fbpx

Cursus Maven Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Maven Development : Inhoud

  In de cursus Maven Development leren de deelnemers de vaardigheden en kennis die nodig is om Maven te gebruiken als een geautomatiseerd build en dependency management tool.

  Maven Intro

  De cursus gaat van start met een overzicht van de problemen bij project en dependency management, de werking van Maven en rol van Maven repositories. Hierbij komt aan de orde hoe Maven zich verhoudt tot het build tool Ant.

  Maven Projects

  Vervolgens wordt de directory structuur van Maven projecten en de standaard life cycle besproken. Maven projecten kunnen gecreëerd worden aan de hand van voorgedefinieerde archetypes waarbij vanaf de start al een bepaalde project structuur zit ingebakken. Ook wordt de rol van Maven goals en plugins besproken.

  Project Object Model

  Vervolgens komt het Project Object Model (POM) met pom.xml aan de orde. De betekenis van de voornaamste entries daarin zoals Group, Artifact en Version, komen aan bod en ook wordt ingegaan op een complexere structuur met meerdere pom files en pom inheritance.

  Archetypes

  Onderdeel van het programma van de cursus Maven Development zijn ook de Maven Archetypes. Aan een aantal veel gebruikte archetypes wordt aandacht besteed. Ook wordt besproken hoe je met het Maven Archetype plugin zelf archetypes kunt maken die voorzien zijn van een prototype POM en prototype files.

  Repositories

  Voorts wordt ingegaan op Maven Repositories zoals de Maven Central repository, Enterprise Repositories, de Local Developer Repository en Remote Repositories. De volgorde waarin Maven de repositories doorzoekt wordt besproken en ook Plugin Repositories komen aan bod.

  Build Automation

  Tenslotte wordt aandacht besteed aan de rol van Maven bij het uitvoeren van tests, aan continuous integration en aan release management met Bamboo, Team City of Jenkins.

 • Cursus Maven Development : Training

  Doelgroep Cursus Maven Development

  De cursus Maven Development is bestemd voor developers die Maven willen gebruiken voor dependency management en voor het automatisch bouwen en deployen van projecten.

  Voorkennis Maven

  Om aan de cursus Maven Development te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met Java en XML vereist.

  Uitvoering Training Maven Development

  De theorie wordt besproken aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met oefeningen. Demo projecten in Maven dienen te verheldering van de behandelde concepten. De cursus gaat in op Maven versie 3. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Maven

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Maven Development.

  Cursus Maven
 • Cursus Maven Development : Modules

  Module 1 : Maven Intro

  Module 2 : Core Concepts

  Module 3 : Build Lifecycle

  Java Build Tools Intro
  Desired Features
  Ant + Ivy
  Build.xml
  Build File with Ivy
  Ivy Dependency Management
  Maven
  Build Lifecycle
  pom.xml
  Gradle
  Results Matrix
  Tools Comparison
  What is Maven?
  Why Maven?
  Convention over Configuration
  Maven Directory Structure
  Project Object Model
  Maven Project Coordinates
  POM Structure
  POM Sections
  Plugins
  Archetypes
  Catalog File
  Dependencies
  What is Build Lifecycle?
  Standard Lifecycles
  Key Lifecycle Phases
  Build Phases and Goals
  Clean Lifecycle
  Default or Built Lifecycle
  Default Lifecycle Phases
  Site Generation and Reporting
  Site Lifecycle
  Site Website
  Customizing the Lifecycle
  Package-specific Lifecycles

  Module 4 : Profiles

  Module 5 : Plugins and Goals

  Module 6 : Archetypes

  Environment variables
  User-defined properties
  Filtering Resources
  Build Profiles
  What is a Build Profile?
  Project Configuration with Profiles
  Profile Activation
  Explicit Profile Activation
  Activation via Maven Settings
  Activation via Environment Variables
  Activation via Operating System
  Activation via Files
  What are Maven Plugins?
  Plugin Types
  Goals and Plugins
  Key Plugin Concepts
  Maven Antrun Plugin
  Maven Compiler Plugin
  Exec Maven Plugin
  Jetty Maven Plugin
  Eclipse Maven Integration
  Maven Checkstyle Plugin
  Findbugs Maven Plugin
  Maven PMD Plugin
  What is an Archetype?
  Different Archetypes
  Archetype Generate Command
  Maven Archetype Archetype
  Maven Archetype WebApp
  Simple J2EE Project
  Maven Archetype Simple Site
  Creating Archetypes
  Maven Archetype Plugin
  Archetype Descriptor
  Prototype POM
  Prototype Files

  Module 7 : Repositories

  Module 8 : Dependency Management

  Module 9 : Build Automation

  What is a Maven Repository?
  Enterprise Repositories
  Local Repository
  Central Repository
  Repositories in Super POM
  Remote Repository
  Maven Search Sequence
  Plugin Repositories
  Repository Management
  Deploying to Nexus with Maven
  Performing a Staged Release
  What is Dependency Management?
  Searching Dependencies
  Transitive Dependencies
  Dependency Terminology
  Dependency Scope
  Optional Dependencies
  Version Ranges
  Project Versions
  Visualizing Dependencies
  Dependency Conflicts
  Excluding Transitive Dependencies
  Handling Rapid Changes
  What is a Snapshot?
  Snapshot Dependency
  Build Automation
  Using Snapshots
  Release Management
  The Maven Release Plugin
  Developer Release Workflow
  Integration with Source Control
  Continuous Integration
  Deployment Automation
 • Cursus Maven Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Maven Development : Reviews

 • Cursus Maven Development : Certificaat