Code: ADE400
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1750

Cursus Design Patterns

06-12 t/m 08-12-2017
05-02 t/m 07-02-2018
09-04 t/m 11-04-2018
11-06 t/m 13-06-2018
06-08 t/m 08-08-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Design Patterns

Cursus Design Patterns Ervaren developers en software architecten met kennis van object georiënteerd programmeren en systeemanalyse die Design Patterns willen toepassen bij het ontwerpen van deze systemen.

Voorkennis Design Patterns

Kennis van een object georiënteerde programmeertaal zoals C++, C# of Java en ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML is vereist.

Uitvoering Training Design Patterns

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt geïllustreerd met demo’s van patterns in C++, C# en Java. Er zijn oefeningen in design problemen waarbij patterns worden toegepast. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Design Patterns

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Design Patterns.

Inhoud Cursus Design Patterns

In deze cursus leert u hoe design patterns kunnen worden toegepast bij het object georiënteerd ontwerpen van systemen. Na een inleiding over de rol die design patterns spelen en hoe ze kunnen worden gebruikt om de non functional requirements van systemen te realiseren, wordt aandacht besteed aan hoe design patterns beschreven en gecatalogiseerd worden. Ook de rol van design patterns in de architectuur van applicaties wordt besproken evenals de verschillende categorieën van design patterns die kunnen worden onderscheiden. In de module Creational Patterns komen de Factory patterns en het Builder, Prototype en Singleton pattern aan de orde. U leert uit welke classes, relations, responsibilities en collaboraties een typische design pattern oplossing kan bestaan. Vervolgens worden in de module Structural Patterns van het Adapter, Composite, Bridge, Decorator, Proxy en FlyWeight pattern besproken. U leert wat de gevolgen zijn van de toepassing van de design patterns, de voordelen en mogelijke nadelen wat betreft tijd en ruimte en welke overwegingen u kunt hanteren om een bepaald attern te gebruiken. Vervolgens worden in de module Behavioral Patterns de Chain of Responsiblity, Interpreter, Iterator, Mediator, State en Strategy patterns besproken. En tot slot worden in de module Architectural Patterns patterns besproken die betrokken zijn bij de architectuur van software, waaronder Operating Systems en Frameworks. Deze module richt zich onder andere op het Layer pattern, het Micro Kernel pattern en het Model View Controller (MVC) pattern.

Module 1 : Intro Design Patterns

Module 2 : Creational Patterns

Module 3 : Structural Patterns

What is a design pattern?
Describing design patterns
Reuse through design patterns
Structure of patterns
Classification of patterns
Catalog of Design Patterns
Creational Patterns
Structural Patterns
Behavioral Patterns
Sample design patterns
Selecting Design Patterns
Solving problems with design patterns
Factory Patterns
Factory Method Pattern
Provide hooks for subclasses
Connect parallel class hierarchies
Abstract Factory Pattern
Encapsulating Implementation Dependencies
Concrete Class Isolation
Exchanging Product Families
Promoting Consistency
Builder Pattern
Vary Internal Representation
Isolate construction code
Controlling the build process
Prototype
Adding products at run-time
Reduced Subclassing
Dynamic configuration
Singleton Pattern
Controlled access
Reduced name space
Adapter Pattern
Pluggable Adapters
Two-way adapters
Bridge Adapters
Decoupling interface and implementation
Improved Extensibility
Hiding Implementation Details
Composite Pattern
Explicit parent references
Sharing Components
Decorator Pattern
Improved flexibility
Lots of little objects
FaÇade Pattern
Reducing client-subsystem coupling
Public subsystem classes
Private subsystem classes
Flyweight Pattern
Reducing number of instances
Proxy Pattern
Remote Proxies
Virtual Proxies
Copy-on-write

Module 4 : Behavioral Patterns

Module 5 : Architectural Patterns

Chain of responsibility
Reduced Coupling
No guaranteed receipt
Command Pattern
Decoupling Objects
Use of callback functions
Supporting undo and redo
Avoiding error accumulation
Interpreter Pattern
Implementing Grammars
Grammar Changes
Abstract syntax tree
Iterator Pattern
Controlling iteration
Traversal algorithm
Mediator Pattern
Limiting subclasses
Simplification of object protocols
Memento Pattern
Preserving Encapsulation Boundaries
Storing incremental changes
Observer Pattern
Subject and receiver
Broadcast Communication
State Pattern
State transitions
Sharing State Objects
Strategy Pattern
Context interfaces
Template parameters
Template Pattern
Architectural patterns versus design patterns
Patterns for real-time software
Layers
Pipes and Filters
Blackboard
Broker
Model-View-Controller
Presentation-Abstraction-Control
Microkernel
Reflection

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl