fbpx

Cursus Dojo Toolkit Programmeren

De cursus Dojo Toolkit Programmeren geeft een overzicht van de werking en mogelijkheden van de Dojo Toolkit en behandelt hoe dynamische web applicaties met Dojo kunnen worden gemaakt.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Inhoud

  Dojo's Module Systeem

  In de eerste plaats wordt aandacht besteed aan de Dojo Architecture en de Dojo Toolkit libraries, waarbij een voorname plaats wordt ingenomen door Dojo's Module Systeem. De deelnemers leren hoe modules in elkaar zitten en hoe ze asynchroon kunnen worden geladen via AMD, Asynchronous Module Definition.

  DOM Interactie en Event Handling

  Vervolgens wordt ingegaan op de interactie met de pagina via DOM en Dynamic HTML. Hierbij komt ook event handling aan de orde.

  Dijit Widgets

  Dojo GUI interfaces met de Dijit widgets staan eveneens op het programma. Hierbij worden de verschillende types van widgets zoals command en text controls en containers behandeld.

  Classes en Objects

  Object georiënteerd programmeren met Classes en Objects in Dojo wordt besproken en er is aandacht voor hoe Ajax functionaliteit in Dojo applicaties kan worden geïmplementeerd.

  Routing

  In het verlengde hiervan wordt ingegaan op URL mapping in Dojo, het definiëren van routes en back button handling en bookmarking.

  Dojo en Rest

  In de module Dojo and Rest wordt ingegaan op hoe een Dojo Applicatie een Rest Service kan benaderen. Vervolgens komt Dojo store aan de orde voor het opslaan en querying van data.

  Dojo Mobile

  En tot slot wordt aandacht besteed aan de inzet van Dojo Mobile voor applicaties voor mobile devices.

 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Dojo Toolkit Programmeren

  De cursus Dojo Toolkit Programmeren is bestemd voor Web Developers die willen leren hoe je de Dojo Toolkit kunt gebruiken om dynamische web applicaties te ontwikkelen.

  Voorkennis Dojo Toolkit Programmeren

  Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is kennis en ervaring met JavaScript, HTML, CSS en web applicaties vereist.

  Uitvoering Training Dojo Toolkit Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides. De besproken concepten worden geïllustreerd met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Dojo Toolkit Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Dojo Toolkit Programmeren.

  Cursus Dojo Toolkit Programming
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Modules

  Module 1 : Dojo Intro

  Module 2 : Dojo DOM Access

  Module 3 : Dijit and Forms

  What is Dojo?
  Benefits of Dojo
  Features of Dojo
  JS Foundation
  Dojo Usage
  Dojo Architecture
  Dojo Base and Core
  Asynchronous Module Definition
  Defining Modules
  Loading Modules
  Configuring Dojo
  Modules Loading Modules
  Locating Packages
  Dojo Build System
  DOM Manipulation
  DOM Retrieval
  DOM Creation
  DOM Placement
  DOM Destroy
  Dojo Query
  Restricting Queries
  Advanced Selections
  NodeList Foreach
  Connecting to Events
  Dojo Event Handling
  On Method
  Event Delegation
  Publish and Subscribe
  What is Dijit?
  Dijit Registry
  Dijit Attributes
  Dijit Events
  Dijit Widget Types
  Menu Widgets
  Layout Widgets
  Tree Widgets
  CheckBoxes and RadioButtons
  on Change Events
  NumberTextBox
  DateTextBox
  ValidationTextBox
  Form Validation

  Module 4 : Classes and Objects

  Module 5 : Ajax Interaction

  Module 6 : Routing

  Classes and Objects
  Encapsulation
  Prototype Based OOP
  Adding to Prototype
  Dojo Object Orientation
  Named Classes
  Anonymous Classes
  Using Mixins
  Object Sharing
  Using Statics
  Single and Multiple Inheritance
  Call Superclass Methods
  Constructor Chaining
  Ajax Term Explained
  Classic Web Application Model
  Ajax Web Application Model
  Classic Synchronous Interaction
  Ajax Asynchronous Interaction
  XMLHttpRequest Object Methods
  Sending the Request
  Listening for Response
  Ajax in Dojo
  Dojo Request
  Request GET and POST
  JSON Request
  JSON with Padding
  URL Modification
  Bookmarkable Pages
  dojo/hash module
  Back Button Handling
  Single Page App
  Topic Responses
  Dojo Router
  Route Parts
  Router Properties
  Router Callback
  Register Function
  Router Responses
  Router Configuration

  Module 7 : Dojo and REST

  Module 8 : Dojo Stores

  Module 9 : Dojo Mobile

  What is REST?
  RESTFull Web Services
  ID and Links
  Multiple Representations
  Stateless Communications
  Content Negotation
  Simple Root Resource
  Container Item Pattern
  Map, Key, Value Pattern
  Dojo Clients
  DojoX and Comet
  Creating Stores
  dojo/stores
  Memory Store
  query Method
  Query Engine
  QueryResults
  Stateful Modeling
  Object Data Binding
  DataGrid
  Cells and Rows
  Views
  dojox/mobile
  Dojo Bootstrap Configuration
  Dojo Mobile Template
  Views and Widgets
  Base Widgets
  FeedView
  Settings View
  Build Profile
  Minimize Dependencies
  Layers and Features
  Building with Node.js
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Reviews

  Peter : SSC-ICT
  Cursus geeft goede basis om met de Dojo Toolkit kennis te maken. Meer oefening is nodig om Dojo helemaal eigen te maken.
  Frank : Cap Gemini
  De opgaven leken iets te veel op de demos, daardoor waren ze wat minder nuttig.
  Als de opgaven meer afwijken ga je meer toepassen wat je hebt geleerd en is het effectiever.
 • Cursus Dojo Toolkit Programmeren : Certificaat