fbpx

Cursus Quarkus Cloud Development

In de cursus Quarkus Cloud Development leren de deelnemers applicaties te ontwikkelen met het Quarkus framework. Quarkus is een full-stack, Kubernetes-native Java-framework gemaakt voor Java virtual machines (JVM's) en native compilatie. Bij Quarkus wordt Java specifiek geoptimaliseerd voor containers waardoor het een effectief platform wordt voor serverloze, cloud- en Kubernetes-omgevingen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Quarkus Cloud Development : Inhoud

  Quarkus Intro

  De cursus Quarkus Cloud Development gaat van start met een overzicht van de essenties van het Quarkus framework. Daarbij wordt onder andere ingegaan op Quarkus Dependency injection die gebaseerd is op CDI (Context and Dependency Injection). Ook verschaft het de juiste informatie aan de GraalVM voor compilatie naar native code.

  Quarkus Configuration

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de configuratie mogelijkheden van Quarkus applicaties. Hierbij komen configuratie parameters, YAML configuratie en programmatische configuratie aan de orde.

  Rest Services

  Quarkus is ontworpen om samen te werken met bekende Java standaards, frameworks en libraries. Ingegaan wordt op hoe Quarkus kan worden gebruikt voor de definitie en de benadering van JSON Rest Services. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Open API.

  Data Access

  En ook passeert de ondersteuning die Quarkus heeft voor Data Access met Hibernate ORM en JPA de revue. Daarbij worden ook connection pooling en transacties behandeld.

  Messaging

  Onderdeel van het programma van de cursus Quarkus Cloud Development is eveneens messaging tussen applicaties. Diverse messaging patterns en stream processing met Apache Kafka komen aan bod.

  Security

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan Security in Quarkus applicaties. Implementaties van diverse security mechanismes komen aan de orde waaronder JSON Web Tokens en OAuth2.

  Quarkus Cloud

  Quarkus applicaties zijn bij uitstek geschikt om gehost te worden in een public cloud of in een intern gehoste Kubernetes cluster. Ingegaan wordt hoe karakteristieken zoals snelle startup en gering geheugen gebruik belangrijk zijn om de hosting kosten laag te houden.

  Monitoring en Extensions

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan het monitoren van Quarkus applicaties met de Micrometer Extension en Prometheus. En ook het zelf schrijven van extensies komt aan bod.

 • Cursus Quarkus Cloud Development : Training

  De cursus Quarkus Cloud Development is bestemd voor developers die willen leren hoe Quarkus gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van microservices en serverless applicaties.

  Voorkennis Cursus Quarkus Cloud Development

  Kennis en ervaring met Java programmeren en web technologie is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Quarkus Cloud Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificaat Quarkus Cloud Development

  De deelnemers ontvangen een certificaat Quarkus Cloud Development na succesvolle afronding van de cursus.

  Cursus Quarkus Cloud Development
 • Cursus Quarkus Cloud Development : Modules

  Module 1 : Quarkus Intro

  Module 2 : Quarkus Configuration

  Module 3 : Rest Services

  What is Quarkus?
  Graal VM
  Imperative Code
  Reactive Code
  Dependency Injection
  Microservices
  Serverless Apps
  Quarkus CLI
  Quarkus Tooling
  Packaging
  Bootstrapping
  Quarkus Configuration
  SmallRye Config AP
  Configuration Parameters
  ConfigProperty Annotation
  YAML Configuration
  Programmatic Configuration
  Build Time Configuration
  Mapping to Objects
  Extending Configuration
  Application Startup
  Application Termination
  Rest JSON Services
  Consume JSON Payload
  Produce JSON Payload
  Scalability
  Reactive Rest Clients
  CRUD Services
  Bean Validation
  Using Websockets
  Multipart Clients
  Open API
  Swagger

  Module 4 : Data Access

  Module 5 : Messaging

  Module 6 : Security

  Connecting to Data
  JDBC Drivers
  Reactive Drivers
  Hibernate and JPA
  Unified Configuration
  Connection Pooling
  Transactions
  Named Datasources
  Datasource Injection
  Health Checks
  Zero Config Setup
  Asynchronous Messaging
  Messaging Patterns
  Reactive Messaging
  Messaging with SmallRye
  Using Apache Kafka
  Stream Processing
  Schema Registry
  Using Avro
  Serialized Records
  Java Messaging Service
  Event Bus
  Security Architecture
  Authentication Mechanisms
  Basic Authentication
  Form Authentication
  Proactive Authentication
  TLS Authentication
  Identity Providers
  OAuth2
  JSON Web Tokens
  CORS
  Authorization

  Module 7 : Quarkus Cloud

  Module 8 : Monitoring

  Module 9 : Extensions

  Kubernetes Extension
  Kubernetes Resources
  Using dekorate
  kubernetes.json
  kubernetes.yml
  Deployment Resources
  StatefulSet
  Job or CronJob
  Labels and Annotations
  Exposing Application
  Ingress Rules
  Micrometer Extension
  Prometheus MeterRegistry
  Dimensional Labels
  Review Generated Metrics
  Inject the MeterRegistry
  Adding Counters
  Naming Conventions
  Prometheus Endpoint
  Shaping Data
  Review Collected Metrics
  Add a Timer
  Role of Extensions
  Ahead of Time Compilation
  Extension Parts
  Runtime Modules
  Deployment Module
  GraalVM’s Native Compilation
  Quarkus Bootstrap Phases
  Augmentation
  Static Init
  Runtime Init
  Testing Extension
 • Cursus Quarkus Cloud Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Quarkus Cloud Development : Reviews

 • Cursus Quarkus Cloud Development : Certificaat