fbpx
Code: ADE400
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1750

Cursus Design Patterns

05-08 t/m 07-08-2019
07-10 t/m 09-10-2019
09-12 t/m 11-12-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Design Patterns

Cursus Design PatternsDe cursus Design Patterns is bestemd voor ervaren developers en software architecten met kennis van object georiënteerd programmeren en systeemanalyse die Design Patterns willen toepassen bij het ontwerpen van deze systemen.

Voorkennis Design Patterns

Kennis van een object georiënteerde programmeertaal zoals C++, C# of Java en ervaring met object georiënteerde analyse en design met UML is vereist.

Uitvoering Training Design Patterns

De concepten worden behandeld aan de hand van presentatie slides. De theorie wordt geïllustreerd met demo’s van patterns in C++, C# en Java. Er zijn oefeningen in design problemen waarbij patterns worden toegepast. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Design Patterns

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Design Patterns.

Inhoud Cursus Design Patterns

In de cursus Design Patterns leert u hoe design patterns kunnen worden toegepast bij het object georiënteerd ontwerpen van systemen. Na een inleiding over de rol die design patterns spelen en hoe ze kunnen worden gebruikt om de non functional requirements van systemen te realiseren, wordt aandacht besteed aan hoe design patterns beschreven en gecatalogiseerd worden. Ook de rol van design patterns in de architectuur van applicaties wordt besproken evenals de verschillende categorieën van design patterns die kunnen worden onderscheiden. In de module Creational Patterns komen de Factory patterns en het Builder, Prototype en Singleton pattern aan de orde. U leert uit welke classes, relations, responsibilities en collaboraties een typische design pattern oplossing kan bestaan. Vervolgens worden in de module Structural Patterns van het Adapter, Composite, Bridge, Decorator, Proxy en FlyWeight pattern besproken. U leert wat de gevolgen zijn van de toepassing van de design patterns, de voordelen en mogelijke nadelen wat betreft tijd en ruimte en welke overwegingen u kunt hanteren om een bepaald attern te gebruiken. Vervolgens worden in de module Behavioral Patterns de Chain of Responsiblity, Interpreter, Iterator, Mediator, State en Strategy patterns besproken. En tot slot worden in de module Architectural Patterns patterns besproken die betrokken zijn bij de architectuur van software, waaronder Operating Systems en Frameworks. Deze module richt zich onder andere op het Layer pattern, het Micro Kernel pattern en het Model View Controller (MVC) pattern.

Module 1 : Intro Design Patterns

Module 2 : Creational Patterns

Module 3 : Structural Patterns

What is a design pattern?
Describing design patterns
Reuse through design patterns
Structure of patterns
Classification of patterns
Catalog of Design Patterns
Creational Patterns
Structural Patterns
Behavioral Patterns
Sample design patterns
Selecting Design Patterns
Solving problems with design patterns
Factory Patterns
Factory Method Pattern
Connect parallel class hierarchies
Abstract Factory Pattern
Concrete Class Isolation
Promoting Consistency
Builder Pattern
Controlling the build process
Prototype
Dynamic configuration
Singleton Pattern
Controlled access
Adapter Pattern
Pluggable Adapters
Composite Pattern
Sharing Components
Decorator Pattern
Lots of little objects
FaÇade Pattern
Reducing client-subsystem coupling
Flyweight Pattern
Reducing number of instances
Proxy Pattern
Copy-on-write

Module 4 : Behavioral Patterns

Module 5 : Architectural Patterns

Chain of responsibility
Command Pattern
Interpreter Pattern
Iterator Pattern
Mediator Pattern
Memento Pattern
Observer Pattern
State Pattern
Strategy Pattern
Template Pattern
Architectural patterns versus design patterns
Patterns for real-time software
Layers
Pipes and Filters
Blackboard
Broker
Model-View-Controller
Presentation-Abstraction-Control
Microkernel
Reflection

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl