fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Advanced JavaScript Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  De cursus Advanced JavaScript Programmeren is bedoeld voor ervaren Web developers die geavanceerde aspecten van JavaScript in Web Applications willen leren en toepassen.

  Voorkennis Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  Basis kennis van JavaScript en HTML is vereist. Voorafgaande kennis van Object Oriented Programming is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met demos en praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Advanced JavaScript Programmeren

  De deelnemers krijgen na het doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced JavaScript Programmeren.

  Cursus Advanced JavaScript Programmeren
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Inhoud

  De cursus Advanced JavaScript Programmeren start met een behandeling van scope in JavaScript, waarbij het verschil tussen var, let en const variabele declaraties en het begrip hoisting wordt besproken. De betekenis en werking van het context afhankelijke keyword this wordt hierbij ook aan de orde gesteld.

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vele nieuwe features die hun intrede hebben gedaan met de ECMAScript 2015 (ES6) standaard, zoals arrow of lambda functies, rest operators, spread operators en destructuring assignments. De veranderingen met de ECMAScript 2016 (ES7) standaard komen aansluitend aan de orde.

  Dan is er aandacht voor Object Georienteerd programmeren in JavaScript dat nog steeds gebaseerd is op prototypes, maar sinds ES6 geprogrammeerd wordt met classes en objects. De JavaScript object orientatie is daardoor meer in lijn met wat gebruikelijk is in andere talen. Vervolgens komen een aantal geavanceerde aspecten van functies zoals functie objecten, immediate invocation, callbacks, closures en recursie aan de orde en is er aandacht voor geavanceerde functionele operaties op arrays zoals filter, map en reduce.

  Na een systematische bespreking van hoe in JavaScript XML en JSON data kunnen worden benaderd, komen asynschrone Ajax calls met het XMLHttpRequest Object en de verwerking daarvan met Promises aan de orde. Aansluitend wordt aandacht besteed aan nieuwe Web Component specificaties, zoals shadow en shady DOM, HTML templates en HTML Imports. Ook Module Systemen zoals CommonJS en AMD zijn onderwerpen die op het programma staan.

  De cursus wordt afgesloten met een bespreking van het gebruik van Reguliere Expressies in JavaScript voor onder andere input validatie.

 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Modules

  Module 1 : Scope and Context

  Module 2 : ECMAScript 6 and 7

  Module 3 : Classes and Objects

  Scope in JavaScript
  var Keyword
  Scope in Nested Function
  Lexical Scope
  Hoisting
  Nested Anonymous Function
  let Keyword
  const Keyword
  Immutability
  Refresher on this
  this in Global Scope
  Lexical this
  Binding this
  apply and call Function
  bind Function
  ECMAScript 6
  Arrow Functions
  Object Literal Syntax
  Rest Parameters
  Spread Operator
  Template Strings
  Iteration with for..of
  Destructuring Assignments
  Generators
  Symbols
  Built-in Symbols
  ECMAScript 7
  Array.prototype.includes
  Exponentiation Operator
  Shared Array Buffer
  Object Oriented Programming
  Objects in JavaScript
  Constructor Functions
  Object Ancestor
  _proto_ Property
  Prototype Chains
  Prototype Keyword
  Composing Prototypes
  ES2015 Classes
  Constructors
  Static Keyword
  Static Methods
  Inheritance
  Overriding Methods
  super Keyword

  Module 4 : Advanced Functions

  Module 5 : Advanced Arrays

  Module 6 : XML and JSON Access

  Function Declarations
  Function Expressions
  Default Parameters
  Variable Arguments
  Argument Object
  Array Conversion
  Closures
  Immediate Invocation and IIFE’s
  Callbacks
  Recursion
  Runtime Errors
  Globally Handled Errors
  Structured Error Handling
  Try and Catch
  Arrays Review
  Iterators
  Arrow Functions
  Array.isArray()
  Array.from()
  Array.of()
  Array.prototype.fill()
  Array.prototype.filter()
  Array.prototype.find()
  Array.prototype.forEach()
  Array.prototype.indexOf()
  Array.prototype.keys()
  Array.prototype.map()
  Array.prototype.reduce()
  Document Object Model (DOM)
  Properties and Methods
  DOM Navigation
  DOM Manipulation
  DOM Node Types
  Querying the DOM
  What is JSON?
  JSON Data Structures
  JSON Object Representation
  JSON Array
  JSON with Array and Objects
  JSON Conversion
  JSON Parser
  JSON Object Creation

  Module 8 : Components and Modules

  Module 9 : Regular Expressions

  Ajax Asynchronous Model
  Creating XMLHttpRequest
  Sending Requests
  XMLHttpRequest Properties
  Processing the Response
  Accessing Remote Sites
  Same Origin Policy
  Cross Site Request Sharing
  JSON with Padding
  Promises
  Promises Guarantees
  Promise Chains
  Chaining after Catch
  ES7 Async Await
  Web Component Specifications
  Custom Elements
  Creating and Extending
  HTML Templates
  Activating Templates
  HTMLImports
  Shadow DOM
  Shady DOM
  Module Systems
  CommonJS Module System
  Asynchronous Module Definition
  Internal Modules
  External Modules
  Imports and Exports
  JavaScript's RegExp
  String Methods
  Regular Expression Syntax
  Start and End ( ^ $ )
  Number of Occurrences
  Grouping ( [] )
  Negation ( ^ )
  Subpatterns ( () )
  Alternatives ( | )
  Escape Character ( )
  Backreferences
  Named Backreferences
  Form Validation
  Cleaning Up Form Entries
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Reviews

  Johan : NzA
  Leuke cursus waarbij ik heel veel kennis heb opgedaan. De opbouw was prima. Het was wel wat springerig tussen de onderwerpen, maar het was ook wel prettig om zo de aandacht er goed bij te houden.
  Jeffrey : Metrological
  Flexibele aanpak van de cursus. Sommige punten wisten wij al dus werden die overgeslagen. Een aantal dingen die wij graag wilden leren stonden niet op het programma maar konden wel worden toegevoegd.
  Frans : Metrological
  Niets aan te merken op de kennis en kunde van de trainer. Bij was flexibel en gaf een goede uitleg. Het cursusmateriaal was overvloedig en gedetailleerd. Het begin has sneller gekund en het einde iets langzamer. Ik merkte hoeveel ik al wist.
  Paul : Metrological
  Goede duidelijke training. Leuke opdrachten. Fijn dat er extra lesstof voor thuis bij zit. Wel veel lesstof voor 3 dagen en graag iets meer live programming om de aandacht erbij te houden.
  Jan : Erasmus Universiteit
  Dank voor de goede training. Hier ga ik in de praktijk veel aan hebben. Ook bedankt voor de geweldige lunches.
  Daan : Orange Juice
  Alles was prima.
  Ik kon ook onderwerpen aandragen waarin ik speciaal geinteresseerd was.
  Monica : Mobiquity
  The content was extensive.
  More exercises would be great.
  Maybe 4 days would be better for this course.
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Certificaat