fbpx

Cursus Symfony Framework Programmeren

In de cursus Symfony Framework Programmeren leren de deelnemers moderne PHP applicaties te bouwen met de nieuwste versie van het state of the art Symfony Framework.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Inhoud

  Symfony Intro

  Symfony heeft zich ontwikkeld tot een van de meest populaire PHP frameworks. Dit is dankzij het gebruiksgemak, de goede performance, het dependency injection mechanisme en rechtstreeks inzetbare componenten.

  Symfony's Routing Architecture

  In de cursus leert u Symfony te installeren en een omgeving to prepareren voor applicatie ontwikkeling. Aan de orde komen Symfony's routing architecture, het opvangen van requests en het genereren van responses.

  Twig Templates

  Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de Twig templates en template inheritance.

  Doctrine Object Relational Mapping

  Vervolgens wordt ingegaan op de Doctrine Object Relational Mapping implementatie waarmee PHP classes en hun relaties worden opgeslagen in de database.

  Forms en Validatie

  Symfony biedt veel faciliteiten voor Forms en ook deze worden uitgebreid besproken. Hierbij komt ook form validatie aan de orde.

  Services

  Vervolgens wordt ingegaan op service classes, de service architecture en het registreren van services bij de container.

  Security

  Eveneens wordt ingegaan op de security faciliteiten die Symfony te bieden heeft, zoals authentication en authorization met de User Entity class.

  Symfony's Kernel

  Verder komen ook geavanceerde onderwerpen zoals de kernel van Symfony, het ingrijpen op de routering en de implementatie van dependency injection aan bod.

  Rest API met Symfony

  Tenslotte is er aandacht voor de creatie van een Rest API met Symfony. Aan het eind van de cursus heeft u een uitgebreide cases study met Symfony doorlopen en bent u in staat robuuste Web applicaties met Symfony maken.

 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Symfony Framework Programmeren

  PHP developers die robuste en onderhoudbare Web Applications willen ontwikkelen met het Symfony PHP Framework.

  Voorkennis Cursus Symfony Framework Programmeren

  Ervaring met PHP Programmeren en object georiënteerd programmeren met PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Symfony Framework Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. De concepten worden toegelicht met demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Symfony Framework Programming

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Symfony Framework Programming.

  Cursus Symfony Framework
 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Modules

  Module 1 : Symfony Intro

  Module 2 : Bundles

  Module 3 : Data Access

  Why Symfony?
  Installing Symfony
  Console commands
  Namespaces
  Controller and Route
  How bright is the future?
  Installation
  Composer and Packagist
  Installing Symfony via Composer
  The road map
  Checking the installation
  Request and Response Life Cycle
  Anatomy of a bundle
  Generating a new bundle
  Best practices
  Custom bundles versus AppBundle
  Creating templates with TWIG
  Controller/View interaction
  Conditional templates
  Installing bundles
  Data fixtures
  Defining and prioritizing features
  Database configurations
  Generating an entity
  What is Object Relational Mapping
  Entity Classes
  Using doctrine
  Inserting new Objects
  Adding Columns
  Updating Table Schema
  Database Migrations
  Migrations Workflow
  Nullable Columns

  Module 4 : Caching in Symfony

  Module 5 : Presentation Layer

  Module 6 : Security in Symfony

  Caching in Symfony
  Definition of a cache
  Caches in a Symfony project
  Key players in the
  Reverse proxy cache
  Set expiration for dashboard page
  Expiration stategies
  Validation strategies
  Doctrine cache
  ESI for selective caching
  Sophisticated bundles
  Asset management
  How templates are organize
  Navigate or not to navigate
  What is Bootstrap?
  Bootstrap configuration
  Creating menus
  Rendering the menu
  Dashboard template
  Overriding templates
  Profile-related templates
  Changing the backend logo
  Authentication
  Authorization
  User Class
  Dashboard and Security
  Security is organization
  Authentication
  Authorization
  FOSUserBundle
  Security settings
  Adding FOSUserBundle
  Adding routes

  Module 7 : Testing

  Module 8 : Forms and Validation

  Module 9 : Rest API

  TDD and BDD with Codeception
  Creating a functional test
  Developing the missing code
  Creating the unit tests
  Setting up the database
  Recreating the database for test
  Creating unit tests
  Writing code to pass test
  Running functional and unit tests
  On the CI side of the story
  Form Input
  Filtering
  Validating Forms
  Creating Forms
  Save and Redirect
  Flash Messages
  Utilities
  Validators
  Decorators
  Sub Forms
  What is REST?
  Resource ID’s
  REST Web Services
  Simple REST Examples
  REST Web Service Principles
  Multiple Representations
  Embedded Path Parameters
  Common REST Patterns
  Resources URI Access
  JavaScript Object Notation (JSON)
 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Reviews

 • Cursus Symfony Framework Programmeren : Certificaat