fbpx

Cursus Carbon Programmeren

In de cursus Carbon Programmeren leren de deelnemers software te ontwikkelen in de volgende generatie programmeertaal Carbon. Carbon is door Google gelanceerd om mogelijk in de toekomst als vervanger te kunnen dienen van C++. Carbon is een open source-project dat bedoeld is om de beperkingen van C++ op te lossen.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Carbon Programmeren : Inhoud

  Intro Carbon Language

  De cursus Carbon Programming gaat van start met een introductie in de Carbon programmeertaal en behandelt de doelstellingen en design principles ervan. Deelnemers krijgen een fundamenteel inzicht in Carbon als potentiële opvolger van C++ en de bijbehorende moderne tooling.

  Variabelen en Data Types

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan variabelen en data types in Carbon, waaronder primitive types, compound types en type inference. Aan de orde komt hoe variabelen van verschillende data types in Carbon worden gedeclareerd, geïnitialiseerd en gemanipuleerd en ook packages in Carbon worden behandeld.

  Control flow en Functies

  Vervolgens komen control flow structures zoals conditionals en loops aan bod, evenals functies en hun parameters. Deelnemers leren hoe ze modulaire en herbruikbare code kunnen schrijven met behulp van functies en hoe control flow in Carbon programma's wordt toegepast.

  Data Structures

  Ook data structures zoals arrays, lists, maps en sets in Carbon en het gebruik ervan worden besproken. Het omgaan met null values, pointers en generics staan eveneens op het programma van de cursus Carbon programmeren.

  Classes en objects

  Vervolgens worden object georiënteerde programmeer concepten in Carbon behandeld, waaronder classes, objects, inheritance, virtual functions en polymorfisme. Deelnemers leren hoe ze classes kunnen definiëren en gebruiken om entiteiten uit de echte wereld te modelleren en object instanties in Carbon te maken.

  Memory Safety

  Tenslotte worden de memory safety functies in Carbon uitgelegd waarmee veel voorkomende programmeer fouten zoals memory leaks en buffer overflows worden voorkomen. Carbon's memory management techniques en best practices voor het schrijven van veilige code worden behandeld.

 • Cursus Carbon Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Carbon Programmeren

  De cursus Carbon Programmeren is bestemd voor developers die kennis willen nemen van de mogelijkheden van de Carbon programmeer taal.

  Voorkennis Cursus Carbon Programmeren

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is kennis een programmeertaal zoals C++, Rust, Java of C# wenselijk.

  Uitvoering Training Carbon Programmeren

  De cursus is een afwisseling van theorie en praktijk. De theorie wordt behandeld aan de hand van slides en demos en wordt gevolgd door praktijk oefeningen.

  Certificaat Cursus Carbon Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname aan Carbon Programmeren.

  Cursus Carbon Programming
 • Cursus Carbon Programmeren : Modules

  Module 1 : Intro Carbon Language

  Module 2 : Variables and Data Types

  Module 3 : Control Flow and Functions

  Goal of Carbon
  C++ Limitations
  Carbon as Successor
  Interoperability
  Modern Tooling
  Package Manager
  Optimal Learning Curve
  Build from Scratch
  Modular Code
  Generics
  Comments
  Declaration in Carbon
  var and let
  Variables
  Data Types
  Numerics
  Strings
  Type Inference
  Auto Keyword
  Packages
  Control Flow
  Conditionals
  Loops
  while Loop
  for Loop
  match
  Functions
  fn Keyword
  Parameter Passing
  Return Types

  Module 4 : Data Structures

  Module 5 : Classes and Objects

  Module 6 : Memory Safety

  Tuples
  Multiple Coordinates
  Pointers
  Absence of Null Pointers
  Optionals
  Arrays
  Indexed Access
  Generics
  Methods
  Structs
  Objects in Carbon
  State and Behavior
  Data Members
  Member Functions
  Class Methods
  Alias Declaration
  Meaning of Self
  Access Modifiers
  Inheritance
  Virtual Functions
  Secure Memory Management
  Dangling Pointers
  Buffer Overflows
  Spatial Memory Safety
  Array Boundary Checks
  Temporal Memory Safety
  Use After Free
  Use After Return
  Type Safety
  Data Race Safety
 • Cursus Carbon Programmeren : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Carbon Programmeren : Reviews

 • Cursus Carbon Programmeren : Certificaat