fbpx

Cursus XSLT Stylesheets

In de cursus XSLT Stylesheets komt aan de orde hoe XSLT, eXtensible Stylesheet en Transformation Language, kan worden gebruikt voor het formatteren en transformeren van XML documenten. De cursus gaat uit van de nieuwste versie van XSLT, maar ook de verschillen met eerdere versies worden ook belicht.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus XSLT Stylesheets : Inhoud

  XSLT Transformaties

  De cursus gaat in op transformaties van XML naar HTML, van XML naar XML en van XML naar andere tekst formaten zoals platte tekst en JSON.

  XPath Expressies

  Verder wordt aandacht besteed aan het navigeren door XML documenten via XPath expressions en worden de diverse zoekassen van XPath uitgelegd.

  XPath Functies

  Ruime aandacht is er voor de vele functies die XPath en XSLT te bieden hebben en die tijdens de transformatie proces kunnen worden aangeroepen.

  XSLT Template Matching

  Een belangrijk element van XSLT is het principe van de template matching. Dit vormt dan ook het centrale element van de cursus.

  XSLT Flow Control

  De XSLT elementen die te maken hebben met flow control worden besproken, evenals die voor het kopiëren van elementen.

  Generieke Templates

  Voorts komt het gebruik van generieke templates en het gebruik van apply-templates aan de orde en worden ook named templates en het aanroepen daarvan met call-template besproken.

  XML naar XML Transformatie

  De transformatie van attributen naar elementen en vice versa passeert eveneens de revue. Tenslotte wordt gekeken naar transformaties van XML naar diverse andere formaten.

  PDF Transformatie

  In dit opzicht is een aparte module gewijd aan de transformatie taal XSL-FO en transformaties naar PDF.

 • Cursus XSLT Stylesheets : Training

  Doelgroep Cursus XSLT Stylesheets

  De cursus XSLT Stylesheets is bestemd voor applicatie developers, web developers en project managers die willen leren hoe XSLT kan worden toegepast voor XML formattering en transformatie.

  Voorkennis XSLT Stylesheets

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van HTML en XML vereist. Ervaring met programmeren is niet vereist maar wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training XSLT Stylesheets

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. Demo's zorgen voor een verheldering van de theorie. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering XSLT Stylesheets

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat XSLT Stylesheets.

  Cursus XSLT Stylesheets
 • Cursus XSLT Stylesheets : Modules

  Module 1 : XSL Intro

  Module 2 : Transformation to HTML

  Module 3 : XPath

  The XSL Family
  What is XSLT?
  What is XPath?
  XSL's Position
  XSLT Stylesheets
  XSLT Versions
  StyleSheet Blueprint
  The XSLT Vocabulary
  Template Rules
  Default Templates
  XSLT Document Structure
  xsl:output
  XSLT Processors
  Processors Implementations
  Adding Stylesheets
  Extracting Values from XML
  Navigating the XML Document
  Using Predicates
  Iterating through XML Elements
  Creating HTML Tables
  Absolute and Relative Path
  Conditional Processing
  Accessing Document Parts
  ..// Operator
  Access XML Data with Nodelists
  Internal hyperlinking
  Numbering
  Sorting
  XPath Expressions
  XPath Node Types
  XPath Context
  Location Path Syntax
  XPath Axes
  Predicates
  XPath Operators
  XPath Functions
  Node Tests in XPath
  XML Schema Data Types
  Sequences
  For Expressions
  Conditional Expressions
  Namespace Nodes

  Module 4 : XSLT Variables

  Module 5 : XSLT and XPath Functions

  Module 6 : Transformation to XML

  xsl:variable
  xsl:variable with Subtree
  Working of xsl:variable
  Variable Scope
  Global Variables
  Changing Variables
  Tracing Output
  xsl:param
  Passing Parameters to Templates
  Named Templates
  Calling Templates
  Call by Reference
  Numeric Functions
  String Functions
  Boolean Functions
  Accessor Functions
  Node Functions
  Sequence Functions
  Any Uri Functions
  Context Functions
  Duration and Time Functions
  Error and Trace Functions
  QName Functions
  Regular Expression Functions
  Transformation Language
  xsl:element
  Selecting all Elements
  Selection all Attributes
  name function
  xsl:attribute
  Copying Elements
  Generalization
  Multiple Applicable Rules
  mode attribute
  xsl:include
  xsl:import

  Module 7 : Transformation to Text

  Module 8 : Advanced XSLT

  Module 9 : XSL-FO

  Text Formats
  Plain Text Files
  CSV files
  Transforming JSON
  Handling Entity References
  White Space Handling
  xsl:space
  Preserving space
  xsl:preserve-space
  Stripping Space
  xsl:strip-space
  Using Typing
  Strong Typing
  XML Schema Validation
  Temporary Trees
  User-Defined Functions
  Grouping by Value
  Grouping in Sequence
  Multiple Result Trees
  Output Serialization
  Character Mapping
  Character Substitutions
  What is XSL-FO?
  XSL-FO Documents
  Layout Master Set
  Page Sequence Masters
  Page Template Layout
  XSL-FO Areas
  XSL-FO Pages
  Static Content
  Flows
  Page Sequences
  Tree for Pagination
 • Cursus XSLT Stylesheets : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus XSLT Stylesheets : Reviews

  Elroy : Generali
  Goede cursus. Fijn dat ook de nieuwste versie van XSLT aan de orde kwam. De cursus tijden mogen wat mij betreft van 9 tot 16 uur zijn.
  Edwin : Eneco
  Ik vond het een prima cursus. Alles was OK. Je hebt goede voorkennis nodig van XML en HTML. In mijn geval was dat gelukkig zo. Enige ervaring heb je ook nodig bij dit tempo.
  Ruud : Medical-Workshop
  Betrokken trainer, kleine groepen.
  Ook bij weinig aanmeldingen (in mijn geval 1) gaat de training in overleg op een datum die mij schikte door.
  Directe mogelijkheid om problemen voor te leggen en vragen te stellen.
  Erg goede lunch.
  Niels : PPMP
  De gevolgde inhouse cursus XSTL voldeed volledig aan onze verwachtingen.
  Het cursusmateriaal is gedegen samengesteld, met een ruime hoeveelheid aan oefenmateriaal.
  De cursusleider heeft een goede kennis van zaken en heeft, buiten het cursusmateriaal om, ook de moeite genomen om enkele praktijkvoorbeelden vanuit ons bedrijf onder de loep te nemen.
 • Cursus XSLT Stylesheets : Certificaat