fbpx

Cursus GML Foundations

In de cursus GML Foundations leren de deelnemers om te gaan met de OpenGIS Geography Markup Language Encoding Standard (GML).

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus GML Foundations : Inhoud

  GML Intro

  GML is een XML vocabulaire om geografische eigenschappen in uit te drukken. GML is niet alleen een modelleer taal voor geografische systemen, maar ook een open standaard voor geografische transacties over het Internet.

  GML Grammar

  Zoals alle XML vocabulaires heeft ook de GML grammatica twee onderdelen : een XML Schema dat de document structuur beschrijft en instance documenten die de actuele data beschrijven.

  GML Varianten

  In de cursus komen verschillende varianten van GML syntax aan de orde zoals INSPIRE GML en AIXM5 GML.

  XML Syntax

  De cursus gaat van start met een overzicht van de basis concepten van XML zoals de XML document structure, de XML syntax regels en het verschil tussen well formed en valid documenten. Ook wordt hierbij de rol van XML Namespaces besproken.

  XML Schema Standaard

  Vervolgens wordt ingegaan om de XML Schema standaard, waarmee de naamgeving, volgorde en data types van XML instance documenten die gebaseerd zijn op een schema wordt vastgelegd. De verschillende stijlen van XML Schema opbouw en de definitie van simpele en complexe user defined data types worden daarbij besproken.

  GML Data Model

  Dan komt het GML data model aan de orde met de Features, Geometry, Topology en Temporal Schemas. Aandacht is er ook voor het GML domain vocabulaire met Spatial Values, Object Property Rules, Associations en de rol van Attributes.

  GML Componenten

  En ook de bespreking van de GML componenten als Points en Curves, Surfaces en Solids, Nodes, Edges, Faces en Curve Segments zijn een onderdeel van het cursus programma. Hierbij komen ook Surface Patches, Interpolated Curves, Coverages en Surface Interpolation aan de orde.

  GML Coordinate System

  Tenslotte wordt ingegaan op GML Coordinate Systems met CRS Dictionary Entries, Units of Measure en Quantity Types en op GML Modeling met Schema Repositories, Substitution Groups en Schema Modularization

 • Cursus GML Foundations : Training

  Doelgroep Cursus GML Foundations

  De cursus GML Foundations is bedoeld voor analisten en developers die de basisconcepten van GML willen leren en GML willen toepassen in geografische informatiesystemen.

  Voorkennis Cursus GML Foundations

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is basiskennis XML vereist.

  Uitvoering Training GML Foundations

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. De theorie wordt verduidelijkt door middel van demo's uit de praktijk. Na bespreking van een module, is er de mogelijkheid te oefenen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus GML

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat GML Foundations.

  Cursus GML Foundations
 • Cursus GML Foundations : Modules

  Module 1 : XML Review

  Module 2 : XML Schema

  Module 3 : GML Model

  Structured Documents
  XML as Meta Language
  XML Document Structure
  XML Elements and Attributes
  Well Formed Documents
  Valid Documents
  Processing Instructions
  Entity References
  CDATA Sections
  Character References
  Namespaces
  XML Presentation
  XML Transformation
  Use of XML Schema
  Well Formed versus Valid
  XML Schema Components
  XML Schema Vocabulary
  XML Schema-instance
  Simple and Complex Types
  Design Approaches
  Salami Slice Design
  Russian Doll Design
  Venetian Blind Design
  XML Schema Data Types
  Global and Local Declarations
  Annotating Schema's
  Core Schema Components
  Features Schema
  Geometry Schema
  Topology Schema
  Temporal Schema
  Metadata
  Domain Vocabulary
  Spatial Values
  Object Property Rule
  RDF as Reference
  Associations
  Remote Properties
  Role of Attributes

  Module 4 : GML Components

  Module 5 : Coordinate Systems

  Module 6 : GML Modeling Rules

  Points and Curves
  Surfaces and Solids
  Surface Patches
  Interpolated Curves
  Surface Interpolation
  Curve Segments
  Topology Primitives
  Nodes, Edges and Faces
  Coverages
  Domain Sets
  Range Set
  Grid Function
  CRS Reference System
  GML Attribute srsName
  CRS Dictionary Entries
  New CRS Components
  Temporal Components
  Dynamic Features
  Abstract Feature Type
  Temporal Primitives
  Temporal Reference Systems
  Units of Measure
  Base Unit Dictionaries
  Quantity Types
  Feature Types
  Feature Collections
  Spatial Types
  Spatial Properties
  Managing Namespaces
  Import versus Include
  Versioning
  Schema Repositories
  Substitution Groups
  Schema Modularization
  Derive by Extension
  Derive by Restriction
 • Cursus GML Foundations : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus GML Foundations : Reviews

 • Cursus GML Foundations : Certificaat