fbpx

Cursus Cloud Computing Overview

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Cloud Computing Overview : Inhoud

  Cloud Computing wordt door steeds meer organisaties ingezet om in IT hun behoeftes te voorzien. Cloud Computing betekent een grote verandering in het denken over de IT infrastructuur. Zo elimineert Cloud Computing de noodzaak om kosten te maken voor de aanschaf van hardware en software en voor het opzetten en beheren van eigen on-site datacenters. Veel Cloud Computing services worden als self-service op aanvraag geleverd en tegen veel minder kosten dan een infrastructuur in eigen beheer.

  Intro Cloud Computing

  De cursus Cloud Computing gaat van start met een bespreking van de voordelen van Cloud Computing zoals minder beheerskosten, een betere schaalbaarheid, up to date security en backup. Ook wordt ingegaan de mogelijkheden voor virtualisatie en monitoring.

  Type of Clouds

  Voorts wordt aandacht besteed aan de verschillende typen zoals public clouds die worden beheerd door externe cloud providers en private clouds die specifiek voor één bedrijf zijn bedoeld. Ook hybride en community clouds worden besproken.

  Cloud Services

  Onderdeel van het programma van de cursus Cloud Computing Overview is ook wat wel de Cloud Computing Stack wordt genoemd. Cloud Services zijn er in vier hoofdcategorieën: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), serverloos en Software as a Service (SaaS).

  Cloud Providers

  Verschillende Cloud Providers zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud passeren de revue. Er wordt ingegaan op hun verschillen en hoe je er applicaties op deployed.

  Containers

  Eveneens wordt aandacht besteed aan het gebruik van lichtgewicht container images die applicaties met alle dependencies bevatten en snel kunnen worden gestart. Het verschil tussen containers en virtual machines wordt besproken en zowel Docker als OpenShift containers komen aan bod.

  Container Orchestration

  Tenslotte wordt container orchestration met Docker Swarm en Kubernetes behandeld en komen ADC Controllers met Load Balancing en Multiplexing aan de orde.

 • Cursus Cloud Computing Overview : Training

  Doelgroep Cursus Cloud Computing Overview

  De cursus Cloud Computing Overview is bedoeld voor een ieder die Cloud Computing wil gebruiken en een gedetailleerd begrip van de relevante technologieën wil hebben.

  Voorkennis Cursus Cloud Computing Overview

  Ervaring met moderne IT-technologieën en bij voorkeur development methodologieën is vereist.

  Uitvoering Training Cloud Computing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Tijdens de cursus worden theorie en exercises afgewisseld. Het cursusmateriaal is in het Engels. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificering Cursus Cloud Computing Overview

  De deelnemers ontvangen een officieel certificaat van deelname aan Cloud Computing Overview na succesvolle afronding van de cursus.

  Cursus Cloud Computing Overview
 • Cursus Cloud Computing Overview : Modules

  Module 1 : Cloud Computing Intro

  Module 2 : Type of Clouds

  Module 3 : Cloud Providers

  What is Cloud Computing?
  Cloud Computing Concepts
  Virtualization Principles
  Cloud Features
  Elasticity and On-demand
  Usage Measurement
  Benefits and Riscs
  Distributed storage
  Concurrent computing
  Redundancy and Security
  Virtual Servers
  Monitoring Application Health
  Platforms en Cloud Services
  Cloud Resource Administrator
  Cloud Service Owner
  Cloud Delivery Models
  Software as a Service (SaaS)
  Platform as a Service (PaaS)
  Infrastructure as a Service (IaaS)
  Combining Delivery Models
  Public and Private Cloud
  Hybrid and Community Cloud
  Cloud Balancing
  Cloud Bursting Architectures
  Amazon Web Services
  EC2 Instances
  AWS CLI Tools
  Amazon SimpleDB Services
  Deploying AWS Applications
  Microsoft Azure
  Configuring Services
  Fabric Controller
  Google Cloud Platform
  Using Google API's
  Google App Engine
  Cloud Storage

  Module 4 : Containerization

  Module 5 : Container Orchestration

  Module 6 : ADC Controllers

  Intro Container Technology
  Role of Containers
  Creating Containerized Services
  Managing Containers
  Managing Container Images
  Creating Custom Images
  Container Hosting
  Logical Pod Containers
  Containerization vs Virtualization
  OpenShift versus Docker
  Docker Details
  OpenShift Details
  Deploying Container Apps
  Docker Swarm
  Filtering and Scheduling
  Highly Available Infrastructure
  High Availability
  HA Discovery Service
  HA Swarm Managers
  Standard Constraints
  Custom Constraints
  Install and Configure Kubernetes
  Use Docker Client
  Stateless Apps on Kubernetes
  Statefull Apps on Kubernetes
  Serverless Computing
  What is an ADC?
  Load Balancing User Data
  Offloading of Secure Sockets Layer
  Offloading Firewall Functions
  Types of LoadBalancing
  Ensuring Server Health
  Monitoring DNS and HTTP
  Multiplexing
  Contributing in Cybersecurity
  Firewall Protection Facilities
  Preventing DDOS
  Preventing Vendor Lock In
  Future Improvements
 • Cursus Cloud Computing Overview : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Cloud Computing Overview : Reviews

 • Cursus Cloud Computing Overview : Certificaat