fbpx

Cursus Scrum voor Developers

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Scrum voor Developers : Inhoud

  In de cursus Scrum voor Developers leert een Scrum Development Team hoe men door toepassing van Scrum een vliegende start krijgt in zowel efficiëntie als in productiviteit bij het ontwikkelen van software. Voor het ontwikkelen van kwaliteit software is een goed functionerend team, een Agile proces door middel van Scrum en passende tooling nodig.

  Scrum en Agile

  De cursus gaat van start met een introductie in de achtergronden van Scrum en het Agile Manifesto. De verschillende rollen in Scrum zoals o.a. Product Owner en Scrum Master worden besproken. En ook Ceremonies, Planning, Daily meeting en Review komen aan de orde. Verder is er aandacht voor Requirements Gathering, User Stories en Acceptation Criteria.

  Scrum Artifacts

  Vervolgens staan Scrum artifacts op het programma zoals Stories en Product Backlog en wordt gesproken over de verdeling van werkzaamheden in Sprints en de Best Practices in Scrum.

  Self Organizing Teams

  Tijdens de training maken de deelnemers deel uit van een Scrum Development Team zodat zij kunnen ervaren hoe een zelf-organiserend team functioneert en wat daarbij komt kijken. De deelnemers leren hoe het team in elke Sprint software kan opleveren die in principe direct in productie kan worden genomen.

  Theorie en Praktijk

  De training is een mix van theorie en het toepassen hiervan in de praktijk. Voor de praktijk opdrachten wordt Java gebruikt en de deelnemers doen requirements engineering, design, development, testing, integration en deployment binnen een enkele iteratie.

  Technische Vaardigheden

  De cursus behandelt alle technische vaardigheden die je als teamlid nodig hebt om succesvol de gewenste functionaliteit te ontwikkelen en op te leveren.

  Scrum Certificering

  Na het volgen van de cursus bent u in staat om Scrum certificering te behalen door middel van een officieel examen. Dit examen heet "Professional Scrum Developer" en kan online worden afgenomen.

 • Cursus Scrum voor Developers : Training

  Doelgroep Cursus Scrum voor Developers

  The cursus Scrum voor Developers is bedoeld voor teams and individuen die willen leren hoe Scrum kan worden ingezet bij de ontwikkeling van applicaties.

  Voorkennis Scrum voor Developers

  Ervaring met programmeren in een moderne programmeer taal zoals Java, C#, JavaScript of Python is vereist om aan deze training te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Scrum voor Developers

  Tijdens de training maken de deelnemers deel uit van een Scrum Development Team dat een applicatie ontwikkelt. Zij kunnen zo ervaren hoe een zelf-organiserend team functioneert en wat daarbij komt kijken. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certification Scrum voor Developers

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Scrum voor Developers. De deelnemers kunnen ook opgaan voor het online examen 'Professional Scrum Developer'.

  Cursus Scrum voor Developers
 • Cursus Scrum voor Developers : Modules

  Module 1 : Scrum Intro

  Module 2 : Using Scrum

  Module 3 : User Stories

  What is Scrum?
  Project Management
  Self-organized teams
  Business sets priorities
  Target accomplishment
  Agile introduction
  The Agile Manifesto
  Agile Methods
  Method differences
  Working in Scrum Teams
  Roles
  Product owner
  Scrum Master
  Development Team
  Manager
  Ceremonies
  Planning
  Daily meeting and Review
  User Story Parts
  Acceptation Criteria
  Why User Stories?
  Gathering Stories
  Requirements Gathering
  Writing User Stories
  Acceptation Criteria
  Prioritization
  Story Mapping

  Module 4 : Scrum Artifacts

  Module 5 : Best Practices

  Module 6 : ALM

  Artifacts
  Stories
  Product Backlog
  Prioritization
  Size Estimation
  Product Timeline
  Sprints
  Life in the Sprints
  Sprint Backlog
  Sprint Planning
  Charts
  Test-driven Development
  Continuous Integration
  Refactoring
  Emergent Architecture
  Incremental DB Design
  Definition of Done
  Planning
  Code Review
  Pair Programming
  Version Control
  Acceptance Tests
  Application Lifecycle Management
  ALM tools with Scrum
  Manage and Monitoring
  DevOps Culture
  Requirements Management
  Requirements Workflow
  Estimation and Planning
  Incident Management
  Testing
  Quality Assurance
  Deployment and DevOps
 • Cursus Scrum voor Developers : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Scrum voor Developers : Reviews

 • Cursus Scrum voor Developers : Certificaat