fbpx

Cursus Advanced JavaScript Programmeren

In de cursus Advanced JavaScript Programmeren komen vele geavanceerde aspecten van de programmeertaal JavaScript aan de orde. JavaScript is met de opkomst van client side Frameworks als Angular, React en Vue een steeds prominentere rol gaan innemen. De taal zelf heeft ook met de nieuwe standaards ECMAScript 2015, 2017, 2019 en 2020 een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voorzien van vele nieuwe features.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Inhoud

  Declarations en Scope

  De cursus start met een behandeling van scope in JavaScript, waarbij het verschil tussen var, let en const variabele declaraties en het begrip hoisting wordt besproken. De betekenis en werking van het context afhankelijke keyword this wordt hierbij ook aan de orde gesteld.

  Classes en Objects

  Dan is er aandacht voor Object Georiënteerd programmeren in JavaScript dat nog steeds gebaseerd is op prototypes, maar sinds ES6 geprogrammeerd wordt met classes en objects. De JavaScript object oriëntatie is daardoor meer in lijn met wat gebruikelijk is in andere talen

  ECMA Standaards

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vele nieuwe features die hun intrede hebben gedaan met de nieuwe ECMAScript standaarden 2015, 2017, 2018 en 2020, zoals arrow of lambda functies, rest operators, spread operators en destructuring assignments, dynamic imports en optional chaining.

  Advanced Functions

  Ook een aantal geavanceerde aspecten van functies zoals functie objecten, immediate invocation, callbacks, closures, currying en recursie komen aan de orde en is er aandacht voor geavanceerde functionele operaties op arrays zoals filter, map en reduce.

  Promises, Async en RxJSObservables

  Verschillende technieken voor het afhandeling van asynchrone calls zoals Promises en het async await idioom worden behandeld. En ook wordt ingegaan op Reactive Programming met RxJS Observables.

  Module Systems

  Aansluitend wordt aandacht besteed aan nieuwe Web Component specificaties, zoals shadow en shady DOM, HTML templates en HTML Imports. Ook Module Systemen zoals CommonJS en AMD zijn onderwerpen die op het programma staan.

  Ajax en REST API's

  Tenslotte staat een systematische bespreking van hoe in JavaScript asynchrone Ajax calls met het XMLHttpRequest Object en de fetch API worden gedaan op het programma.

 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  De cursus Advanced JavaScript Programmeren is bedoeld voor ervaren Web developers die geavanceerde aspecten van JavaScript in Web Applications willen leren en toepassen.

  Voorkennis Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  Basis kennis van JavaScript en HTML is vereist. Voorafgaande kennis van Object Oriented Programming is bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Cursus Advanced JavaScript Programmeren

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met demos en praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Advanced JavaScript Programmeren

  De deelnemers krijgen na het doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced JavaScript Programmeren.

  Cursus Advanced JavaScript Programmeren
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Modules

  Module 1 : Scope and Context

  Module 2 : Classes and Objects

  Module 3 : ECMAScript Standards

  Scope in JavaScript
  var Keyword
  Scope in Nested Function
  Lexical Scope
  Hoisting
  Nested Anonymous Function
  let and const Keyword
  Immutability
  Refresher on this
  this in Global Scope
  Lexical this
  Binding this
  apply and call Function
  bind Function
  Object Oriented Programming
  Objects in JavaScript
  Constructor Functions
  Object Ancestor
  _proto_ Property
  Prototype Chains
  Composing Prototypes
  ES2015 Classes
  Constructors
  Static Keyword
  Static Methods
  Inheritance
  Overriding Methods
  super Keyword
  ECMAScript 2015 up to 2020
  Arrow Functions
  Rest Parameters
  Spread Operator
  Template Strings
  Iteration with for..of
  Destructuring Assignments
  Exponentiation Operator
  Dynamic Imports
  Import Meta Data
  Module Syntax
  BigInt Data Type
  nullish Coalescing Operator
  Optional Chaining

  Module 4 : Advanced Functions

  Module 5 : Promises and Async

  Module 6 : RxJS Observables

  Function Declarations
  Function Expressions
  Default Parameters
  Variable Arguments
  Closures
  Immediate Invocation and IIFE’s
  Callbacks
  Recursion
  Currying
  map and filter
  ForEach
  reduce
  Asynchronous Code
  Callbacks versus Promises
  Promise Chaining
  Creating Promises
  Resolving Promises
  Catching Errors
  Parallel Execution
  Promise States
  Consuming Promises
  Promises Guarantees
  Promises are Asynchronous
  Async Await
  Observable sequence
  Create Data Stream
  Combining and merging
  Filtering and transform
  Creating Subjects
  Emitting events
  Subscribing to observables
  Hot and Cold Observables
  Laziness
  Subscribe in RX
  Observable Operators
  flatmap, join, zip

  Module 7 : Generators and Decorators

  Module 8 : Components and Modules

  Module 9 : Ajax and REST API's

  Iterables and Iterators
  Iterator Protocol
  next Function
  Symbols
  Built-in Symbols
  Symbol.iterator
  Generator Functions
  yield Keyword
  yield Expressions
  Decorators
  Aspect Orientation
  Annotations
  Class and Method Decorators
  Web Component Specifications
  Custom Elements
  Creating and Extending
  HTML Templates
  Activating Templates
  HTMLImports
  Shadow DOM
  Shady DOM
  Module Systems
  CommonJS Module System
  Asynchronous Module Definition
  Internal and External Modules
  Imports and Exports
  Ajax Web Applications
  Ajax Asynchronous Model
  Typical Ajax Interactions
  Drawbacks of Ajax
  XMLHttpRequest
  Reading Responses
  Fetch API
  Loading JSON
  REST API's
  Standard Methods
  Accessing Remote Sites
  CORS
  JSONP
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Reviews

  Johan : NzA
  Leuke cursus waarbij ik heel veel kennis heb opgedaan. De opbouw was prima. Het was wel wat springerig tussen de onderwerpen, maar het was ook wel prettig om zo de aandacht er goed bij te houden.
  Jeffrey : Metrological
  Flexibele aanpak van de cursus. Sommige punten wisten wij al dus werden die overgeslagen. Een aantal dingen die wij graag wilden leren stonden niet op het programma maar konden wel worden toegevoegd.
  Frans : Metrological
  Niets aan te merken op de kennis en kunde van de trainer. Bij was flexibel en gaf een goede uitleg. Het cursusmateriaal was overvloedig en gedetailleerd. Het begin has sneller gekund en het einde iets langzamer. Ik merkte hoeveel ik al wist.
  Paul : Metrological
  Goede duidelijke training. Leuke opdrachten. Fijn dat er extra lesstof voor thuis bij zit. Wel veel lesstof voor 3 dagen en graag iets meer live programming om de aandacht erbij te houden.
  Jan : Erasmus Universiteit
  Dank voor de goede training. Hier ga ik in de praktijk veel aan hebben. Ook bedankt voor de geweldige lunches.
  Daan : Orange Juice
  Alles was prima.
  Ik kon ook onderwerpen aandragen waarin ik speciaal geinteresseerd was.
  Monica : Mobiquity
  The content was extensive.
  More exercises would be great.
  Maybe 4 days would be better for this course.
 • Cursus Advanced JavaScript Programmeren : Certificaat