fbpx

Cursus Design Patterns

In de cursus Design Patterns leert u hoe design patterns kunnen worden toegepast bij het object georiënteerd ontwerpen van systemen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Design Patterns : Inhoud

  Design Patterns Intro

  Na een inleiding over de rol die design patterns spelen en hoe ze kunnen worden gebruikt om de non functional requirements van systemen te realiseren, wordt aandacht besteed aan hoe design patterns beschreven en gecatalogiseerd worden.

  Architectural Role

  Ook de rol van design patterns in de architectuur van applicaties wordt besproken evenals de verschillende categorieën van design patterns die kunnen worden onderscheiden.

  Creational Patterns

  In de module Creational Patterns komen de Factory patterns en het Builder, Prototype en Singleton pattern aan de orde. U leert uit welke classes, relations, responsibilities en collaborations een typische design pattern oplossing kan bestaan.

  Structural Patterns

  Vervolgens worden in de module Structural Patterns van het Adapter, Composite, Bridge, Decorator, Proxy en FlyWeight pattern besproken. U leert wat de gevolgen zijn van de toepassing van de design patterns, de voordelen en mogelijke nadelen wat betreft tijd en ruimte en welke overwegingen u kunt hanteren om een bepaald pattern te gebruiken.

  Behavioral Patterns

  Vervolgens worden in de module Behavioral Patterns de Chain of Responsibility, Interpreter, Iterator, Mediator, State en Strategy patterns besproken.

  Architectural Patterns

  En tot slot worden in de module Architectural Patterns patterns besproken die betrokken zijn bij de architectuur van software, waaronder Operating Systems en Frameworks. Deze module richt zich onder andere op het Layer pattern, het Micro Kernel pattern en het Model View Controller (MVC) pattern.

 • Cursus Design Patterns : Training

  Doelgroep Cursus Design Patterns

  De cursus Design Patterns is bestemd voor ervaren developers en software architecten met kennis van object georiënteerd programmeren en systeemanalyse die Design Patterns willen toepassen bij het ontwerpen van deze systemen.

  Voorkennis Cursus Design Patterns

  Kennis van een object georiënteerde programmeertaal zoals C++, C# of Java en ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML is vereist.

  Uitvoering Training Design Patterns

  De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt geïllustreerd met demo's van patterns in C++, C# en Java. Er zijn oefeningen in design problemen waarbij patterns worden toegepast. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Design Patterns

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Design Patterns.

  Cursus Design Patterns
 • Cursus Design Patterns : Modules

  Module 1 : Intro Design Patterns

  Module 2 : Creational Patterns

  Module 3 : Structural Patterns

  What is a design pattern?
  Describing design patterns
  Reuse through design patterns
  Structure of patterns
  Classification of patterns
  Catalog of Design Patterns
  Creational Patterns
  Structural Patterns
  Behavioral Patterns
  Sample design patterns
  Selecting Design Patterns
  Solving problems with design patterns
  Factory Patterns
  Factory Method Pattern
  Connect parallel class hierarchies
  Abstract Factory Pattern
  Concrete Class Isolation
  Promoting Consistency
  Builder Pattern
  Controlling the build process
  Prototype
  Dynamic configuration
  Singleton Pattern
  Controlled access
  Adapter Pattern
  Pluggable Adapters
  Composite Pattern
  Sharing Components
  Decorator Pattern
  Lots of little objects
  FaÇade Pattern
  Reducing client-subsystem coupling
  Flyweight Pattern
  Reducing number of instances
  Proxy Pattern
  Copy-on-write

  Module 4 : Behavioral Patterns

  Module 5 : Architectural Patterns

  Chain of responsibility
  Command Pattern
  Interpreter Pattern
  Iterator Pattern
  Mediator Pattern
  Memento Pattern
  Observer Pattern
  State Pattern
  Strategy Pattern
  Template Pattern
  Architectural patterns versus design patterns
  Patterns for real-time software
  Layers
  Pipes and Filters
  Blackboard
  Broker
  Model-View-Controller
  Presentation-Abstraction-Control
  Microkernel
  Reflection
 • Cursus Design Patterns : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Design Patterns : Reviews

  Viktorija : TomTom
  Good course. Maybe it is better to make this course 4 days since we could not cover all patterns.
  Rob : HasKoningDHV
  Goed overzicht gekregen van Design Patterns. Er is zeker voldoende materiaal aanwezig en het is fijn dat er veel patterns worden behandeld. Iets meer oefeningen was fijn geweest, voor beter begrip en ook als afwisseling met de vele theorie.
 • Cursus Design Patterns : Certificaat