fbpx

Cursus SOAP UI en Selenium Testing

De cursus SOAP UI en Selenium Testing gaat in op het gebruik van de SOAP UI toolkit voor het testen van Application Program Interfaces (API's) met REST, SOAP, GraphQL, microservices en andere API protocollen. Ook leren de deelnemers werken met Selenium WebDriver en Selenium IDE waarmee web applicaties in verschillende browsers automatisch kunnen worden aangestuurd. Selenium is een open source tool dat wordt gebruikt voor het automatiseren van het testen van web applicaties.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Inhoud

  SOAP UI Protocols

  In de cursus SOAP UI API Testing wordt in detail ingegaan op het testen van REST services met het HTTP Protocol, JSON data, URL patterns en content negotiation. Ook wordt aandacht besteed aan het testen van SOAP Services, het SOAP Protocol, XML data en XML Schema data validatie. Eveneens komt API exploratie aan bod met gebruik making van REST clients als Postman en de command line tool curl.

  SOAP UI Integration

  SOAP UI is goed te integreren in een Continuous Delivery pipeline en het automatiseren van tests en het genereren van test data komt dan ook aan de orde. Tenslotte wordt in de cursus API Testing met SOAP UI ingegaan op hoe Mocking van Services kan worden opgezet.

  Selenium WebDriver

  Via Web Driver scripts in programmeer talen als Java, C#, Python en Ruby kunnen de uitkomsten van bepaalde acties worden vergeleken met de verwachte uitkomsten en kunnen de resultaten worden gerapporteerd.

  Selenium IDE

  De cursus Web Testing met Selenium begint met het opnemen van user interactie met de Selenium IDE. De opgenomen test worden vertaald naar een JUnit test script in Java of een andere programmeer taal dat de test vervolgens automatisch uitvoert.

  Advanced Selenium

  En eveneens worden Advanced Web Driver functies zoals het aanpassen van wait time, het Page Object Model, Selenium Grid en Cross Browser Testing besproken.

 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Training

  Doelgroep Cursus SOAP UI en Selenium Testing

  De cursus SOAP UI en Selenium Testing is bestemd voor testers en developers die SOAP UI en Selenium willen gebruiken voor het testen van API's en REST en SOAP Web Services en Web Applicaties.

  Voorkennis Cursus SOAP UI en Selenium Testing

  Ervaring met testen is vereist. Ervaring met basisprincipes van programmeren wordt aanbevolen, maar is niet strikt noodzakelijk om aan de cursus SOAP UI en Selenium Testing te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training SOAP UI en Selenium Testing

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering SOAP UI en Selenium Testing

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat SOAP UI en Selenium Testing.

  Cursus SOAP UI en Selenium Testing
 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Modules

  Module 1 : Intro API Testing

  Module 2 : REST Services

  Module 3 : SOAP Services

  What is API Testing?
  REST versus SOAP
  XML and JSON
  Environment Setup
  Available Tools
  SOAP UI Interface
  Postman in Depth
  REST Assured API
  cURL
  Using Swagger
  What is REST?
  HTTP Requests
  GET and DELETE
  POST and PUT
  HTTP Headers
  Payloads
  HTTP Response
  Status Codes
  Content Negotiation
  JSON Validation
  What is SOAP?
  SOAP Envelope
  SOAP Headers
  SOAP Body
  Attachments
  Exceptions
  SOAP Faults
  XML Schema
  Schema Data Types
  SOAP Validation

  Module 4 : API Exploration

  Module 5 : Test Automation

  Module 6 : Mocking Services

  Issue Requests
  Postman Collections
  Environment Variables
  Authentication
  Postman Through Proxy
  Viewing Traffic
  Health Checks
  Using Fuzzing
  cURL Requests in Postman
  Adhoc Automating
  Automatic with BASH
  Automating with CMD
  Using REST Assured API
  Code Coverage
  JsonPath
  XmlPath
  Creating Abstraction Layers
  Generating Random Data
  RestFull Mocking
  Prototyping Services
  Recording HTTP Traffic
  Mock Service Creation
  Mock From Scatch
  Mock Service Scripting
  Mock Handler Objects
  Using Files in Response
  Mock From Discovery

  Module 7 : Selenium Intro

  Module 8 : Locating Elements

  Module 9 : WebDriver Actions

  What is Selenium?
  Test Automation
  Selenium WebDriver
  Test Recorders
  Chrome Selenium IDE
  Katalon Recorder
  Selenium IDE
  Record Test Case
  Running Scripts
  Adding Checks
  Verification Commands
  Assertion Statements
  General Selenese Commands
  WaitFor Commands
  Store and Echo Commands
  IDE Limitations
  Loading WebDriver
  Web Elements
  Finding Elements
  Locator Types
  Locating by ID and Name
  Locating by Link Text
  Locating by CSS Selector
  Tag, ID and Class
  Tag and Attribute
  Inner Text
  Locating by DOM
  DOM getElementsByID
  DOM getElementsByName
  Dom Name and Index
  Locating by XPath
  XPath Syntax
  WebDriver Functions
  Actions on WebElements
  Clicking Check Boxes
  Clicking Radio Buttons
  Getting Attributes
  Sending Keys
  State Testing
  Clearing
  Submitting
  Select Items
  Table Lookup
  Get CCS
  Get Location
  Actions Class
  Switching Windows
  Waiting for Loading

  Module 10 : JUnit Testing

  Module 11 : Advanced Web Driver

  Module 12 : Selenium and Cucumber

  What is JUnit?
  JUnit Integration
  Assert Statements
  Running JUnit Tests
  JUnit Classes
  System Under Test
  Fixtures
  Annotations
  Test Suites
  Suite in Suite
  Suite TestRunner
  Special Case
  Parameterized Tests
  Executing Parameterized Tests
  WebDriverWait
  Implicit vs Explicit Wait
  ExpectedConditions
  Dealing with Alerts
  Synchronisation Strategies
  Cookies
  Page Object Model
  Page Objects
  private Methods
  Page Factory
  Loadable Components
  Selenium Grid
  Hub and Nodes
  Cross Browser Testing
  Test Driven Development
  Behavior Driven Development
  What is Cucumber?
  User Stories
  Scenarios
  Feature Files
  Gherkin Language
  Given and When Keywords
  Then and And Keywords
  Background
  Cucumber Options
  Step Definitions
  Selenium Cucumber Integration
  Data Driven Testing
 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Reviews

 • Cursus SOAP UI en Selenium Testing : Certificaat