fbpx

Cursus Advanced Python Programmeren

In de cursus Advanced Python Programmeren komen geavanceerde aspecten van de programmeertaal Python aan de orde die de development van Python software vereenvoudigen en versnellen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Advanced Python Programmeren : Inhoud

  Advanced Classes

  In de eerste plaats komen een aantal geavanceerde aspecten van classes aan de orde zoals multiple inheritance, polymorfisme en operator overloading.

  Modules en Packages

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan het gebruik van modules and packages en leren deelnemers zelf packages te maken, te uploaden en te installeren in een virtuele omgeving. Het benaderen van XML en JSON data staat eveneens op het programma en er wordt besproken hoe logging kan worden geïmplementeerd in Python programma's.

  Generators en Decorators

  Verder komen iterators aan de orde waarmee lazy evaluation mogelijk wordt, evenals generators en coroutines waarmee concurrent geprogrammeerd kan worden. Dan wordt ingegaan op decorators waarmee functionaliteit zoals caching en proxying aan bestaande functies en classes kan worden toegevoegd.

  Design Patterns

  In de module patterns wordt de Python implementatie van verschillende standaard Design Patterns behandeld en wordt uitgelegd hoe deze in de Python Library zijn geïmplementeerd. Daarna wordt aandacht besteed aan een advanced feature als meta programming.

  Processes en Threads

  Eveneens wordt ingegaan op de creatie van processes en threads, synchronisatie tussen threads en het optimaliseren van de performance van Python code. Aansluitend hierop komt de nieuwe asyncio module aan bod, waarmee asynchrone IO met futures kan worden gerealiseerd. Ook inter-procescommunicatie door middel van sockets en pipes staat op het programma.

  Unit Testing

  En tenslotte komt unit en mock testing aan bod in het kader van test automation.

 • Cursus Advanced Python Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Advanced Python Programmeren

  De cursus Advanced Python Programmeren is bedoeld voor Python developers die meer willen weten over de Python taal en die zich willen bekwamen in geavanceerde aspecten van Python.

  Voorkennis Advanced Python

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Python vereist.

  Uitvoering Training Advanced Python

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Officieel Certificaat Advanced Python Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Python Programmeren.

  Cursus Advanced Python Programmeren
 • Cursus Advanced Python Programmeren : Modules

  Module 1 : Advanced Classes

  Module 2 : Modules and Packages

  Module 3 : XML en JSON Access

  Classes Recapitulation
  Data Hiding
  Property Syntax
  Inheritance
  super Keyword
  Multiple Inheritance
  Constructor Chaining
  Checking Relationships
  issubclass and isinstance
  Overriding Methods
  __str__ and __repr__
  Class Methods
  Operator Overloading
  Polymorphism
  import Statement
  from … import Statement
  Locating Modules
  Packages in Python
  Explicit and Implicit Import
  Namespaces and Scoping
  Test Harnas
  Virtual Environments and Activation
  Distribution of Packages
  Installing packages
  pip install
  Using Python Package index
  PyPI commands
  Uploading Package with Setup
  XML Parsing
  Pull versus Push Parsing
  Python XML Libraries
  DOM and SAX
  DOM Navigation and Manipulation
  XPath
  Minidom
  ElementTree
  Reading and Writing XML
  Searching and Validating XML
  XML Manipulation
  JSON library
  Dictionary to JSON conversion
  Loading and Dumping JSON

  Module 4 : Logging

  Module 5 : Generators

  Module 6 : Decorators

  logging Module
  When Use Logging
  Log Levels
  Logging Configuration
  Log in Multiple Modules
  Formatting Logging
  Logging Components
  Logger per Module
  Handlers and Filters
  Logging Flow
  Formatting
  Logger Adapter
  Iteration
  Iterables
  Iteration Protocols
  Supporting Iteration
  Generators
  Generator Functions
  Conveniant Iterator
  Generator Expression
  Expression Syntax
  Building Blocks
  Chaining generators
  Coroutines
  Functions as Objects
  Passing and Returning Functions
  What is a Decorator?
  Decorator Syntax
  Types of Decorators
  Passing Arguments
  Multiple Decorators
  Class Decorators
  Singleton Class
  Why Decorators
  Need for AOP
  Crosscutting Security Concern

  Module 7 : Patterns in Python

  Module 8 : Meta Programming

  Module 9 : Threads

  What are Patterns?
  Singleton Pattern
  Adapter Pattern
  Chain of Responsibility Pattern
  Observer Patters
  Patterns or Principles
  Everything is Object
  EAFP
  Duck Typing
  Monkey Patching
  Dependency Injection
  None
  Context Managers
  Classes as Objects
  Metaclasses
  Object from Metaclass
  Class of Class
  Descriptor Protocol
  Lookup
  Property
  Functions and Methods
  Classes and Types
  Object Creation
  Metaclass
  Singleton As Type
  Object Construction
  Thread Characteristics
  Threads in Python
  Current Thread
  Daemon Threads
  Joining Threads
  Derived Thread Class
  Signaling Threads
  Lock Object
  Locks as Context Managers
  Condition Synchronization
  Barriers
  Semaphores
  Thread Local Data

  Module 10 : Async IO

  Module 11 : Networking

  Module 12 : Unit Testing

  Concurrent Execution
  Multiprocessing
  Subprocess
  Scheduler
  Queue
  AsynIO
  Task
  Future
  Concurrent Futures
  Eventloop
  Network Layering
  TCP/IP Layering
  UDP versus TCP
  TCPv4 versus TCPv6 sockets
  Connectionless Services
  Connection Oriented Services
  Socket Utility Functions
  Asynchronous Servers
  Using Pipes
  Anonymous and Named Pipes
  What is Unit Testing?
  Automated Testing
  Test Driven Development
  Traditional versus TDD
  Unit Testing in Python
  Python Test Frameworks
  Test Cases
  Assertions
  Fixture
  Test Suite
 • Cursus Advanced Python Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Advanced Python Programmeren : Reviews

  Luc : Fugro
  Complete cursus. De cursus Advanced Python Programming heb ik ervaren als erg informatief en volledig ondanks een korte periode van 4 cursusdagen.
  Mijn doel voor het volgen van de cursus was meer diepgang in de achterliggende processen en wat dat betreft was het zeer geslaagd. Er was daarnaast ook voldoende aandacht voor persoonlijke Python gerelateerde vragen en processen.
  Tom : BrightCape
  Diverse onderwerpen en diepgang ondersteund met goede voorbeelden. Intensieve cursus op hoog tempo door verschillende onderwerpen die logisch zijn opgebouwd. Afhankelijk van interesse werd er langer/korter stilgestaan bij een onderwerp. Verder bevat de training goed materiaal om later te bekijken. Kortom, veel geleerd!
  Jos : RiskQuest
  The training increased my knowledge a lot. Suggestion for the trainer is to consider starting with practical examples to explain a python framework instead of the other way around.
  Gerard : RDW
  Deze cursus sloot erg goed bij mijn (gedegen) basis Python. Veel onderwerpen waar ik meer van wilde weten maar me nog niet echt in had verdiept, kwamen aan de orde. De kleine cursusgroep en goede kennis van de cursusleider maakten het voor mij een pittige maar prettige training.
  Bob : KLM
  Goede lesstof die op niveau was, afwisseling tussen theorie en oefeningen was top. Goede lunch en prima accommodatie. Trainer had kennis van zaken en kon vragen vanuit de groep direct beantwoorden over het algemeen.
  Dima : Aegon
  Very nice explanation of patterns, rules and ideas of Python (advanced levels) with practical tasks and code challenges.
  Also the trainer was very flexible in delivering the course, so we as students could decide on which topics we'd like to focus more.
  I'll definitely advise this course!
  Sasiraaju : Ibeo Automotive
  Course was taught in a good speed. Instead on exercises we could concentrate on theory more.
  Pieter : Royal HaskoningDHV
  Erg heldere uitleg over ingewikkelde stof.
  Veel ruimte voor eigen vragen.
  Koen : KLM
  Prima cursus met een uitstekende lunch.
  Graag zou ik in de toekomst meer tekst zien bij het cursusmateriaal.
 • Cursus Advanced Python Programmeren : Certificaat