fbpx

Cursus Agile Development

In de cursus Agile Development leren de deelnemers de concepten, methoden en praktische technieken van Agile software development. Bij een Agile Development methode wordt de voortgang afgemeten aan de hand van werkende producten, features en prototypes. Geen pakken papier maar werkende software.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Agile Development : Inhoud

  Agile Intro

  De cursus Agile Development gaat van start met een bespreking van de oorsprong van de term Agile met de opstelling van het Agile Manifesto door een aantal software ontwikkelaars in 2001 in Utah.

  Agile Roles

  Aandacht wordt besteed aan rollen en rol identificatie in Agile, het werken in teams en het bereiken van consensus. Bij Agile Development ligt de nadruk op directe communicatie, bij voorkeur als persoonlijk contact, in plaats van geschreven verslaglegging.

  Iteraties

  Dan komt aan de orde hoe bij het Agile development process wordt opgedeeld in korte iteraties om risico's te vermijden. Aan het eind van elke iteratie wordt zowel het opgeleverde product als het ontwikkelproces beoordeeld.

  User Stories

  Ook het belang van de user stories, schattingen en planning in Agile komen in de cursus Agile development aan de orde. De volledige cyclus van een typisch Agile development project wordt doorlopen vanaf het schrijven van een user story tot de uitvoering en oplevering daarvan.

  Planning en Metrics

  Tenslotte wordt besproken hoe iteraties in Agile development worden gepland en uitgevoerd, wat de plaats is van Daily Standups en hoe metrics kan worden toegepast op Agile development projecten.

  Agile Teams

  Tijdens de cursus Agile Development werken de deelnemers in teams en brengen Agile in de praktijk door middel van hands-on oefeningen die het inzicht in de ins en outs van Agile development versterken. Na afloop van de cursus Agile Development zullen de deelnemers over de praktische kennis beschikken die nodig is om te beginnen met Agile development.

 • Cursus Agile Development : Training

  Doelgroep Agile Development Cursus

  De cursus Agile Development is bedoeld voor developers, testers, project leiders en managers die kennis willen opdoen over de inrichting van een Agile software development process.

  Voorkennis Cursus Agile Development

  Voor deelname aan de cursus Agile Development zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training Agile Development

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand van korte case studies worden de stappen in een Agile development proces geoefend. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Cursus Agile Development

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Agile Development.

  Cursus Agile development
 • Cursus Agile Development : Modules

  Module 1 : Agile Intro

  Module 2 : Agile Roles

  Module 3 : Agile Teams

  Development Methodologies
  Agile Introduction
  Agile versus Waterfall
  History of Agile
  The Agile Manifesto
  Agile Methods
  Method Differences
  Including Feedback
  Iterative Development
  Role Overview
  Leadership in Agile
  Product Owner
  Team Lead
  Development Members
  User Roles for Stories
  User Roles for Requirements
  Domain Experts
  Stakeholders
  Self Organizing Teams
  Empowered Teams
  Team Dynamics
  Achieving Consensus
  Meeting Rules
  Team Charters
  Vision and Strategy
  Road Mapping
  Building the Product Backlog

  Module 4 : User Stories

  Module 5 : Estimation

  Module 6 : Planning

  User Story Parts
  Acceptation Criteria
  Why User Stories?
  Gathering Stories
  Requirements Gathering
  Writing User Stories
  Acceptation Criteria
  Prioritization
  Story Mapping
  Intro Estimation
  Conventional Estimation Problems
  Function Point Analysis
  Agile Estimations
  Feature Estimation
  Story Points Estimations
  Free Planning
  Affinity Mapping
  Data Estimation with Velocity
  Release Planning Process
  Schedule Based Release Planning
  Scope Based Release Planning
  Keeping the Release Plan
  Iterative Planning
  Defining Done
  Capacity Planning
  Detailed Planning
  Planning for Chaos

  Module 7 : Iterations

  Module 8 : Metrics

  Planning Iterations
  Iteration Execution
  Timeboxing
  Reviews
  Three Themes of Iteration Execution
  Conducting Daily Standups
  Foul Team Smells
  Sprint Demo's
  Metrics and Reporting
  Cost of Metrics
  Traditional Metrics Problems
  Understanding Agile Metrics
  Retrospectives
  Effective Retrospectives
 • Cursus Agile Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Agile Development : Reviews

 • Cursus Agile Development : Certificaat