fbpx
Code: ADM200
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1750

Cursus Tomcat Administration

26-08 t/m 28-08-2019
28-10 t/m 30-10-2019
30-12 t/m 01-01-2020
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Tomcat Administration

Cursus Tomcat AdministrationDe cursus Tomcat Administration is bestemd voor systeembeheerders en web developers die de Tomcat server moeten beheren en configureren en die er applicaties op moeten installeren.

Voorkennis Cursus Tomcat

Deelnemers moeten beschikken over elementaire computervaardigheden, zoals surfen op het web en het benaderen van het file systeem. Kennis van web applicaties en andere web servers is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Tomcat

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo’s. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Tomcat Administration

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Tomcat Administration.

Inhoud Cursus Tomcat

In de cursus Tomcat Administration komt het beheer van de Apache Tomcat web server aan de orde. Tomcat is de meest populaire web server voor op Java gebaseerde web applicaties. De cursus start met het bespreken van de verschillende opties voor de installatie. Vervolgens wordt besproken hoe Java web applicaties met servlets en JSP’s kunnen worden geconfigureerd. De structuur en de configuratie opties van web applicaties door middel van een deployment descriptor worden daarbij behandeld. De deelnemers raken vertrouwd met de interne architectuur van de server en met JMX (Java Management Extensions) en leren JMX te gebruiken om Tomcat te beheren en te controleren. Ook wordt ook aandacht besteed aan het opzetten van virtual hosting en de verschillende manieren om web applicaties met behulp van authenticatie en SSL te beveiligen. Verder wordt de integratie met de Apache Web Server, die de statische content kan leveren of die als loadbalancer kan fungeren, besproken. Ook databases access vanuit web applicaties en de configuratie daarvan is een onderwerp in de cursus. Tenslotte wordt besproken hoe een cluster van servers kan worden geconfigureerd, hoe failover van applicaties in het geval van server crashes kan worden gewaarborgd en hoe applicaties schaalbaar kunnen worden gemaakt. Het JMeter tool zal worden gebruikt om de prestaties van web applicaties te meten.

Module 1 : Tomcat Introduction

Module 2 : Java Web Applications

Module 3 : Tomcat Architecture

What is Tomcat?
What is the ASF?
Apache Name and Marketshare
Java Overview
Java EE Servers
Tomcat and JDK versions
Servlet and JSP versions
Tomcat Binary Distributions
Zip versus Exe Installation
Tomcat Directories
Server Configuration Files
Other Configuration Files
Webapps directory
Servlets and JSP’s
Servlet Characteristics
JSP Translation Time
JSP Request Time
Form Submissions
POST and GET Data
Sessions
Web Application Structure
WAR Files
Deployment Descriptor
Defining Custom URL’s
Preloading pages
Error pages
Structure server.xml
The Server
The Service
Connectors
Deployment Scenario’s
The Engine
The Host
The Context
Resources
The Realm
The Valves
Lifecycle Listeners
Apache Portable Runtime

Module 4 : Class Loading

Module 5 : Tomcat and JMX

Module 6 : Virtual Hosting

Class Loading Process
Class Loaders in JVM
Delegation Model
Custom Class Loaders
Class Loader Behavior
Class Loader Namespace
Custom Class Loaders
Tomcat Class Loaders
System Class Loader
Common Class Loader
Web Application Class Loader
Class Loader Order
What is JMX?
JMX API
JMX Goal
Where is JMX used?
Managed Beans
Standard Mbeans
MBean Server
Naming MBeans
JMX Architecture
JVM Instrumentation MBeans
Accessing the JMX Agent
JMX in Tomcat
Virtual Hosting
Name-based Virtual Hosts
Virtual Host Configuration
Engine with Virtual Hosts
Directory Structure Virtual Hosts
Virtual Host Element
Host File Name-based Hosting
IP-based Virtual Hosts
Multiple IP addresses per NIC
Separate JVM for Each Host
Server Configuration more JVM’s
Host Configuration more JVM’s

Module 7 : Connecting to Databases

Module 8 : Tomcat Security

Module 9 : Logging

Java Database Connectivity
JDBC Overall Architecture
JDBC Executing a Statement
ClassNotFoundException
Evolving JDBC versions
JDBC Driver Types
Tomcat and JDBC
JNDI Emulation and Pooling
Configuring JNDI Resources
Context.xml in META-INF
JDBC in Web Applications
Connection Pooling
Preventing Connection Leaks
Verifying Download Integrity
Remove Default Applications
Change SHUTDOWN command
Special Tomcat Account
Securing JVM
Securing Web Applications
HTTP Authentication
Declarative security
Programmatic security
Form-based Authentication
Combined Security Mechanisms
SSL Characteristics
SSL Handshakes
Logging in Java
Java Util Logging
Levels and Log Methods
Tomcat Logging
Logging Configuration
log4j Configuration
Loggers
Logger Output Hierarchy
Inheriting Logging Levels
Logger Names
Appenders and Layouts
Log Analyzer Tools
Commons Logging
Module 10 : Stack TracingModule 11 : Tomcat and ApacheModule 12 : Clustering
Exception Handling
try, catch and finally
Exception information
Generated Stack Trace
NullPointerExceptions
ClassCastExceptions
NumberFormat Exceptions
Multiple catch clauses
User Defined Exceptions
Chained Exceptions
Reading Stack Traces
Communication with Apache
Advantages Using Web Server
Apache Directory Structure
Configuring AJP
Configuring mod_jk Connector
Install mod_jk
Create mod_jk.conf File
Create a Worker
Configure httpd.conf
Proxying traffic to Tomcat
Using mod_proxy
Clustering Types
Horizontal and Vertical Clustering
Sticky Sessions
Load Balancing Configuration
Property File Load Balancing
Session Sharing Backends
In-Memory Session Replication
SimplecpCluster Configuration
Delta and BackupManager
Persistent Session on File System
Persistent Session in Database

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl