fbpx
Code: JAV175
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 999

Cursus Java Certificering

08-07 t/m 09-07-2019
09-09 t/m 10-09-2019
11-11 t/m 12-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Certificering

Cursus Java CertificeringDe cursus Java Certificering is bestemd voor ervaren Java developers die zich willen voorbereiden op het Java 8 OCA (Oracle Certified Associate) en OCP (Oracle Certified Professional) examen.

Voorkennis Cursus Java Certificering

Om aan deze examen training te kunnen deelnemen is ruime kennis en ervaring met object georiënteerde concepten en programmeren in Java is vereist

Uitvoering Training Java Certificering

De cursus is een examen training waarin naast theorie en demos verschillende proefexamens met test vragen voor de examens worden besproken. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Java

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat van deelname aan de cursus Java Certificering

Inhoud Cursus Java Certificering

In de cursus Java Certificering worden de deelnemers voorbereid op het Java OCA (Oracle Certified Associate) en OCP (Oracle Certified Professional) examen. De cursus is een examen training waarin de vragen die gesteld kunnen worden op deze examens centraal staan. Op basis van test vragen en proefexamens, worden de onderwerpen die deel uitmaken van de examens behandeld. Speciale aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden beschouwd zoals concurrency en synchronisation. Evenals aan features die zijn toegevoegd in de latere versies van Java zoals lambda’s en streams. Aan de orde komen ook generics, collection classes, database access met JDBC en new I/O. Onderwerpen als declarations en access control, object orientation, assignments en operators, flow control, exceptions en assertions, strings, I/O formatting en parsing, inner classes staan tevens op het programma. Afhankelijk van de interesse van de deelnemers kunnen bepaalde onderdelen desgewenst met meer diepgang worden behandeld.

Module 1 : Concurrency

Module 2 : Lambda’s and Functional Interfaces

Module 3 : Generics and Collections

Concurrency Package
Task Scheduling Framework
Executor Interface
ExecutorService
Callables and Futures
ScheduledExecutorService
Synchronizers
Semaphores and Exchanger
CountdownLatch
CyclicBarrier
Concurrent Collections
BlockingQueue Interface
Lock Interface
Reentrant Locks
Atomic Variables
Passing Functionality
Lambda Expressions
Lambda Syntax
Lambda Variable Access
Lambda Scoping Rules
Functional Interfaces
Predicate Interface
Consumer Interface
Supplier Interface
Function Interface
UnaryOperator Interface
BinaryOperator Interface
Method References
@FunctionalInterface annotation
User Defined Functional Interfaces
What are Generics?
Type Erasure and Raw Types
Generics and Subtyping
Bounded Type Parameters
Wildcards
Generics in Collections
ArrayList and LinkedList
TreeSet and Hash Set
HashMap and TreeMap
ArrayDeque objects
Comparable and Comparator Interface
Collections Streams and Filters
Iteration using forEach
Filtering using Lambda’s
Stream Interface and Stream Pipeline

Module 4 : Database Access with JDBC

Module 5 : Streams

Module 6 : New IO

JDBC Architecture
JDBC Drivers and URL’s
Database Connections
Executing Statements
Querying Databases
Update Statements
Retrieving Results
Handling Errors
Prepared Statements
Database Metadata
Transactions
Commit and Rollback
Rowset Interfaces
What are Streams?
Lazy Evaluation and Parallelization
Core Stream Methods
forEach, Map and Filter
findFirst and findAny
toArray and collect
Optional Class
Limiting Stream Size
allMatch and anyMatch
Number Specialized Streams
Reduction Operations
Parallel and Infinite Streams
collect and flatMap Method
What is NIO?
Synchronous I/O Processing
Asynchronous I/O Processing
Working with Buffers
IO Channels
Selectable Channels
Selectors
Selection Keys
Character Sets
Using Path Class
Directory Traversing
PathMatcher class
Using WatchService

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl