fbpx

Cursus Java 9-10-11-12-13-14-…

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Inhoud

  In de cursus Java 9-10-11-12-13-14-... leren de deelnemers de nieuwe features die aan het Java Platform zijn toegevoegd na Java 8. Sinds Java 9 wordt er ieder half jaar een nieuwe release van Java uitgebracht, zodat de Java versies elkaar sindsdien in snel tempo opvolgen. Dit is veel sneller dan tijdspanne van 3 jaar die voorheen gebruikelijk was.

  Release Frequentie

  De nieuwe release frequentie past beter in de moderne continuous delivery world. Je hoeft niet lang te wachten alvorens nieuwe features in Java worden geïmplementeerd. De consequentie is wel dat nieuwe Java versies minder nieuwe features bevatten en dat het ook niet op voorhand duidelijk is welk feature in welke versie is ingebracht. Ook zullen organisaties niet ieder half jaar weer een nieuwe upgrade van hun code base kunnen doorvoeren.

  Java Modules

  De cursus gaat van start met de behandeling van de nieuwe features in Java 9. Onder andere het nieuwe module systeem dat in Java 9 is geïntroduceerd komt aan de orde. Modules kunnen beschouwd worden als een soort package over Java Packages waardoor code nog beter modulair kan worden opgebouwd en herbruikbaar is.

  Java 10

  Aandacht wordt besteed aan de toevoegingen in Java 10, zoals type inference, class data sharing en meer. Ook wordt aandacht besteed aan verbeteringen in GC algoritmes en de JVM.

  Java 11 en 12

  Vervolgens wordt ingegaan op de uitbreidingen in Java 11 zoals nested access control, lambda parameters, nieuw String class methods en meer. Java 12 toevoegingen zijn onder andere switch expressions, raw String literals, de JVM Constants API en meer. En ook deze uitbreidingen worden besproken en toegelicht.

  Java 13 en 14 en ...

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de nieuwe features van de Java 13 en 14 releases en op de features van releases die daarna nog zijn gepubliceerd. De cursus wordt steeds aangepast en gaat steeds in op de belangrijkste nieuwe features sinds Java 8.

 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Training

  Doelgroep Cursus Java 9-10-11-12-13-14-...

  De cursus Java 9-10- 11-12-13-14 -... is bedoeld voor ontwikkelaars die de nieuwe features willen leren die sinds versie 9 aan Java zijn toegevoegd.

  Voorkennis Cursus Java 9-10-11-12-13-14 -...

  Goede kennis van en ervaring met programmeren in Java 8 wordt aanbevolen, maar het is niet vereist om diepgaande kennis van Java 8 te hebben.

  Uitvoering Training Java-9-10-11-12-13-14-....

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo's worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. De cursus maakt gebruik van de nieuwste versie van Java. Het cursusmateriaal is in het Engels. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificering Java-9-10-11-12-13-14 -....

  Deelnemers ontvangen een officieel certificaat Java-9-10-11-12-13-14-.... na succesvolle afronding van de cursus.

  Cursus Java 9-10-11-12-13-14-...
 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Modules

  Module 1 : Java 9

  Module 2 : Java 10

  Module 3 : Java 11

  Module System
  JShell
  CompletableFuture API
  Reactive Streams
  HTTP 2 Client
  Diamond Operator
  Private Interface Methods
  Factory Methods
  Optional Class
  Process API
  Type Inference
  Long Term Support
  Class Data Sharing
  Release Versioning
  Root Certificates
  Thread-Local Handshakes
  GC Interface
  Parallel Full GC
  Tag Extensions
  JDK Forest
  Nested Access Control
  Epsilon
  Dynamic Class-File Constants
  Flight Recorder
  Lambda Parameters
  Cryptographic Algorithms
  New String Methods
  Aarch64 Intrinsics
  Low Latency GC
  Java Single Command

  Module 4 : Java 12

  Module 5 : Java 13

  Module 6 : Java 14 ...

  Switch Expressions
  File mismatch() Method
  Compact Number Formatting
  Teeing Collectors
  JVM Constants API
  Raw String Literals
  instanceof Pattern Matching
  Abortable Mixed Collections
  Default CDS Archives
  Text Blocks
  Socket Reimplementation
  newFileSystem() Method
  DOM Namespace Support
  SAX Namespace Support
  Uncommit Unused Memory
  Dynamic CDS Archives
  Unicode 12.1 Support
  yield Statement
  Packaging Tool
  JFR Event Streaming
  Foreign-Memory Access API
  Mapped Byte Buffers
  Helpful NullPointerExceptions
  Records
  NUMA-Aware Allocation
  Removed Features
  Beyond Java 14
 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Reviews

 • Cursus Java 9-10-11-12-13-14-… : Certificaat