fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus Machine Learning met R

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Machine Learning met R : Training

  Cursus-Machine-Learning-met R

  Doelgroep Cursus Machine Learning met R

  De cursus Machine Learning met R is bedoeld voor data analisten en data scientists die de R libraries willen gebruiken voor modellering en machine learning.

  Voorkennis training Machine Learning met R

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met de programmeertaal R voor Data Analyse vereist. De nodige voorkennis met betrekking tot statistische methoden en algorithmen is bevordelijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering cursus Machine Learning met R

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties. Illustratieve demo's verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen en case studies. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Machine Learning met R

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Machine Learning met R.

 • Cursus Machine Learning met R : Inhoud

  In de cursus Machine Learning met R leert u hoe u de taal R en de R libraries kunt toepassen bij modellerings projecten en machine learning. Allereerst worden in een review de fundamentals van R en een aantal belangrijke libraries besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de principes van machine learning en de verschillen tussen supervised en unsupervised learning.

  Lineaire regressie en logistische regressie en de verschillen ertussen komen aan de orde. Ook wordt besproken hoe modellen kunnen worden gecheckt op nauwkeurigheid door te kijken naar summaries, coefficienten en plots. Vervolgens wordt ingegaan op hoe functionele programmeer technieken in R kunnen worden toegepast. Hierbij worden andere oplossingen voor iteratie middels diverse map en andere functions behandeld.

  Ook is er aandacht voor de benadering van Apache Spark vanuit R door middel van een gedistribueerde data frame implementation met operaties als selection, filtering en aggregation. Visualisatie in interactive web applicaties direct vanuit R via het Shiny package staat eveneens op het programma. De cursus wordt afgesloten met de behandeling van diverse Machine Learning algorithmes.

 • Cursus Machine Learning met R : Modules

  Module 1 : R Review

  Module 2 : Linear Regression

  Module 3 : Logistic Regression

  R Data Types
  Data Frames
  Factors
  Rmarkdown
  tidy package
  Functions in R
  Apply functions
  Statistics
  R Data Files
  Using dplyr Package
  Plotting with ggplot2
  Machine Learning
  Supervised Learning
  Unsupervised Learning
  Check Model
  Using Summary
  Using Coefficients
  Correlation R
  R Squared
  F Test
  Check Model Graphically
  Check Residuals
  Compare with Linear Regression
  Explore with Graphics
  Checking Model
  Using Summary
  Using Coefficients
  Calculate Probabilities
  Making Predictions
  Confusion Matrix
  Accuracy
  Precision and Recall
  ROC Curve

  Module 4 : Functional R

  Module 5 : Sparklyr Intro

  Module 6 : Shiny

  Solving Iteration
  purr package
  library tidyverse
  map Functions
  Parameters of map
  .x as placeholder
  map_lgl Function
  map_int and map_char
  map2 Function
  Other iteration functions
  Combine purr with dyplr
  walk Function
  Spark Session
  Copy data into Spark
  File Setup
  Load data
  Spark SQL
  Store Data
  Using dplyr
  showquery()
  Spark DataFrame Functions
  sdf_pivot()
  Feature Transformers
  Distributed R
  Web Applications
  Shiny Architecture
  Shiny Server
  UI and Server
  Input Object
  Output Object
  Reactivity
  Render Options
  Shiny Functions
  Shiny Layout
  Shiny Dashboard
  Shiny Performance

  Module 7 : Machine Learning

  Principal Component Analysis
  Least Squares
  Polynomial Fitting
  Constrained Linear Regression
  K-Means Clustering
  Support Vector Machines
  Conditional Random Fields
  Decision Trees
  TD Algorithms
 • Cursus Machine Learning met R : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Machine Learning met R : Reviews

 • Cursus Machine Learning met R : Certificaat