fbpx
 • Nederlands
 • Engels

Cursus C Programmeren

Regio:
 • Training
 • Inhoud
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus C Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus C Programmeren

  De cursus C Programmeren is bedoeld voor programmeurs die in C willen leren programmeren of anderen die C code willen begrijpen.

  Voorkennis Cursus C Programmeren

  Er is geen voorkennis van programmeren vereist om aan de cursus C Programmeren te kunnen deelnemen. Ervaring met programmeren in een andere taal is echter wel bevorderlijk voor een goede begripsvorming.

  Uitvoering Training C Programmeren

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Illustratieve demo's worden gebruikt voor de begrippen te verhelderen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat C Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat C Programmeren.

  Cursus C Programmeren
 • Cursus C Programmeren : Inhoud

  De cursus C Programmeren behandelt de basis principes van de programmeertaal C.

  C Preprocessor, Compiler en Linker

  Na een inleiding over de achtergrond en kenmerken van C en de functie van de preprocessor, de compiler en de linker, wordt de structuur van C programma's besproken.

  C Taal Syntax

  In een reeks op elkaar volgende oefeningen leren de deelnemers te programmeren met de variabelen, data types, storage classes, operatoren en control flow constructies van de C taal.

  Functies en Parameters

  Vervolgens wordt het gebruik van functies C behandeld. Er wordt uitgelegd hoe functies worden gedeclareerd en gedefinieerd en hoe parameters aan functies worden doorgegeven. Het verschil tussen de doorgifte van parameters by value en by reference wordt daarbij besproken.

  Pointers

  Ruime aandacht wordt ook besteed aan het pointer concept, het rekenen met pointers, de gelijkwaardigheid tussen pointers en arrays en het gebruik van functie pointers.

  Structures en Unions

  Vervolgens gaat de aandacht uit naar door de developer gedefinieerde samengestelde data structuren, zoals structures en unions.

  C Standard Library

  Tenslotte wordt de C standard library besproken, waarbij de functies worden behandeld voor het benaderen van files, voor het omgaan met datum en tijd, voor het manipuleren van strings en voor de dynamische allocatie van geheugen.

  Vervolg Cursussen

  Vervolg cursussen op de cursus C Programmeren zijn Advanced C Programmeren en C++ Programmeren.

 • Cursus C Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro C Language

  Module 2 : Variables and Data Types

  Module 3 : Control Flow

  History of C
  C Characteristics
  C Programs
  Keywords
  Creating First C Program
  Compiling and Linking
  Preprocessor
  Header Files
  Creating Executables
  C Standard Library
  Basic I/O
  Comments
  C Compilers
  Resources
  Data Types in C
  Variable Names
  Data Type Sizes
  Signed and Unsigned Types
  Numeric Constants
  Character Constants
  String Constants
  Enumeration Constants
  Symbolic Constants
  Type Casting
  Arrays
  Multidimensional Arrays
  Character Arrays
  Derived Data Types
  Control Flow Constructs
  Statements and Blocks
  If Statement
  If..else Statement
  Ambiguity of else
  else-if Construction
  switch Construction
  case Statements
  for Loop
  Nested for Loop
  while Loop
  do while Loop
  break And continue
  goto And Labels

  Module 4 : Operators

  Module 5 : Functions

  Module 6 : Storage Classes

  Arithmetic Operators
  In- and Decrement Operators
  Relational Operators
  Logical Operators
  Assignment Operators
  Bitwise Operators
  Shift Operators
  Conditional Operators
  sizeof Operator
  Type Conversions
  Library Functions
  User Defined Functions
  Calling Functions
  Function Prototype
  Function Definition
  Passing Parameters
  Call by Value
  Call by Reference
  Local and Global Variables
  Return Statement
  Storage Classes
  Automatic Variables
  External Variables
  Globals with Extern
  Static Variables
  Register Variables
  typedef
  Scope and initialization
  Initialization
  Array Initialization

  Module 7 : Preprocessor Directives

  Module 8 : Pointers

  Module 9 : Structures and Unions

  C Preprocessor
  #include Directive
  #define and #undef Directive
  Macro’s with Arguments
  Macro Gotchas
  Conditional Inclusion
  #if #else #endif #elif
  Multiple Inclusion .h Files
  #ifdef and #ifndef
  Predefined Macros
  __FILE__
  __LINE__
  Variables and Addresses
  Pointer Declaration
  Initializing Pointers
  Pointers to Variables
  Pointer Dereferencing
  Pointer Assignment
  Pointers and Arrays
  Address Arithmetic
  null Pointer
  Pointers to Functions
  Character Pointers
  Command Line Arguments
  Structure Definition
  Variables of Structure Type
  Accessing Structures
  Nested Structures
  Structure Initialization
  Pointers in and to Structures
  Structures and Functions
  Arrays of Structures
  Bitfield Structures
  typedef And Structures
  Unions
  Type Fields

  Module 10 : Standard C Library

  File I/O Functions
  Access Modes
  File Read and Write Function
  scanf Function Parameters
  Operation of scanf
  Utility Functions
  Flow Control Functions
  system Function
  ASCII to Binary Functions
  Environment Function
  Memory Management Functions
  Time and Date Functions
 • Cursus C Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus C Programmeren : Reviews

  Erik : Fusion Electronics
  Goede cursus. Met name door de oefeningen uit te voeren werden onduidelijkheden duidelijk.
  Jerry : ICT Automatisering
  Alles prima. Super lunches.
  Robbert : Cruden
  Dit ging over een cursus C programmeren.
  Goede trainer met verstand van zaken.
  Veel stof behandeld met veel oefeningen en testjes.
  Lunch was telkens zeer goed en gezellig.
  Misschien wat meer tijd inplannen voor de pointers.
  Dat blijft een taai onderwerp.
  Anoniem : ZZP-er
  De vormgeving van de cursus was erg overzichtelijk en flexibel.
  Degene die de les gaf kon erg goed uitleggen en had veel kennis.
  Het tempo van de cursus was prima.
  En het belangrijkste, na de cursus kon ik de opgedane kennis meteen goed toepassen, dus de cursus sluit heel goed aan op de praktijk.
  Alles was prima, maar om toch een punt te noemen: Wat meer langs laten komen van veel gebruikte C functies had wel leuk geweest voor in de praktijk.
  Marco : Paradigm
  Erg veel geleerd in een korte tijd.
  Cursus materiaal is bondig en duidelijk opgezet.
  Geen onnodige informatie, maar wel goede uitleg.
  Het is voor mij erg nuttig geweest.
  Oscar : Konica Minolta
  Flexible training institute the listens to tits customers
  Nice that the location is easy accessible by train.
  The course met my expectations fully.
  Anoniem : Houten
  Prima cursus met een kundige trainer.
  Goede lunch.
  Alle gewenste onderwerpen kwamen aan de orde.
 • Cursus C Programmeren : Certificaat