fbpx
Code: PRG404
Duur in dagen: 4
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1950

Cursus Advanced Python Programmeren

01-07 t/m 04-07-2019 startgarantie
19-08 t/m 22-08-2019
16-09 t/m 19-09-2019
14-10 t/m 17-10-2019
18-11 t/m 21-11-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Advanced Python Programmeren

Cursus Advanced Python ProgrammerenDe cursus Advanced Python Programmeren is bedoeld voor Python developers die meer willen weten over de Python taal en die zich willen bekwamen in geavanceerde aspecten van Python.

Voorkennis Advanced Python

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis van en ervaring met programmeren in Python vereist.

Uitvoering Training Advanced Python

De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides. Illustratieve demo’s verduidelijken de concepten. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Officieel Certificaat Advanced Python Programmeren

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Advanced Python Programmeren.

Inhoud Cursus Advanced Python Programmeren

In de cursus Advanced Python Programmeren komen geavanceerde aspecten van de programmeertaal Python aan de orde die de development van Python software vereenvoudigen en versnellen. In de eerste plaats komen een aantal geavanceerde aspecten van classes aan de orde zoals multiple inheritance, polymorphisme en operator overloading. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het gebruik van modules and packages en leren deelnemers zelf packages te maken, te uploaden en te installeren in een virtuele omgeving. Het benaderen van XML en JSON data staat eveneens op het programma en er wordt besproken hoe logging kan worden geimplementeerd in Python programma’s. Verder komen iterators aan de orde waarmee lazy evaluation mogelijk wordt, evenals generators en coroutines waarmee concurrent geprogrammeerd kan worden. Dan wordt ingegaan op decorators waarmee functionaliteit zoals caching en proxying aan bestaande functies en classes kan worden toegevoegd. In de module patterns wordt de Python implementatie van verschillende standaard Design Patterns behandeld en wordt uitgelegd hoe deze in de Python Library zijn geimplementeerd. Daarna wordt aandacht besteed aan een advanced feature als meta programming. Eveneens wordt ingegaan op de creatie van processes en threads, synchronisatie tussen threads en het optimaliseren van de performance van Python code. Aansluitend hierop komt de nieuwe ayncio module aan bod, waarmee asynchrone IO met futures kan worden gerealiseerd. Ook interproces communicatie door middel van sockets en pipes staat op het programma. En tenslotte komt unit en mock testing aan bod in het kader van test automation.

Module 1 : Advanced Classes

Module 2 : Modules and Packages

Module 3 : XML en JSON Access

Classes Recapitulation
Data Hiding
Property Syntax
Inheritance
super Keyword
Multiple Inheritance
Constructor Chaining
Checking Relationships
issubclass and isinstance
Overriding Methods
__str__ and __repr__
Class Methods
Operator Overloading
Polymorphism
import Statement
from … import Statement
Locating Modules
Packages in Python
Explicit and Implicit Import
Namespaces and Scoping
Test Harnas
Virtual Environments and Activation
Distribution of Packages
Installing packages
pip install
Using Python Package index
PyPI commands
Uploading Package with Setup
XML Parsing
Pull versus Push Parsing
Python XML Libraries
DOM and SAX
DOM Navigation and Manipulation
XPath
Minidom
ElementTree
Reading and Writing XML
Searching and Validating XML
XML Manipulation
JSON library
Dictionary to JSON conversion
Loading and Dumping JSON

Module 4 : Logging

Module 5 : Generators

Module 6 : Decorators

logging Module
When Use Logging
Log Levels
Logging Configuration
Log in Multiple Modules
Formatting Logging
Logging Components
Logger per Module
Handlers and Filters
Logging Flow
Formatting
Logger Adapter
Iteration
Iterables
Iteration Protocols
Supporting Iteration
Generators
Generator Functions
Conveniant Iterator
Generator Expression
Expression Syntax
Building Blocks
Chaining generators
Coroutines
Functions as Objects
Passing and Returning Functions
What is a Decorator?
Decorator Syntax
Types of Decorators
Passing Arguments
Multiple Decorators
Class Decorators
Singleton Class
Why Decorators
Need for AOP
Crosscutting Security Concern

Module 7 : Patterns in Python

Module 8 : Meta Programming

Module 9 : Threads

What are Patterns?
Singleton Pattern
Adapter Pattern
Chain of Responsibility Pattern
Observer Patters
Patterns or Principles
Everything is Object
EAFP
Duck Typing
Monkey Patching
Dependency Injection
None
Context Managers
Classes as Objects
Metaclasses
Object from Metaclass
Class of Class
Descriptor Protocol
Lookup
Property
Functions and Methods
Classes and Types
Object Creation
Metaclass
Singleton As Type
Object Construction
Thread Characteristics
Threads in Python
Current Thread
Daemon Threads
Joining Threads
Derived Thread Class
Signaling Threads
Lock Object
Locks as Context Managers
Condition Synchronization
Barriers
Semaphores
Thread Local Data

Module 10 : Async IO

Module 11 : Networking

Module 12 : Unit Testing

Concurrent Execution
Multiprocessing
Subprocess
Scheduler
Queue
AsynIO
Task
Future
Concurrent Futures
Eventloop
Network Layering
TCP/IP Layering
UDP versus TCP
TCPv4 versus TCPv6 sockets
Connectionless Services
Connection Oriented Services
Socket Utility Functions
Asynchronous Servers
Using Pipes
Anonymous and Named Pipes
What is Unit Testing?
Automated Testing
Test Driven Development
Traditional versus TDD
Unit Testing in Python
Python Test Frameworks
Test Cases
Assertions
Fixture
Test Suite

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl