fbpx

Cursus C# voor Testers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C# voor Testers : Inhoud

  De cursus C# voor Testers gaat in op de basis syntax van de C# programmeertaal en hoe je C# kunt gebruiken bij het schrijven van NUnit tests en de implementatie van SpecFlow scenario's. C# is de meest gebruikte taal in het .NET Framework en vertoont veel gelijkenissen met Java. NUnit en SpecFlow zijn veel gebruikte libraries bij test automatisering.

  C# Intro

  De cursus gaat van start met een bespreking van de .NET omgeving waarin C# code draait. Hierbij komen de .NET Framework class library en NuGet voor het managen van dependencies in .NET aan de orde.

  C# Syntax

  Vervolgens wordt aandacht wordt besteed aan de diverse data types in C# zoals value types en reference types. En ook komen flow control constructies, het aanroepen methods en de doorgifte van parameters aan de orde.

  Classes en Object

  Eveneens komt object georiënteerd programmeren in C# met classes en objects, constructors, private en public data aan de orde. En er wordt ingegaan op de begrippen inheritance, polymorfisme en interfaces. Ook de data structure classes van het collection framework worden besproken.

  Exception Handling

  Het afhandelen van fouten door middel van het exception handling mechanisme is onderdeel van het cursus programma. Veel voorkomende exceptions zoals de null reference exception en hun oorzaken worden daarbij besproken.

  NUnit Test

  Tevens wordt ingegaan op het opzetten van NUnit tests, de structuur van NUnit tests, de daarbij gebruikte annotaties en assert statements, de uitvoering van NUnit tests in een Visual Studio omgeving evenals de rapportage over de uitkomst van de tests.

  SpecFlow

  Tenslotte komt in de cursus C# voor Testers ook het SpecFlow Framework met de mini language Gherkin aan de orde. Ingegaan wordt op Feature files, Step definitions, de integratie met NUnit. De cursus C# voor Testers vormt een goede basis om deel te nemen aan de cursus Web Testing met Selenium.

 • Cursus C# voor Testers : Training

  Doelgroep Cursus C# voor Testers

  De cursus C# voor Testers is bedoeld voor ervaren testers die willen leren hoe je C#, NUnit en SpecFlow kunt gebruiken bij het schrijven van test scripts.

  Voorkennis Cursus C# voor Testers

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met testen vereist. Ervaring met programmeren is bevorderlijk voor de begripsvorming maar niet vereist.

  Uitvoering Training C# voor Testers

  De cursus C# voor Testers heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering cursus C# voor Testers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de training een officieel certificaat C# voor Testers.

  Cursus C# voor Testers
 • Cursus C# voor Testers : Modules

  Module 1 : Intro C#

  Module 2 : Language Syntax

  Module 3 : Classes and Objects

  .NET Overview
  Common Language Runtime
  C# Language
  Managed Code
  C# Compilation
  Visual Studio IDE
  Assemblies
  Namespaces
  Common Type System
  .NET Core
  .NET Class Library
  Dependency Management
  NuGet
  C# Data Types
  Variables and Scope
  Value Types
  Reference Types
  Operators
  Flow Control
  if and else Statements
  switch Statement
  for and while Loops
  break and continue
  Strings and Arrays
  Methods
  Parameter Passing
  Class Definition
  Encapsulation
  Access Modifiers
  Constructors
  Creating Objects
  Fields and Properties
  Special Properties
  static Modifier
  Overloading
  Constants
  Inheritance
  Polymorphism
  Interfaces

  Module 4 : Exception Handling

  Module 5 : Collections

  Module 6 : NUnit and SpecFlow

  Error Conditions
  Exceptions in C#
  Exception Handling Syntax
  Exception Flow
  Exceptions Template
  Exceptions Object
  finally Clause
  Common Exceptions
  Throwing Exceptions
  User Defined Exceptions
  Catching User Exceptions
  Properties of Collections
  Parameterized Types
  Compile Time Safety
  Using Generics
  Predefined Collections
  Array and List Class
  Queue and Stack Class
  Linked List
  Sorted List
  Dictionary
  Hashtable
  NUnit Integration
  Assert Statements
  Fixtures
  Annotations
  Parameterized Tests
  Acceptance Testing
  SpecFlow Scenario's
  Feature Files
  Gherkin Keywords
  Given When
  Test Automation
 • Cursus C# voor Testers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus C# voor Testers : Reviews

 • Cursus C# voor Testers : Certificaat