Code: XML200
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1300

Cursus XSLT Stylesheets

12-03 t/m 14-03-2018
07-05 t/m 09-05-2018
10-07 t/m 12-07-2018
10-09 t/m 12-09-2018
12-11 t/m 14-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus XSLT Stylesheets

Cursus XSLT Stylesheets Deze cursus is bestemd voor applicatie developers, web developers en project managers die willen leren hoe XSLT kan worden toegepast voor XML formattering en transformatie.

Voorkennis XSLT Stylesheets

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training XSLT Stylesheets

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering XSLT Stylesheets

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XSLT Stylesheets.

Inhoud Cursus XSLT Stylesheets

In deze cursus komt aan de orde hoe XSLT, eXtensible Stylesheet en Transformation Language, kan worden gebruikt voor het formatteren en transformeren van XML documenten. Zowel aan de veel gebruikte XSLT versie 1.0 als aan de recentere XSLT versie 2.0 wordt aandacht besteed. De cursus gaat in op transformaties van XML naar HTML, maar ook XML naar XML transformaties staan op het programma. Verder wordt aandacht besteed aan het navigeren door XML documenten via XPath expressions en worden de diverse zoekassen van XPath uitgelegd. Een belangrijk element van XLST is het principe van de template matching en dit vormt dan ook het centrale element van de cursus. De XSLT elementen die te maken hebben met flow control worden besproken, evenals die voor het kopiëren van elementen. Voorts komt het gebruik van generieke templates en het gebruik van apply-templates aan de orde en worden ook named templates en het aanroepen daarvan met call-template besproken. De transformatie van attributen naar elementen en vice versa passeert eveneens de revu. Het verschil tussen het toepassen van een XSLT transformaties op de client side versus het toepassen daarvan op de server side van applicaties is een volgend onderwerp in de cursus. En tenslotte wordt gekeken naar transformaties van XML naar diverse andere formaten. In dit opzicht is een aparte module gewijd aan de transformatie taal XSL-FO en transformaties naar PDF.

Module 1 : XSL Intro

Module 2 : XML to HTML Transformation

Module 3 : XPath 1.0

The XSL Family
What is XSLT?
What is XPath?
XSL’s position
XSLT Stylesheets
XSLT Processing
StyleSheet Blueprint
The XSLT Vocabulary
Template Rules
xsl:apply-templates
XSLT Document Structure
Results
xsl:output
XSLT Processors
Processors Implementations
XSLT Extensions
Transformation to HTML
Adding a stylesheet
HTML in XSL Stylesheet
Extracting values from XML
Navigating the XML document
Using Predicates
Iterating through XML elements
Creating a HTML Table
Absolute and relative path
Conditional Processing
Accessing other document parts
Using the ..// operator
Other ways to access XML data
Access XML data with Nodelists
Internal hyperlinking
Numbering
Sorting
XHTML
XPath Expressions
XPath Node Types
XPath Context
XPath Location Steps
Peer Axis Types
Descendent Axis Types
Ancestor Axis Types
Location Path Syntax
Predicates
Functions
XPath 1.0 Operators
XPath 1.0 Functions
Node Tests in XPath
XPath 1.0 Data Types
Namespace Nodes

Module 4 : XSLT variables

Module 5 : XSLT and XPath Functions

Module 6 : XML to XML transformation

xsl:variable
xsl:variable with subtree
Scope and working of xsl:variable
Global Variables
Changing Variables
Tracing output
xsl:param
Passing Parameters to templates
Named templates
Call by reference
concat function
contains function
substring function
starts-with function
translate function
arithmetic functions
document function
id generation
XSLT 2.0 and XPath 2.0 functions
Using curly braces
Transformation language
Example Filtering
xsl:element
XML Document Structure
Losing Attributes
Selecting all elements and attributes
Using the name function
xsl:attribute
Document copy
Generalization
Default template rules
Multiple applicable rules
xsl:import
White space handling

Module 7 : XPath 2.0

Module 8 : XSLT 2.0

Module 9 : XSL-FO

XPath 2.0 Changes
XPath 2.0 Data Model
Sequences
For Expressions
Conditional Expressions
XPath 2.0
Typing
Temporary Trees
Sequences
User-Defined Functions
Grouping
Multiple Result Trees
Text Processing
Stylesheet Structure
What is XSL-FO?
XSL-FO Documents
Layout Master set and page masters
Basic XSL-FO Document structure
XSL-FO Areas
XSL-FO Pages
Static content and flows
Page Sequences
Tree for pagination

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl