fbpx

Cursus .NET MAUI Development

De cursus .NET MAUI Development behandelt de creatie van cross platform applicaties die naadloos draaien op Android, iOS, Windows en macOS. .NET MAUI (Multi-platform App UI) is het moderne, open source framework van Microsoft voor de ontwikkeling van native user interfaces voor mobiel, desktop en meer.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus .NET MAUI Development : Inhoud

  Intro .NET MAUI

  De cursus .NET MAUI Development gaat van start met een overzicht van .NET MAUI en de opzet van een eerste app in Visual Studio. De files en project structuur worden besproken.

  .NET MAUI.Android

  Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de bouw van .NET MAUI Android projecten. App's worden getest op een Android-emulator en er wordt ingegaan op het up to date houden van de ontwikkelomgeving.

  Activities and Intents

  Vervolgens komen de voornaamste bouwstenen van Android apps aan de orde zoals activities, intents, views en services. Er wordt ingegaan op het starten van activities, het doorgeven van parameters en het ophalen van resultaten.

  .NET MAUI.iOS

  Dan komt de bouw van .NET MAUI iOS projecten aan de orde. Apps worden ontworpen met de designer for iOS en getest op een iPhone simulator. Ook typische iOS design patterns komen aan bod zoals Model-View-Controller, protocols en delegates.

  Consuming REST Services

  Ook wordt aandacht besteed aan integratie van REST services en asynchrone calls met async en await.

  Data Access

  Een overzicht wordt gegeven van de lokale opslagopties en ook data access met een locale SQLite data source komt aan de orde.

  Publishing

  Ook publishing van de app in de Android of iOS app store wordt behandeld. Hierbij wordt ingegaan het gebruik van de linker en het verkleinen van de footprint.

  .NET MAUI.Forms

  De definitie van User Interfaces met .NET MAUI.Forms komt eveneens aan de orde. Ingegaan wordt op eXtensible Application Markup Language (XAML) en de koppeling met achterliggende code via data binding.

  Resources and Styles

  Aangetoond wordt hoe een consistente look and feel van fonts en kleuren wordt bereikt door de definitie en toepassing van resources.

  Layouts

  Tenslotte wordt ingegaan op layout met layout containers als StackLayout en Grid die zich aanpassen aan device dimensies.

 • Cursus .NET MAUI Development : Training

  Doelgroep Cursus .NET MAUI Development

  De cursus .NET MAUI Development is bestemd voor app developers die cross platforms apps willen ontwikkelen met .NET Multi-platform App UI.

  Voorkennis Cursus .NET MAUI Development

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is affiniteit met mobile apps en kennis van de fundamentals van C# vereist.

  Uitvoering Training .NET MAUI Development

  Theorie en praktijk worden in de cursus .NET MAUI Development met elkaar afgewisseld. Uitleg aan de hand van slides en demos worden gevolgd door praktijk oefeningen.

  Certificaat .NET MAUI Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan .NET MAUI Development.

  Cursus .NET MAUI Development
 • Cursus .NET MAUI Development : Modules

  Module 1 : Intro .NET MAUI

  Module 2 : .NET MAUI.Android

  Module 3 : Activities and Intents

  Multi Platform UI
  MAUI Overview
  Evolution from Xamarin
  Benefits of .NET MAUI
  Environment Setup
  Project Structure
  Building First App
  Intro to XAML
  Intro.NET MAUI.Android
  Android App Lifecycle
  UI Components and Controls
  Customizing Themes
  Customizing Styles
  Android Resource Management
  Activities and Fragments
  Device Permissions
  Understanding Activities
  Activity Lifecycles
  Intents Component Communication
  Explicit vs Implicit Intents
  Sending Data between Activities
  Handling Activity Results
  Launch Modes
  Navigation Components

  Module 4 : .NET MAUI.iOS

  Module 5 : Designer for iOS

  Module 6 : Cross Platform Apps

  Intro .NET MAUI.iOS
  iOS App Lifecycle
  UI Components and Controls
  Themes and Styles
  iOS Resource Management
  View Controllers
  Device Permissions
  iOS-specific APIs
  iOS Designer in Visual Studio
  Creating UI Layouts
  Storyboards and XIBs
  Auto Layout
  Constraints in iOS Designer
  Previewing UI Designs
  Custom Controls and Views
  Custom UI Components
  Intro Cross Platform Development
  Code Sharing Strategies
  Shared Projects
  Multi-targeted Projects
  Portable Class Libraries
  Conditional Compilation
  Platform-specific Features
  Dependency Injection

  Module 7 : Consuming REST Services

  Module 8 : Data Access

  Module 9 : Publishing

  Intro RESTful Services
  HTTP Methods
  HTTP Status Codes
  Working with JSON Data
  HttpClient
  Authentication
  Asynchronous Calls
  Serialization
  Connecting to Databases
  Entity Framework Core
  CRUD Operations
  Working with SQLite
  Offline Data Storage
  Data Binding
  Caching Strategies
  Data Repositories
  Publishing Process
  Code Signing
  Certificate Management
  App Store Policies
  Generating App Package
  Signing Files
  Publishing to Apple
  Publishing to Google

  Module 10 : .NET MAUI.Forms

  Module 11 : Resources and Styles

  Module 12 : Layouts

  Intro .NET MAUI.Forms
  XAML Markup Language
  Layout Controls
  Layout Containers
  Data Binding
  MVVM Architecture
  Navigation and Routing
  Working with Controls and Views
  Intro to Resources
  Using Static Resources
  Dynamic Resources
  ResourceDictionaries
  Applying Styles to Controls
  Implicit vs Explicit Styles
  Custom Resources
  Dynamic Styling
  Layouts in .NET MAUI
  StackLayout
  GridLayout
  FlexLayout
  AbsoluteLayout
  ScrollView
  Collapsing Layouts
  Custom Layouts
 • Cursus .NET MAUI Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus .NET MAUI Development : Reviews

 • Cursus .NET MAUI Development : Certificaat