fbpx

Cursus Objective C Programmeren

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Objective C Programmeren : Inhoud

  In de cursus Objective C Programmeren leren de deelnemers de basis van de Objective C programmeer taal voor iOS development. De cursus gaat niet in op de development van iOS app's, maar is een voorbereidende cursus waarin de taal waarin iOS apps worden geschreven wordt behandeld.

  XCode Ontwikkelomgeving

  Allereerst wordt ingegaan op de XCode ontwikkelomgeving van Apple en hoe daarin projecten kunnen worden aangemaakt.

  ANSI C Syntax

  Vervolgens komt de basis syntax van de programmeertaal ANSI C aan de orde met statements, variabelen, data types, declaraties, selecties met if en iteraties met for en while loops.

  Functies, Data Structuren en Pointers

  Ook wordt aandacht besteed aan meer geavanceerde zaken in C zoals het gebruik van functies en parameter passing, user defined data types met structs en typedefs, het werken met pointers en het adresseren en alloceren van geheugen.

  Classes in Objective C

  Vervolgens is er aandacht voor specifieke zaken van Objective C waarbij objects, classes, instance variables en methods worden besproken evenals object communicatie middels messages, accessors en properties.

  Foundation Framework

  Ook het Foundation Framework dat voorziet in een set nuttige primitive Objective C classes en dat functionaliteit biedt die niet in Objective C zelf zit, passeert de revue.

  Objective C Memory Management

  Tenslotte staat het memory management model van Objective C op het programma.

 • Cursus Objective C Programmeren : Training

  Doelgroep Cursus Objective C

  Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die Objective C willen leren als voorbereiding op het ontwikkelen van iOS en OS X applicaties.

  Voorkennis Cursus Objective C

  Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is geen voorkennis van programmeren noodzakelijk. Voorafgaande kennis van talen als Java of Visual Basic is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoering Training Objective C Programmeren

  De theorie wordt behandeld op basis van presentatie slides. Demos worden gebruikt om de theorie te verduidelijken. Er is ruime gelegenheid tot oefenen en theorie en exercise wisselen elkaar af. In de cursus wordt de XCode ontwikkelomgeving gebruikt. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Objective C Programmeren

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Objective C Programmeren.

  Cursus Objective C Programmeren
 • Cursus Objective C Programmeren : Modules

  Module 1 : XCode Intro

  Module 2 : ANSI C language

  Module 3 : C constructs

  Xcode IDE
  Project creation
  Setting preferences
  Using navigator
  Groups
  Code Editor
  Jump bar
  Utilities
  Variables
  Data types
  Operators
  Selections
  if and else
  switch and case
  Iterations
  for and while
  Arrays
  Functions
  Scope of variables
  Parameter passing
  Call by value
  Structs and Enums
  Typedefs
  Pointers

  Module 4 : Objective C

  Module 5 : Foundation Framework

  Module 6 : Memory Management

  Objects and Classes
  Implementing a Class
  Creating Objects
  Instance variables
  Using Methods
  Using Properties
  Property Attributes
  Method Dispatch
  Custom Initializers
  Designated Initializers
  Initializer Chain
  What is Foundation Framework?
  NSObject
  Strings
  NSString
  Using Arrays
  NSArray
  NSNumber
  NSDictionary
  NSError
  NSData
  NSException
  Memory Address Basics
  Memory Pointers
  Addresses
  Understanding Pointers
  Stack and Heap Memory
  Automatic Memory Management
  Requesting Memory
  Deallocating Memory
  Managing Memory in Objective-C
  Using the Retain/Release Model
  Retain counts
 • Cursus Objective C Programmeren : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Objective C Programmeren : Reviews

 • Cursus Objective C Programmeren : Certificaat