fbpx

Cursus Machine Learning met TensorFlow

In de cursus Machine Learning met TensorFlow leren de deelnemers machine learning en deep learning applicaties te implementeren met het open source TensorFlow framework. TensorFlow is afkomstig van Google en maakt gebruik van Python. Met TensorFlow kun je neurale netwerken voor bijvoorbeeld nummer classificatie en beeld herkenning trainen en uitvoeren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Inhoud

  TensorFlow Machine Learning

  De cursus Machine Learning met TensorFlow gaat van start met een overzicht van de basis principes van Machine Learning en de verschillen van Supervised, Unsupervised en Deep Learning. Ook worden de data types van TensorFlow behandeld met vectors, arrays, lists en scalars en komen de Colab en DataBricks ontwikkelomgevingen aan de orde.

  Tensors

  Vervolgens wordt in de cursus Machine Learning met TensorFlow ingegaan op de centrale Tensor Data Structure die beschouwd kan worden als een container waarin data in N dimensies kan worden opgeslagen. Hierbij worden rank, shape en type van tensors besproken en komen ook TensorFlow operaties en sessies aan bod.

  Neurale Netwerken

  Speciale aandacht gaat er dan uit naar neurale netwerken waarbij zowel Convolutional als Recurrent Neural Networks worden behandeld. Ook Convolution en Pooling, verbindingen maken tussen Input Neurons en Hidden Layers komen daarbij ter sprake.

  Model Visualisatie

  Ook de Visualisatie van modellen met TensorBoard is onderdeel van het programma van de cursus Machine Learning met TensorFlow. Supervised Learning met Linear en Logistic Regression passeren daarbij de revu en Ensemble technieken en Gradient Boosting worden behandeld.

  Text Processing

  Voorst wordt in de cursus Machine Learning met TensorFlow ingegaan op Natural Language Processing met tokenization en tekst classificatie. Hierbij wordt spam detection behandeld en wordt ingegaan op Deep Learning.

  TensorFlow Optimizers

  Diverse TensorFlow Optimizers zoals Stochastic Gradient Descent, Gradient clipping en Momentum komen aan bod. En ook Image Processing met Dimensionality Reduction en met gebruik van de Keras API's wordt behandeld.

  Model Deployment

  Tenslotte wordt de cursus Machine Learning met TensorFlow afgesloten een bespreking van models in production. Onder andere worden dan Models als REST Service en Keras Based Models besproken.

 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Training

  Doelgroep Cursus Machine Learning met Tensor Flow

  De cursus Machine Learning met TensorFlow is bedoeld voor data scientists die Python en de TensorFlow machine learning libraries willen gebruiken voor het doen van voorspellingen op basis van modellen.

  Voorkennis training Machine Learning met TensorFlow

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Python vereist en kennis van data analyse libraries zoals Numpy, Pandas en Matplotlib wenselijk.

  Uitvoering Cursus Machine Learning met TensorFlow

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Als ontwikkelomgeving wordt de Anaconda distributie met Jupyter notebooks gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Machine Learning met TensorFlow

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Machine Learning met TensorFlow.

  Cursus Machine Learning met TensorFlow
 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Modules

  Module 1 : Intro TensorFlow

  Module 2 : Tensor Data Structure

  Module 3 : Neural Networks

  What is TensorFlow?
  Machine Learning
  Supervised Learning
  Unsupervised Learning
  Deep Learning
  Install Anaconda
  Install TensorFlow
  Colab and Databricks
  Vectors and Scalars
  Matrix Calculations
  Arrays and Lists
  Multiple Dimensions
  Rank, Shape and Type
  TensorFlow Dimensions
  Tensor Manipulations
  TensorFlow Graphs
  Variables and Constants
  TensorFlow Operations
  TensorFlow Sessions
  Placeholders
  What are Neural Networks?
  Convolutional Neural Networks
  Multiple Layers of Arrays
  Local respective fields
  Convolution and Pooling
  Connecting Input Neurons
  Hidden Layers
  Recurrent Neural Networks
  Sequential Approach
  Layer Independence

  Module 4 : Tensor Board

  Module 5 : Supervised Learning

  Module 6 : Natural Language Processing

  Data Visualization
  Data Flow Graph
  High Level Blocks
  High Degree Nodes
  Node Representations
  Sequence Numbered Nodes
  Connected Nodes
  Operation Nodes
  Summary Nodes
  Reference Edge
  Linear Regression
  Keras and TensorFlow
  Correlation Graph
  Pairplot
  Logistic Regression
  Categorical Outcomes
  Sigmoid Function
  Boosted Trees
  Ensemble Technique
  Gradient Boosting
  NLP Overview
  NLP Curves
  Text Preprocessing
  Tokenization
  Spam Detection
  Word Embeddings
  Deep Learning Model
  Text Classification
  Text Processing
  TensorFlow Projector

  Module 7 : TensorFlow Optimizers

  Module 8 : Image Processing

  Module 9 : Models in Production

  Stochastic Gradient Descent
  Gradient clipping
  Momentum
  Nesterov momentum
  Adagrad
  Adadelta
  RMSProp
  Adam
  Adamax
  SMORMS3
  Convolution Layer
  Pooling Layer
  Fully Connected Layer
  Keras API's
  ConvNets
  Transfer Learning
  Autoencoders
  Dimensionality Reduction
  Compression Techniques
  Variational Autoencoders
  Model Deployment
  Isolation
  Collaboration
  Model Updates
  Model Performance
  Load Balancer
  Model as REST Service
  Templates
  Keras Based Models
  Flask Challenges
 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Reviews

 • Cursus Machine Learning met TensorFlow : Certificaat