fbpx

Cursus AWS Foundations

De cursus AWS Foundations is bedoeld om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op het AWS Certified Cloud Practitioner examen. In de cursus worden fundamentele AWS-concepten, services en best practices behandelt en worden de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief te werken in de AWS-cloud omgeving bijgebracht.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus AWS Foundations : Inhoud

  AWS Intro

  De cursus AWS Foundations gaat van start met een algemeen overzicht van Cloud Computing en biedt een inzicht de globale structuur van de Amazon Web Service (AWS) cloud. Ook wordt hierbij ingegaan op het AWS pricing model en AWS billing.

  Compute Services

  Vervolgens komen de Compute Services in AWS aan de orde waaronder de Elastic Compute Cloud (EC2) waarmee Virtual Machines in de cloud kunnen worden gemaakt en aangezet. Tevens wordt dan aandacht besteed aan Elastic Load Balancing, Serverless Computing en AWS Lambda.

  Storage Services

  Vervolgens worden Storage Services besproken waaronder de S3 Simple Storage Service, de Elastic Block Store (EBS) en het Elastic File System (EFS). Ook wordt dan de Relational Database Service besproken waarmee relational database in de AWS cloud kunnen worden gehost.

  AWS Networking

  Onderdeel van het programma van de cursus AWS Foundations is ook een overzicht van networking in de AWS cloud. Hierbij komen de mogelijkheden van de Virtual Private Cloud (VPC), VPN Connections, Amazon CloudFront CDN en de Route 53 DNS Service aan de orde.

  AWS Security

  Eveneens wordt ingegaan op AWS Security met het Shared Responsibility Model, AWS Identity en Access Management (IAM). AWS Data Encryption passeert ook de revue.

  AWS Foundations exam

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op het AWS Foundations examen. Daarbij worden de vragen van diverse proefexamens behandeld en worden tips gegeven die kunnen helpen het examen te behalen.

 • Cursus AWS Foundations : Training

  Doelgroep Cursus AWS Foundations

  De cursus AWS Foundations is bedoeld voor een ieder die Amazon Web Services wil leren kennen of zich wil voorbereiden op het AWS Certified Cloud Practitioner examen (CLF-C01).

  Voorkennis Cursus AWS Foundations

  Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene IT kennis is wel wenselijk.

  Uitvoering Training AWS Foundations

  De services van AWS worden behandeld aan de hand van demo's. Tijdens de cursus worden demonstraties en uitleg met exercises afgewisseld.

  Certificering Cursus AWS Foundations

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat van deelname aan AWS Foundations.

  Cursus AWS Foundations
 • Cursus AWS Foundations : Modules

  Module 1 : AWS Intro

  Module 2 : Compute Services

  Module 3 : Storage Services

  Intro to Cloud Computing
  What is AWS?
  AWS Global Infrastructure
  AWS Pricing Model
  AWS Billing
  AWS Cloud Types
  AWS Identity
  IAM Access Keys
  CloudWatch for Monitoring
  Resource Management
  Systems Manager (SSM)
  Elastic Compute Cloud (EC2)
  EC2 Instance Types
  EC2 Families
  Launching EC2 Instances
  EC2 Security Groups
  Key Pairs and SSH Access
  Elastic Load Balancing
  Auto Scaling in AWS
  Serverless Computing
  AWS Lambda
  Elastic Container Service
  Simple Storage Service
  S3 Buckets and Objects
  Data Encryption in S3
  Elastic Block Store (EBS)
  Elastic File System (EFS)
  Storage Gateway
  Storage Services
  Relational Database Service
  RDS Engine Types
  DynamoDB NoSQL Database
  ElastiCache for Caching

  Module 4 : AWS Networking

  Module 5 : AWS Security

  Module 6 : AWS Exam Preparation

  Virtual Private Cloud (VPC)
  VPC Subnets
  Route Tables
  VPC Security
  Network Access Control
  VPC Peering
  VPN Connections
  Amazon CloudFront CDN
  Route 53 DNS Service
  AWS Direct Connect
  AWS Global Accelerator
  Shared Responsibility Model
  Security Best Practices
  AWS Identity
  Access Management (IAM)
  Network Security
  VPC Security
  AWS Data Encryption
  Compliance and Auditing
  Trusted Advisor
  Security Monitoring
  Incident Response
  Certified Cloud Practitioner
  AWS Exam Overview
  Well-Architected Framework
  Identify Solutions
  AWS Financial Benefits
  Exam Preparation Tips
  Practice Questions
  Mock Exams
  Test-Taking Strategies
  Review Sessions
  Final Exam Review
 • Cursus AWS Foundations : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus AWS Foundations : Reviews

 • Cursus AWS Foundations : Certificaat