iOS SDK en XCode. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering iOS Development met SwiftUI

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat iOS Development met SwiftUI.

  Cursus iOS Development with Swift UI
 • Cursus iOS Development met Swift UI : Modules

  Module 1 : Swift Review

  Module 2 : SwiftUI Intro

  Module 3 : SwiftUI Architecture

  Type Inference
  Type Casting
  Data Structures
  Protocols
  Guards
  Classes
  Structures
  Optional Types
  Closures
  Extensions
  Property Wrappers
  Stored Properties
  Computed Properties
  SwiftUI Projects
  SwiftUI in XCode
  UIKit and Interface Builder
  SwiftUI Declarative Syntax
  SwiftUI is Data Driven
  SwiftUI versus UIKit
  Xcode in SwiftUI Mode
  Preview Canvas and Pinning
  Multiple Device Configurations
  App on Simulators
  App on Physical Devices
  Build Errors
  UI Layout Hierarchy
  SwiftUI App Hierarchy
  App and Scenes
  SwiftUI Views
  Basic Views
  Additional Layers
  Subviews
  Views as Properties
  Modifying Views
  Custom Modifiers
  Basic Event Handling
  Custom Container Views
  ContentView.swift File
  Assets.xcassets

  Module 4 : Stacks and Frames

  Module 5 : Lifecycle Modifiers

  Module 6 : SwiftUI Data Persistence

  SwiftUI Stacks
  Spacers
  Alignment and Padding
  Container Child Limit
  Text Line Limits
  Layout Priority
  Traditional Stacks
  Lazy Stacks
  SwiftUI Frames
  Frames and Geometry Reader
  Cross Stack Alignment
  Container Alignment
  Alignment Guides
  onAppear Modifiers
  onDisappear Modifiers
  onChange Modifier
  ScenePhases
  onChange Modifier
  Adding Observable Object
  Designing ContentView Layout
  Adding Navigation
  Environment Objects
  State Properties
  State Binding
  Observable Objects
  State Objects
  Using AppStorage
  Using SceneStorage
  @SceneStorage Property Wrapper
  @AppStorage Property Wrapper
  Adding Data Store
  Pathnames in Swift
  Directories and Files
  Reading and Writing from a File
  Key-Value Data
  Using SQLite Directly
  Managed Objects
  Persistent Store Coordinator
  Retrieving and Modifying Data

  Module 7 : Lists and Navigation

  Module 8 : SwiftUI Grids

  Module 9 : Gestures and Animation

  SwiftUI Lists
  SwiftUI Dynamic Lists
  NavigationView
  NavigationLink
  Editable List
  Hierarchical Lists
  Loading JSON Data
  Using OutlineGroup
  Using DisclosureGroup
  Sidebar List Style
  SwiftUI Grids
  LazyVGrid
  LazyHGri
  GridItems
  Flexible GridItems
  Scrolling Support
  Adaptive GridItems
  Fixed GridItems
  Hierarchical Data
  Disclosures
  Basic Gestures
  onChange Action Callback
  Updating Callback Action
  Composing Gestures
  Implicit and Explicit Animation
  Repeating an Animation
  Explicit Animation
  Animation and State Bindings
  SwiftUI Transitions
  Asymmetrical Transitions

  Module 10 : Widgets with SwiftUI

  Module 11 : Integrating UIKit

  Module 12 : UIViews and UIViewControllers

  Overview of Widgets
  WidgetKit
  The Widget Extension
  Widget Configuration Types
  Widget Entry View
  Widget Timeline Entries
  Widget Timeline
  Widget Provider
  Reload Policy
  Forcing Timeline Reload
  Widget Placeholders
  SwiftUI and UIKit Integration
  Integrating UIViews into SwiftUI
  Adding a Coordinator
  Handling UIKit Delegation
  Handling UIKit Data Sources
  Wrapping the UIScrolledView
  Implementing the Coordinator
  Using MyScrollView
  Adding a Hosting Controller
  Embedding a Container View
  Testing the App
  UIViewControllers and SwiftUI
  Wrapping UIImagePickerController
  Designing the Content View
  Completing MyImagePicker
  Completing the Content View
  Preparing the Storyboard
  Configuring the Segue Action
  Overview of the Hosting Controller
  UIHostingController Project
  Adding the SwiftUI Content View
  Embedding SwiftUI in Code
 • Cursus iOS Development met Swift UI : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus iOS Development met Swift UI : Reviews

 • Cursus iOS Development met Swift UI : Certificaat