fbpx

Cursus Tomcat Administration

In de cursus Tomcat Administration leren de deelnemers de Apache Tomcat web server te beheren en controleren. Tomcat is een open source web server die zowel op Windows, Linux en Mac systemen beschikbaar is. Tomcat wordt gebruikt voor het hosten op Java gebaseerde web applicaties en web services.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Tomcat Administration : Inhoud

  Tomcat Intro

  De cursus Tomcat Administration start met het bespreken van de verschillende opties voor de installatie. Vervolgens wordt besproken hoe Java web applicaties met servlets en JSP's kunnen worden geconfigureerd. De structuur en de configuratie opties van web applicaties door middel van een deployment descriptor worden daarbij behandeld.

  Tomcat Architectuur

  De deelnemers raken vertrouwd met de interne architectuur van de server en met JMX (Java Management Extensions) en leren JMX te gebruiken om Tomcat te beheren en te controleren.

  Virtual Hosting

  Ook wordt ook aandacht besteed aan het opzetten van virtual hosting en de verschillende manieren om web applicaties met behulp van authenticatie en SSL te beveiligen.

  Load Balancing

  Verder wordt de integratie met de Apache Web Server, die de statische content kan leveren of die als load balancer kan fungeren, besproken. Ook databases access vanuit web applicaties en de configuratie daarvan is een onderwerp in de cursus.

  Clustering

  Tenslotte wordt besproken hoe een cluster van servers kan worden geconfigureerd, hoe failover van applicaties in het geval van server crashes kan worden gewaarborgd en hoe applicaties schaalbaar kunnen worden gemaakt.

  JMeter

  Het JMeter tool zal worden gebruikt om de prestaties van web applicaties te meten.

 • Cursus Tomcat Administration : Training

  Doelgroep Cursus Tomcat Administration

  De cursus Tomcat Administration is bestemd voor systeembeheerders en web developers die de Tomcat server moeten beheren en configureren en die er applicaties op moeten installeren.

  Voorkennis Cursus Tomcat

  Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals surfen op het web en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Tomcat

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

  Certificaat Tomcat Administration

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Tomcat Administration.

  Cursus Tomcat Administration
 • Cursus Tomcat Administration : Modules

  Module 1 : Tomcat Introduction

  Module 2 : Java Web Applications

  Module 3 : Tomcat Architecture

  What is Tomcat?
  What is the ASF?
  Apache Name and Market Share
  Java Overview
  Java EE Servers
  Tomcat and JDK versions
  Servlet and JSP versions
  Tomcat Binary Distributions
  Zip versus Exe Installation
  Tomcat Directories
  Server Configuration Files
  Other Configuration Files
  Webapps directory
  Servlets and JSP's
  Servlet Characteristics
  JSP Translation Time
  JSP Request Time
  Form Submissions
  POST and GET Data
  Sessions
  Web Application Structure
  WAR Files
  Deployment Descriptor
  Defining Custom URL's
  Preloading pages
  Error pages
  Structure server.xml
  The Server
  The Service
  Connectors
  Deployment Scenario's
  The Engine
  The Host
  The Context
  Resources
  The Realm
  The Valves
  Lifecycle Listeners
  Apache Portable Runtime

  Module 4 : Class Loading

  Module 5 : Tomcat and JMX

  Module 6 : Virtual Hosting

  Class Loading Process
  Class Loaders in JVM
  Delegation Model
  Custom Class Loaders
  Class Loader Behavior
  Class Loader Namespace
  Custom Class Loaders
  Tomcat Class Loaders
  System Class Loader
  Common Class Loader
  Web Application Class Loader
  Class Loader Order
  What is JMX?
  JMX API
  JMX Goal
  Where is JMX used?
  Managed Beans
  Standard Mbeans
  MBean Server
  Naming MBeans
  JMX Architecture
  JVM Instrumentation MBeans
  Accessing the JMX Agent
  JMX in Tomcat
  Virtual Hosting
  Name-based Virtual Hosts
  Virtual Host Configuration
  Engine with Virtual Hosts
  Directory Structure Virtual Hosts
  Virtual Host Element
  Host File Name-based Hosting
  IP-based Virtual Hosts
  Multiple IP addresses per NIC
  Separate JVM for Each Host
  Server Configuration more JVM's
  Host Configuration more JVM's

  Module 7 : Connecting to Databases

  Module 8 : Tomcat Security

  Module 9 : Logging

  Java Database Connectivity
  JDBC Overall Architecture
  JDBC Executing a Statement
  ClassNotFoundException
  Evolving JDBC versions
  JDBC Driver Types
  Tomcat and JDBC
  JNDI Emulation and Pooling
  Configuring JNDI Resources
  Context.xml in META-INF
  JDBC in Web Applications
  Connection Pooling
  Preventing Connection Leaks
  Verifying Download Integrity
  Remove Default Applications
  Change SHUTDOWN command
  Special Tomcat Account
  Securing JVM
  Securing Web Applications
  HTTP Authentication
  Declarative security
  Programmatic security
  Form-based Authentication
  Combined Security Mechanisms
  SSL Characteristics
  SSL Handshakes
  Logging in Java
  Java Util Logging
  Levels and Log Methods
  Tomcat Logging
  Logging Configuration
  log4j Configuration
  Loggers
  Logger Output Hierarchy
  Inheriting Logging Levels
  Logger Names
  Appenders and Layouts
  Log Analyzer Tools
  Commons Logging

  Module 10 : Stack Tracing

  Module 11 : Tomcat and Apache

  Module 12 : Clustering

  Exception Handling
  try, catch and finally
  Exception information
  Generated Stack Trace
  NullPointerExceptions
  ClassCastExceptions
  NumberFormat Exceptions
  Multiple catch clauses
  User Defined Exceptions
  Chained Exceptions
  Reading Stack Traces
  Communication with Apache
  Advantages Using Web Server
  Apache Directory Structure
  Configuring AJP
  Configuring mod_jk Connector
  Install mod_jk
  Create mod_jk.conf File
  Create a Worker
  Configure httpd.conf
  Proxying traffic to Tomcat
  Using mod_proxy
  Clustering Types
  Horizontal and Vertical Clustering
  Sticky Sessions
  Load Balancing Configuration
  Property File Load Balancing
  Session Sharing Backends
  In-Memory Session Replication
  SimplecpCluster Configuration
  Delta and BackupManager
  Persistent Session on File System
  Persistent Session in Database
 • Cursus Tomcat Administration : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Tomcat Administration : Reviews

  Daniel : Belastingdienst
  Goed inzicht gekregen in hoe Tomcat werkt, in elkaar zit en hoe ik de server kan configureren. Misschien met een image werken dat volledig is ingericht.
  Alana : Tom-Tom
  Good course. Thanks. It would be great to have some templates for xml files to reduce typing.
  Tom : Dictu
  Goed inzicht gekregen in de werking en configuratie mogelijkheden van Tomcat. Hier kan ik wat mee!
  Louis : Tom-Tom
  In general it was quite positive. I feel I have some solid knowledge on the basics. I also think there should be more material related to operating Tomcat in a Linux environment.
  Jeroen : Gemeente Eindhoven
  Bijzonder goede lunch.
  Uitermate kundige trainer met veel praktijkervaring.
  Zeer goed met de auto bereikbaar en gratis parkeren.
  Kleine groep cursisten, dus veel persoonlijke aandacht.
  Prima training, met goed cursusmateriaal en software dowdload zodat je nadien thuis ook nog eens met de oefeningen aan de slag kunt.
 • Cursus Tomcat Administration : Certificaat