fbpx
Code: SPR300
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1099

Cursus Agile Development

Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Agile Development Cursus

Cursus Agile development Deze cursus is bedoeld voor developers, testers, project leiders en managers die kennis willen opdoen over de inrichting van een Agile software development process.

Voorkennis Cursus Agile Development

Voor deelname aan deze cursus zijn geen specifieke vaardigheden nodig. Algemene kennis van systeem ontwikkeling is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Agile Development

De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Aan de hand van korte case studies worden de stappen in een Agile development proces geoefend. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Cursus Agile Development

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Agile Development.

Inhoud Agile Development Cursus

In deze cursus leren de deelnemers de concepten, methoden en praktische technieken van Agile software development. Eerst worden de geschiedenis van Agile en de fundamenten van de strategische planning besproken. Vervolgens wordt in de cursus de volledige cyclus van een typisch Agile development project doorlopen vanaf het schrijven van een user story tot de uitvoering en oplevering daarvan. Aandacht wordt besteed aan rollen en rol identificatie in Agile, het werken in teams en het bereiken van consensus. Ook het belang van de user stories, schattingen en planning in Agile komen aan de orde. Tenslotte wordt besproken hoe iteraties in Agile development worden uitgevoerd, wat de plaats is van Daily Standups en hoe metrics kan worden toegepast op Agile development projecten. Tijdens de cursus zullen de deelnemers werken in teams en Agile in de praktijk brengen door middel van hands-on oefeningen die het inzicht in de ins en outs van Agile development versterken. De deelnemers zullen na deze cursus over de praktische kennis beschikken die nodig is om te beginnen met Agile development.

Module 1 : Agile Intro

Module 2 : Agile Roles

Module 3 : Agile Teams

Agile introduction
History of Agile
The Agile Manifesto
Agile Methods
Method differences
Role Overview
Leadership in Agile
User Roles
User Roles for Stories
User Roles for Requirements
User Role identification
Using Personas
Self Organizing Teams
Empowered Teams
Team Dynamics
Achieving Consensus
Meeting Rules
Team Charters
Vision and Strategy
Road Mapping
Building the Product Backlog

Module 4 : User Stories

Module 5 : Estimation

Module 6 : Planning

User Story Parts
Acceptation Criteria
Why User Stories?
Gathering Stories
Requirements Gathering
Writing User Stories
Acceptation Criteria
Prioritization
Story Mapping
Intro Estimation
Conventional Estimation problems
Agile Estimations
Feature Estimation
Free Planning
Velocity
Estimation of Data with Velocity
Strategic Agile Planning
Release Planning Process
Schedule Based Release Planning
Scope Based Release Planning
Keeping the Release Plan
Iterative Planning
Defining Done
Capacity Planning
Detailed Planning
Planning for Chaos

Module 7 : Iterations

Module 8 : Metrics

Iteration Execution
Reviews
Three Themes of Iteration Execution
Conducting Daily Standups
Foul Team Smells
Sprint Demo’sMetrics and Reporting
Cost of Metrics
Traditional Metrics Problems
Understanding Agile Metrics
Retrospectives
Effective Retrospectives

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl