fbpx
Code: INT303
Duur in dagen: 3
Download: Open Rooster.pdf
€ 1650

Cursus Advanced JavaScript Programmeren

17-07 t/m 19-07-2019
18-09 t/m 20-09-2019
20-11 t/m 22-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced JavaScript Programmeren

Cursus Advanced JavaScript ProgrammerenDe cursus Advanced JavaScript Programmeren is bedoeld voor ervaren Web developers die geavanceerde aspecten van JavaScript in Web Applications willen leren en toepassen.

Voorkennis Cursus Advanced JavaScript Programmeren

Basis kennis van JavaScript en HTML is vereist. Voorafgaande kennis van Object Oriented Programming is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Cursus Advanced JavaScript Programmeren

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met demos en praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced JavaScript Programmeren

De deelnemers krijgen na het doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced JavaScript Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced JavaScript

De cursus Advanced JavaScript Programmeren start met een behandeling van scope in JavaScript, waarbij het verschil tussen var, let en const variabele declaraties en het begrip hoisting wordt besproken. De betekenis en werking van het context afhankelijke keyword this wordt hierbij ook aan de orde gesteld. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vele nieuwe features die hun intrede hebben gedaan met de ECMAScript 2015 (ES6) standaard, zoals arrow of lambda functies, rest operators, spread operators en destructuring assignments. De veranderingen met de ECMAScript 2016 (ES7) standaard komen aansluitend aan de orde. Dan is er aandacht voor Object Georienteerd programmeren in JavaScript dat nog steeds gebaseerd is op prototypes, maar sinds ES6 geprogrammeerd wordt met classes en objects. De JavaScript object orientatie is daardoor meer in lijn met wat gebruikelijk is in andere talen. Vervolgens komen een aantal geavanceerde aspecten van functies zoals functie objecten, immediate invocation, callbacks, closures en recursie aan de orde en is er aandacht voor geavanceerde functionele operaties op arrays zoals filter, map en reduce. Na een systematische bespreking van hoe in JavaScript XML en JSON data kunnen worden benaderd, komen asynschrone Ajax calls met het XMLHttpRequest Object en de verwerking daarvan met Promises aan de orde. Aansluitend wordt aandacht besteed aan nieuwe Web Component specificaties, zoals shadow en shady DOM, HTML templates en HTML Imports. Ook Module Systemen zoals CommonJS en AMD zijn onderwerpen die op het programma staan. De cursus wordt afgsloten met een bespreking van het gebruik van Reguliere Expressies in JavaScript voor onder andere input validatie.

Module 1 : Scope and Context

Module 2 : ECMAScript 6 and 7

Module 3 : Classes and Objects

Scope in JavaScript
var Keyword
Scope in Nested Function
Lexical Scope
Hoisting
Nested Anonymous Function
let Keyword
const Keyword
Immutability
Refresher on this
this in Global Scope
Lexical this
Binding this
apply and call Function
bind Function
ECMAScript 6
Arrow Functions
Object Literal Syntax
Rest Parameters
Spread Operator
Template Strings
Iteration with for..of
Destructuring Assignments
Generators
Symbols
Built-in Symbols
ECMAScript 7
Array.prototype.includes
Exponentiation Operator
Shared Array Buffer
Object Oriented Programming
Objects in JavaScript
Constructor Functions
Object Ancestor
_proto_ Property
Prototype Chains
Prototype Keyword
Composing Prototypes
ES2015 Classes
Constructors
Static Keyword
Static Methods
Inheritance
Overriding Methods
super Keyword

Module 4 : Advanced Functions

Module 5 : Advanced Arrays

Module 6 : XML and JSON Access

Function Declarations
Function Expressions
Default Parameters
Variable Arguments
Argument Object
Array Conversion
Closures
Immediate Invocation and IIFE’s
Callbacks
Recursion
Runtime Errors
Globally Handled Errors
Structured Error Handling
Try and Catch
Arrays Review
Iterators
Arrow Functions
Array.isArray()
Array.from()
Array.of()
Array.prototype.fill()
Array.prototype.filter()
Array.prototype.find()
Array.prototype.forEach()
Array.prototype.indexOf()
Array.prototype.keys()
Array.prototype.map()
Array.prototype.reduce()
Document Object Model (DOM)
Properties and Methods
DOM Navigation
DOM Manipulation
DOM Node Types
Querying the DOM
What is JSON?
JSON Data Structures
JSON Object Representation
JSON Array
JSON with Array and Objects
JSON Conversion
JSON Parser
JSON Object Creation

Module 7 : Ajax and Promises

Module 8 : Components and Modules

Module 9 : Regular Expressions

Ajax Asynchronous Model
Creating XMLHttpRequest
Sending Requests
XMLHttpRequest Properties
Processing the Response
Accessing Remote Sites
Same Origin Policy
Cross Site Request Sharing
JSON with Padding
Promises
Promises Guarantees
Promise Chains
Chaining after Catch
ES7 Async Await
Web Component Specifications
Custom Elements
Creating and Extending
HTML Templates
Activating Templates
HTMLImports
Shadow DOM
Shady DOM
Module Systems
CommonJS Module System
Asynchronous Module Definition
Internal Modules
External Modules
Imports and Exports
JavaScript’s RegExp
String Methods
Regular Expression Syntax
Start and End ( ^ $ )
Number of Occurrences
Grouping ( [] )
Negation ( ^ )
Subpatterns ( () )
Alternatives ( | )
Escape Character ( \ )
Backreferences
Named Backreferences
Form Validation
Cleaning Up Form Entries

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl