fbpx
Code: XML200
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
€ 1499

Cursus XSLT Stylesheets

27-05 t/m 29-05-2019
22-07 t/m 24-07-2019
23-09 t/m 25-09-2019
25-11 t/m 27-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus XSLT Stylesheets

Cursus XSLT StylesheetsDe cursus XSLT Stylesheets is bestemd voor applicatie developers, web developers en project managers die willen leren hoe XSLT kan worden toegepast voor XML formattering en transformatie.

Voorkennis XSLT Stylesheets

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren is niet vereist maar wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training XSLT Stylesheets

De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo’s zorgen voor een verheldering van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering XSLT Stylesheets

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XSLT Stylesheets.

Inhoud Cursus XSLT Stylesheets

In de cursus XSLT Stylesheets komt aan de orde hoe XSLT, eXtensible Stylesheet en Transformation Language, kan worden gebruikt voor het formatteren en transformeren van XML documenten. De cursus gaat uit van de nieuwste versie van XSLT, versie 3, maar ook de verschillen met eerdere versies worden ook belicht. De cursus gaat in op transformaties van XML naar HTML, van XML naar XML en van XML naar andere tekst formaten zoals platte tekst en JSON. Verder wordt aandacht besteed aan het navigeren door XML documenten via XPath expressions en worden de diverse zoekassen van XPath uitgelegd. Ruime aandacht is er voor de vele functies die XPath en XSLT te bieden hebben en die tijdens de transformatie proces kunnen worden aangeroepen. Een belangrijk element van XLST is het principe van de template matching. Dit vormt dan ook het centrale element van de cursus. De XSLT elementen die te maken hebben met flow control worden besproken, evenals die voor het kopiëren van elementen. Voorts komt het gebruik van generieke templates en het gebruik van apply-templates aan de orde en worden ook named templates en het aanroepen daarvan met call-template besproken. De transformatie van attributen naar elementen en vice versa passeert eveneens de revu. Tenslotte wordt gekeken naar transformaties van XML naar diverse andere formaten. In dit opzicht is een aparte module gewijd aan de transformatie taal XSL-FO en transformaties naar PDF.

Module 1 : XSL Intro

Module 2 : XML to HTML Transformation

Module 3 : XPath

The XSL Family
What is XSLT?
What is XPath?
XSL’s Position
XSLT Stylesheets
XSLT Versions
StyleSheet Blueprint
The XSLT Vocabulary
Template Rules
Default Templates
XSLT Document Structure
xsl:output
XSLT Processors
Processors Implementations
Adding Stylesheets
Extracting Values from XML
Navigating the XML Document
Using Predicates
Iterating through XML Elements
Creating HTML Tables
Absolute and Relative Path
Conditional Processing
Accessing Document Parts
..// Operator
Access XML Data with Nodelists
Internal hyperlinking
Numbering
Sorting
XPath Expressions
XPath Node Types
XPath Context
Location Path Syntax
XPath Axes
Predicates
XPath Operators
XPath Functions
Node Tests in XPath
XML Schema Data Types
Sequences
For Expressions
Conditional Expressions
Namespace Nodes

Module 4 : XSLT Variables

Module 5 : XSLT and XPath Functions

Module 6 : XML to XML transformation

xsl:variable
xsl:variable with Subtree
Working of xsl:variable
Variable Scope
Global Variables
Changing Variables
Tracing Output
xsl:param
Passing Parameters to Templates
Named Templates
Calling Templates
Call by Reference
Numeric Functions
String Functions
Boolean Functions
Accessor Functions
Node Functions
Sequence Functions
Any Uri Functions
Context Functions
Duration and Time Functions
Error and Trace Functions
QName Functions
Regular Expression Functions
Transformation Language
xsl:element
Selecting all Elements
Selection all Attributes
name function
xsl:attribute
Copying Elements
Generalization
Multiple Applicable Rules
mode attribute
xsl:include
xsl:import

Module 7 : XML to Text Transformation

Module 8 : Advanced XSLT

Module 9 : XSL-FO

Text Formats
Plain Text Files
CSV files
Transforming JSON
Handling Entity References
White Space Handling
xsl:space
Preserving space
xsl:preserve-space
Stripping Space
xsl:strip-space
Using Typing
Strong Typing
XML Schema Validation
Temporary Trees
User-Defined Functions
Grouping by Value
Grouping in Sequence
Multiple Result Trees
Output Serialization
Character Mapping
Character Substitutions
What is XSL-FO?
XSL-FO Documents
Layout Master Set
Page Sequence Masters
Page Template Layout
XSL-FO Areas
XSL-FO Pages
Static Content
Flows
Page Sequences
Tree for Pagination

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl