fbpx

Cursus SSL Certificates

De cursus SSL Certificates behandelt de theorie en praktijk van SSL certificates die essentieel zijn bij het opzetten van veilige en versleutelde Internet verbindingen. De oorspronkelijke SSL 2 en SSL 3 protocollen zijn inmiddels vervangen door het TLS protocol maar de naam SSL wordt nog steeds gebruikt. Bij SSL heeft de ene kant van de connectie een private key, terwijl een public key beschikbaar wordt gesteld aan anderen die een verbinding willen maken.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SSL Certificates : Inhoud

  SSL Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van hoe een SSL verbinding tot stand komt. Aan de orde komt hoe de SSL verbinding start met een handshake tussen client en server. In de eerste stap in de connectie gebruikt de client de public key van de server om een bericht te versleutelen. De server heeft de corresponderende private key en kan het bericht daarmee lezen. Vervolgens wordt een geheime sleutel gegenereerd. Die sleutel is alleen bekend bij zowel de client en als de server en wordt gebruikt bij het onderlinge berichten verkeer.

  Encryption Algoritmes

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse vormen van encryptie die bij SSL een rol spelen. Bij asymmetrische encryptie hebben weerszijden van de connectie verschillende keys die op elkaar passen en die elkaars berichten kunnen ontcijferen. Bij symmetrische encryptie hebben beide kanten dezelfde key die dan verborgen moet zijn voor de buitenwereld. En bij hash encryptie is er sprake van one way encryptie. Een bericht kan dan niet worden ontcijferd, maar er kan wel gecontroleerd worden of het bericht is veranderd.

  SSL Certificates

  Ook wordt besproken wat SSL certificates zijn en hoe ze gebruikt worden om een server of een client te identificeren. Uitgelegd wordt welke vormen van certificates er zijn. Hierbij wordt ingegaan op client, server en self-signed certificates en komen ook root certificates en wild card certificates aan de orde. Tevens wordt behandeld hoe je certificates kunt aanmaken of aanvragen en hoe je ze in bekende servers kunt installeren.

  Public Key Infrastructure

  Erkende certificaten worden verstrekt door certificate authorities als Thawte, Verisign, Let's Encrypt en andere organisaties. Zij gaan na of de aanvrager van een certificaat wel echt is wie hij zegt te zijn en gebruiken daarvoor diverse verificatie methoden. De certificate authorities maken onderdeel uit van de Public Key Infrastructure. Protocollen zoals DANE en DNSSEC komen daarbij ook aan de orde.

 • Cursus SSL Certificates : Training

  Doelgroep Cursus SSL Certificates

  De cursus SSL Certificates is bedoeld voor systeem beheerders, security professionals, developers en andere geïnteresseerden die SSL certificates moeten installeren en beheren.

  Voorkennis Cursus SSL Certificates

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is algemene kennis van automatisering vereist. Ervaring met security concepten en web applicaties is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training SSL Certificates

  De cursus SSL Certificates heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus SSL Certificates

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat SSL Certificates.

  SSL Certificates
 • Cursus SSL Certificates : Modules

  Module 1 : SSL Intro

  Module 2 : SSL Encryption

  Module 3 : Certificates

  SSL Overview
  Secure Sockets Layer (SSL)
  SSL en TLS
  SSL Characteristics
  SSL Handshakes
  SSL Connectors
  Configuring SSL
  Server Name Indication
  SNI Protocol
  Key Files
  Private and Public Key
  OpenSSL Library
  Encryption Algorithms
  RSA algoritme
  ECC algoritme
  SSL Encryption Types
  Asymmetric Encryption
  Symmetric Encryption
  Hash Encryption
  HTTPS Connections
  HTTP Strict Transport Security
  Secure Mime
  Digital Signing
  Salt Function
  SSL Certificates
  Creating Certificates
  CSR's
  Server Certificates
  Client Certificates
  Common Name
  Root Certificates
  Wild Card Certificates
  Subdomains
  Certificate Revocation List
  Black and White Listing
  OCSP and Stapling

  Module 4 : PKI Infrastructure

  Chain of Trust
  Certificate Authorities
  Domain Validation
  Organization Validation
  Cipher Suites
  Handshake
  CAA Record
  Configuring CAA
  DANE Protocol
  Trust Anchor
  File Approver
  DNSSEC Protocol
 • Cursus SSL Certificates : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SSL Certificates : Reviews

 • Cursus SSL Certificates : Certificaat