fbpx

Cursus Functioneel Programmeren

In de cursus Functioneel Programmeren worden de basisprincipes van functioneel programmeren besproken en geïllustreerd met voorbeelden. Functioneel programmeren is naast object georiënteerd programmeren een belangrijke stroming in de ontwikkeling van de informatica.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Functioneel Programmeren : Inhoud

  Intro Functional Programming

  De cursus gaat van start met een bespreking van op de achtergronden van functioneel programmeren in de lambda calculus. In het functioneel programmeer paradigma wordt een programma opgebouwd uit functies die operaties uitvoeren op de argumenten.

  Functional Characteristics

  Moderne talen zoals Java, Python, Scala en JavaScript zijn uitgerust met functionele kenmerken maar zijn er niet geheel op gebaseerd.

  Pure Functional Languages

  Programmeertalen die in zijn geheel op dit paradigma zijn gebaseerd zijn Erlang, F♯, Haskell, Lisp en ML.

  Side Effects

  Aan de orde komt hoe in puur functionele programmeertalen functies geen neveneffecten veroorzaken. Dit zijn effecten die invloed hebben op meer dan het resultaat van de functie, zoals het veranderen van een globale variabele. Variabelen die dienen als accumulator, counter of controle variabele horen niet thuis in een functionele taal.

  Map en Reduce

  Voorts wordt aandacht besteed aan kenmerkende functionele begrippen zoals immutable data, clojures en map en reduce algoritmes.

  Functions en Style

  Ook komen in de cursus Functioneel Programmeren de diverse soorten functies zoals first class functies, higher order functies en lambda functies aan bod.

  Other Functional Concepts

  Tenslotte staat de bespreking van andere functionele begrippen als Generators en Iterators, Fold Expressions, Memoization en Monads op het programma.

 • Cursus Functioneel Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Functioneel Programmeren

  De cursus Functioneel programmeren is bedoeld voor personen die de principes van functioneel programmeren willen leren en die deze kennis in talen met functionele aspecten willen toepassen.

  Voorkennis Cursus Functioneel Programmeren

  Om deel te nemen aan deze cursus dient men te beschikken over basis programmeer vaardigheden en is ervaring met software ontwikkeling vereist.

  Uitvoering Training Functioneel Programmeren

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentaties. Demo's worden gebruikt om de concepten te verduidelijken. Voorbeelden in verschillende talen worden gebruikt om de concepten te illustreren. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.

  Certificering Functioneel Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Functioneel Programmeren.

  Cursus Functioneel Programmeren
 • Cursus Functioneel Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Functional Programming

  Module 2 : Functions and Style

  Module 3 : Map and Reduce

  What is Functional Programming?
  Paradigm Origins
  Lambda Calculus
  Absence of side effects
  Immutable Data and Keeping State
  Maintenance Benefits
  Functional Languages
  Erlang an Clojure
  Haskell and JavaScript
  Support in Python and Java
  Functional Style
  Imperative Programming
  Declarative Programming
  First Class Functions
  Functions as Parameters
  Functions as Return Values
  Pure Functions
  Anonymous Functions
  Higher Order Functions
  Recursion
  Replace Iteration
  Map Parameters
  Function and Collection
  Anonymous Functions
  Lambda's
  Reduce to Single Value
  Reduce Parameters
  Benefits Map and Reduce
  Filter and Find Function
  All and Any Function

  Module 4 : Pipelines

  Module 5 : Other Functional Concepts

  Combining Functions
  Parallelism
  Composition
  Efficiency Issues
  Referential Transparency
  Tail Call Optimization
  Currying
  Lazy Evaluation
  Determinism
  Generators and Iterators
  Fold Expressions
  Memoization
  Monads
  Strict Evaluation
  Type Systems
  Non-strict Evaluation
  Evil of Shared State
  Thread Safeness
 • Cursus Functioneel Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Functioneel Programmeren : Reviews

 • Cursus Functioneel Programmeren : Certificaat