fbpx

Cursus Java Certificering

In de cursus Java Certificering worden de deelnemers voorbereid op het Java OCA (Oracle Certified Associate) en OCP (Oracle Certified Professional) examen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Certificering : Inhoud

  Examen Training

  De cursus is een examen training waarin de vragen die gesteld kunnen worden op deze examens centraal staan. Op basis van test vragen en proefexamens, worden de onderwerpen die deel uitmaken van de examens behandeld.

  Speciale Onderwerpen

  Speciale aandacht wordt besteed aan onderwerpen die vaak als moeilijk worden beschouwd zoals concurrency en synchronisatie. Evenals aan features die zijn toegevoegd in de latere versies van Java zoals lambda's en streams.

  Taal Syntax

  Aan de orde komen ook generics, collection classes, database access met JDBC en new I/O. Onderwerpen als declarations en access control, object orientation, assignments en operators, flow control, exceptions en assertions, strings, I/O formatting en parsing, inner classes staan tevens op het programma.

  Maatwerk Inhoud

  Afhankelijk van de interesse van de deelnemers kunnen bepaalde onderdelen desgewenst met meer diepgang worden behandeld.

 • Cursus Java Certificering : Training

  Doelgroep Cursus Java Certificering

  De cursus Java Certificering is bestemd voor ervaren Java developers die zich willen voorbereiden op het Java 8 OCA (Oracle Certified Associate) en OCP (Oracle Certified Professional) examen.

  Voorkennis Cursus Java Certificering

  Om aan deze examen training te kunnen deelnemen is ruime kennis en ervaring met object georiënteerde concepten en programmeren in Java is vereist

  Uitvoering Training Java Certificering

  De cursus is een examen training waarin naast theorie en demos verschillende proefexamens met test vragen voor de examens worden besproken. De theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen. Het cursusmateriaal is in het Engels. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Java

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat van deelname aan de cursus Java Certificering

  Cursus Java Certificering
 • Cursus Java Certificering : Modules

  Module 1 : Concurrency

  Module 2 : Lambda's

  Module 3 : Generics

  Concurrency Package
  Task Scheduling Framework
  Executor Interface
  ExecutorService
  Callables and Futures
  ScheduledExecutorService
  Synchronizers
  Semaphores and Exchanger
  CountdownLatch
  CyclicBarrier
  Concurrent Collections
  BlockingQueue Interface
  Lock Interface
  Reentrant Locks
  Atomic Variables
  Passing Functionality
  Lambda Expressions
  Lambda Syntax
  Lambda Variable Access
  Lambda Scoping Rules
  Functional Interfaces
  Predicate Interface
  Consumer Interface
  Supplier Interface
  Function Interface
  UnaryOperator Interface
  BinaryOperator Interface
  Method References
  @FunctionalInterface
  Custom Functional Interfaces
  What are Generics?
  Type Erasure and Raw Types
  Generics and Subtyping
  Bounded Type Parameters
  Wildcards
  Generics in Collections
  ArrayList and LinkedList
  TreeSet and Hash Set
  HashMap and TreeMap
  ArrayDeque objects
  Comparable and Comparator
  Collections Streams and Filters
  Iteration using forEach
  Filtering using Lambda’s
  Stream Pipeline

  Module 4 : Database Access

  Module 5 : Streams

  Module 6 : New IO

  JDBC Architecture
  JDBC Drivers and URL’s
  Database Connections
  Executing Statements
  Querying Databases
  Update Statements
  Retrieving Results
  Handling Errors
  Prepared Statements
  Database Metadata
  Transactions
  Commit and Rollback
  Rowset Interfaces
  What are Streams?
  Lazy Evaluation and Parallelization
  Core Stream Methods
  forEach, Map and Filter
  findFirst and findAny
  toArray and collect
  Optional Class
  Limiting Stream Size
  allMatch and anyMatch
  Number Specialized Streams
  Reduction Operations
  Parallel and Infinite Streams
  collect and flatMap Method
  What is NIO?
  Synchronous I/O Processing
  Asynchronous I/O Processing
  Working with Buffers
  IO Channels
  Selectable Channels
  Selectors
  Selection Keys
  Character Sets
  Using Path Class
  Directory Traversing
  PathMatcher class
  Using WatchService
 • Cursus Java Certificering : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java Certificering : Reviews

  Chris : Ministerie van Defensie
  Goede trainer. Duidelijke uitleg.
  Trainer doet er alles aan om cursisten te laten slagen.
  Dit alles tegen zeer scherpe prijzen.
 • Cursus Java Certificering : Certificaat