fbpx

Cursus Dojo Toolkit Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Inhoud

  De cursus Dojo Toolkit Programmeren geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit en behandelt hoe dynamische web applicaties met Dojo kunnen worden gemaakt.

  Dojo's Module Systeem

  In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de Dojo Architecture en de Dojo Toolkit libraries, waarbij een voorname plaats wordt ingenomen door Dojo's Module Systeem. De deelnemers leren hoe modules in elkaar zitten en hoe ze asynchroon kunnen worden geladen via AMD, Asynchronous Module Definition.

  DOM Interactie en Event Handling

  Vervolgens wordt ingegaan op de interactie met de pagina via DOM en Dynamic HTML. Hierbij komt ook event handling aan de orde.

  Dijit Widgets

  Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staan eveneens op het programma. Hierbij worden de verschillende types van widgets zoals command en text controls en containers behandeld.

  Classes en Objects

  Object georiënteerd programmeren met Classes en Objects in Dojo wordt besproken en er is aandacht voor hoe Ajax functionaliteit in Dojo applicaties kan worden geïmplementeerd.

  Routing

  In het verlengde hiervan wordt ingegaan op URL mapping in Dojo, het definiëren van routes en back button handling en bookmarking.

  Dojo en Rest

  In de module Dojo and Rest wordt ingegaan op hoe een Dojo Applicatie een Rest Service kan benaderen. Vervolgens komt Dojo store aan de orde voor het opslaan en querying van data.

  Dojo Mobile

  En tot slot wordt aandacht besteed aan de inzet van Dojo Mobile voor applicaties voor mobile devices.

 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Dojo Toolkit Programmeren

  De cursus Dojo Toolkit Programmeren is bestemd voor Web Developers die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische web applicaties te ontwikkelen.

  Voorkennis Dojo Toolkit Programmeren

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, HTML, CSS en web applicaties vereist.

  Uitvoering Training Dojo Toolkit Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geïllustreerd met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Dojo Toolkit Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dojo Toolkit Programmeren.

  Cursus Dojo Toolkit Programming
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Modules

  Module 1 : Dojo Intro

  Module 2 : Dojo DOM Access

  Module 3 : Dijit and Forms

  What is Dojo?
  Benefits of Dojo
  Features of Dojo
  JS Foundation
  Dojo Usage
  Dojo Architecture
  Dojo Base and Core
  Asynchronous Module Definition
  Defining Modules
  Loading Modules
  Configuring Dojo
  Modules Loading Modules
  Locating Packages
  Dojo Build System
  DOM Manipulation
  DOM Retrieval
  DOM Creation
  DOM Placement
  DOM Destroy
  Dojo Query
  Restricting Queries
  Advanced Selections
  NodeList Foreach
  Connecting to Events
  Dojo Event Handling
  On Method
  Event Delegation
  Publish and Subscribe
  What is Dijit?
  Dijit Registry
  Dijit Attributes
  Dijit Events
  Dijit Widget Types
  Menu Widgets
  Layout Widgets
  Tree Widgets
  CheckBoxes and RadioButtons
  on Change Events
  NumberTextBox
  DateTextBox
  ValidationTextBox
  Form Validation

  Module 4 : Classes and Objects

  Module 5 : Ajax Interaction

  Module 6 : Routing

  Classes and Objects
  Encapsulation
  Prototype Based OOP
  Adding to Prototype
  Dojo Object Orientation
  Named Classes
  Anonymous Classes
  Using Mixins
  Object Sharing
  Using Statics
  Single and Multiple Inheritance
  Call Superclass Methods
  Constructor Chaining
  Ajax Term Explained
  Classic Web Application Model
  Ajax Web Application Model
  Classic Synchronous Interaction
  Ajax Asynchronous Interaction
  XMLHttpRequest Object Methods
  Sending the Request
  Listening for Response
  Ajax in Dojo
  Dojo Request
  Request GET and POST
  JSON Request
  JSON with Padding
  URL Modification
  Bookmarkable Pages
  dojo/hash module
  Back Button Handling
  Single Page App
  Topic Responses
  Dojo Router
  Route Parts
  Router Properties
  Router Callback
  Register Function
  Router Responses
  Router Configuration

  Module 7 : Dojo and REST

  Module 8 : Dojo Stores

  Module 9 : Dojo Mobile

  What is REST?
  RESTFull Web Services
  ID and Links
  Multiple Representations
  Stateless Communications
  Content Negotation
  Simple Root Resource
  Container Item Pattern
  Map, Key, Value Pattern
  Dojo Clients
  DojoX and Comet
  Creating Stores
  dojo/stores
  Memory Store
  query Method
  Query Engine
  QueryResults
  Stateful Modeling
  Object Data Binding
  DataGrid
  Cells and Rows
  Views
  dojox/mobile
  Dojo Bootstrap Configuration
  Dojo Mobile Template
  Views and Widgets
  Base Widgets
  FeedView
  Settings View
  Build Profile
  Minimize Dependencies
  Layers and Features
  Building with Node.js
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Reviews

  Peter : SSC-ICT
  Cursus geeft goede basis om met de Dojo Toolkit kennis te maken. Meer oefening is nodig om Dojo helemaal eigen te maken.
  Frank : Cap Gemini
  De opgaven leken iets te veel op de demos, daardoor waren ze wat minder nuttig.
  Als de opgaven meer afwijken ga je meer toepassen wat je hebt geleerd en is het effectiever.
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Certificaat