fbpx

Cursus React Fundamentals

In de cursus React Fundamentals leert u de open source ReactJS JavaScript library te gebruiken bij de ontwikkeling van moderne Single Page Applicaties. React is bij uitstek geschikt voor het bouwen van User Interface componenten. React is razendsnel omdat veranderingen worden aangebracht in de Virtual DOM waarna de browser's DOM door vergelijking een update krijgt. De meest recente versie van React wordt in de cursus gebruikt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus React Fundamentals : Inhoud

  React Components

  React heeft een programmeer model waarin subcomponenten bovenliggende componenten niet beïnvloeden bij een update, zodat de componenten goed gescheiden zijn in een single page application.

  Virtual DOM

  Na een introductie over de voornaamste kenmerken van React zoals de Virtual DOM, JSX, component renderers en callback functions, komt aan de orde hoe u een eerste React app maakt met de juiste combinatie van developer tooling zoals React, Webpack en Babel.

  JSX

  React maakt gebruik van de functionele programmeer stijl waarvan de belangrijkste kenmerken in JavaScript op een rij worden gezet. Vervolgens wordt aandacht besteed aan React Views die een geneste component tree met HTML custom tags op het scherm zetten. Ook wordt in de cursus ook ingegaan op het bouwen van componenten met de JavaScript extensie JSX.

  Routing en Forms

  En tenslotte komen ook Forms en Validation en Routing in React Applicaties aan de orde.

  Redux

  De cursus wordt afgesloten met een behandeling van het Redux Framework dat veelal in combinatie met React wordt gebruikt.

 • Cursus React Fundamentals : Training

  Doelgroep Cursus React Fundamentals

  De cursus React Fundamentals is bestemd voor developers die de ReactJS JavaScript library willen leren voor het bouwen van moderne state of the art web applicaties.

  Voorkennis cursus React Fundamentals

  Ervaring met programmeren in een moderne programmeertaal is vereist. Kennis en ervaring met JavaScript is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training React Fundamentals

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat React Fundamentals

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat React Fundamentals.

  Cursus ReactJS
 • Cursus React Fundamentals : Modules

  Module 1 : React Intro

  Module 2 : Components

  Module 3 : Composition and LifeCycle

  What is React?
  React Features
  Benefits of React
  JSX
  Virtual DOM
  Webpack Module Builder
  Webpack Features
  Webpack.config
  ES6 Features
  Babel
  Benefits of Redux
  React Scripts
  React Components
  JSX Component
  React and JSX
  JSX versus JavaScript
  Single Root
  JSX XSS Protection
  Props Collection
  Props in Variables
  propTypes
  List of Props Types
  Default Props
  Rendering State
  Composing Components
  Refs and DOM
  Components with Behavior
  Pass State Update
  Accessing Child Components
  Mounting and Unmounting
  Components Lifecycle
  Updating Events
  Dynamic Tables
  ReadOnly and ReadWrite
  Higher Order Components
  Hooks

  Module 4 : Forms and Validation

  Module 5 : React Routing

  Module 6 : Redux Framework

  ReadOnly
  ReadWrite
  Forms in React
  Controlled Components
  Uncontrolled Components
  Textarea Tag
  Select Tag
  Field Level Validation
  Form Level Validation
  Submit Handlers
  Defining Routes
  Default Route
  Not Found Route
  Nesting and Params
  Multiple Params
  Redirects
  Include External Routes
  Running the Router
  Using Universal Rendering
  Access Router Methods
  React with Redux
  Three Principles
  Redux Flow
  Connecting to React
  Store
  Actions
  Reducer
  Data Flow
  Unidirectional
  Async Flow
 • Cursus React Fundamentals : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus React Fundamentals : Reviews

  Carlo : ING
  Ben erg tevreden. De trainer heeft met veel handson demonstraties niet alleen de theorie goed behandeld, maar ook suggesties en tips en tricks van de IDE.
  Antonius : Universiteit Wageningen
  De cursus ReactJS Programmeren was een uitstekende cursus.
  Ik heb veel geleerd en goed kunnen oefenen.
  Wel graag de cola zero koud zetten.
  Tamilla : Cardano
  Course was full of many case studies and practical exercises, which were really cool.
  Many topics were covered.
 • Cursus React Fundamentals : Certificaat