Code: INT303
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus Advanced JavaScript Programmeren

26-03 t/m 27-03-2018
28-05 t/m 29-05-2018
30-07 t/m 31-07-2018
24-09 t/m 25-09-2018
26-11 t/m 27-11-2018
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced JavaScript Programmeren

Cursus Advanced JavaScript Programmeren Deze cursus is bedoeld voor ervaren Web developers die geavanceerde aspecten van JavaScript in Web Applications willen leren en toepassen.

Voorkennis Cursus Advanced JavaScript

Basis kennis van JavaScript en HTML is vereist. Voorafgaande kennis van Object Oriented Programming is bevordelijk voor een goede begripsvorming.

Uitvoering Training Cursus Advanced JavaScript

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met demos en praktische oefeningen. Een moderne JavaScript ontwikkelomgeving met debugging mogelijkheden wordt gebruikt. De meest gebruikte browsers zijn beschikbaar. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced JavaScript Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced JavaScript Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced JavaScript

De cursus Advanced JavaScript start met het bespreken van hoe object georiënteerd programmeren in JavaScript kan worden uitgevoerd met behulp van classen en objects. Verschillende vormen van inheritance zoals prototypal, classic en parasitic worden met elkaar vergeleken. Ook wordt de relatie tussen functies en objects uitgelegd, worden prototypes en namespaces besproken en maken de verschillende ingebouwde JavaScript-objecten onderdeel uit van het cursusprogramma. Er is ook aandacht voor de concepten van closures en lambda en hoe en waar deze worden gebruikt. Een belangrijk onderdeel van de behandelde stof is hoe XML data kunnen worden benaderd in JavaScript. Hierbij wordt de XML DOM API besproken en wordt aandacht besteed aan het verband tussen de XML data en de elementen op de pagina. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de Ajax technologie, waarbij delen van de pagina kunnen worden ververst door middel van interactie met de server zonder een volledige page reload cyclus. De centrale rol die JavaScript hierbij speelt wordt besproken. Aparte aandacht gaat ook uit naar JSON, JavaScript Object Notation, een format dat in toenemende mate als alternatief voor XML voor data communicatie wordt gebruikt. En ten slotte staan het debuggen van JavaScript code, het rekening houden met browser afhankelijkheden en het optimaliseren van JavaScript code om prestatie verbeteringen te realiseren op het programma.

Module 1 : JavaScript Objects

Module 2 : Accessing XML DOM

Module 3 : Advanced Functions

What are Objects?
object literals
default & guard operators
Updating properties
Property attributes
eval/firebug gotcha
prototype
property enumeration
delete operator
inheritance
pseudoclassical
prototypal
functional
overriding & super()
Implement singleton
Building a DOM tree
DOM level
DOM Representation
Node Object
DOM Node Types
Properties of Node Types
Node properties
Node methods
DOM data structures
NamedNodeMap interface
Example Document and Tree
Optional Function Arguments
Truthy and Falsy
Default Operator
Default Operator Gotcha!
Functions Passed as Arguments
Anonymous Functions
Inner Functions
Observing and Capturing Events
The eval() Function
Variable Scope
Error Handling
Runtime Errors
Lexical scope
closure
module pattern

Module 4 : Ajax and JavaScript

Module 5 : JSON

Module 6 : JavaScript Regular Expressions

How Ajax Works
Create XMLHttpRequest
XMLHttpRequest Methods
XMLHttpRequest Properties
Sending the Request
Simple Ajax Request
readyState Property
Dynamic HTML
HTML DOM Access
Read responseText
Submit Data with GET
Submit Data with POST
Events to Start Ajax
Ajax Sequence Diagram
What is JSON?
JavaScript Object Notation
JSON Data Structures
JSON Object Representation
JSON Array Representation
Why JSON over XML?
JSON text
JSON and Java Technology
Send and receive JSON data
Both client and server sides
Regular Expressions
Getting Started
JavaScript’s Regular Expression Methods
Flags
String Methods
Regular Expression Syntax
Start and End ( ^ $ )
Number of Occurrences
Grouping ( [] )
Negation ( ^ )
Subpatterns ( () )
Alternatives ( | )
Escape Character ( \ )
Backreferences
Form Validation with Regular Expressions
Cleaning Up Form Entries

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl