fbpx

Cursus Ansible Configuration Management

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Ansible Configuration Management : Inhoud

  In de cursus Ansible Configuration Management leren de deelnemers Ansible te gebruiken voor het automatiseren van het beheer van de IT infrastructuur. Ansible is een simpele open source IT engine die voorziet in applicatie deployment, intra service orkestratie, cloud provisioning en vele andere IT tools. Ansible maakt gebruik van playbooks om automatiseringstaken te beschrijven in de eenvoudig te begrijpen configuratie taal YAML.

  Ansible Architectuur

  De cursus gaat van start met een uitleg over de multi-tier architectuur van Ansible dat niet één systeem beschrijft maar hoe alle systemen met elkaar samenhangen. Ansible gebruikt geen agents maar maakt connecties met de nodes via SSH of ander protocol en zet code in de vorm van Ansible Modules op de nodes om uit te voeren.

  YAML Syntax

  Dan komt de YAML syntax aan de orde. Uitgelegd wordt hoe Ansible de hosts groepeert met YAML in de hosts files. De gezamenlijke hosts files vormen daarbij de inventory.

  Ansible Playbooks

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan Ansible playbooks die de commands, modules en taken beschrijven die worden uitgevoerd op een specifieke groep hosts uit hosts files.

  Taak Automatisering

  De precieze details van het automatiseren van taken zijn eveneens onderdeel van het cursus programma. Hierbij komen het parallelliseren van taken, loops en conditionele executie aan de orde en wordt ook het gebruik van environment variabelen besproken.

  Advanced Ansible

  Tenslotte komen een aantal Ad-hoc Ansible commands ter sprake zoals shell commands en commands voor het managen van files en directories en worden Advanced Ansible onderwerpen behandeld zoals Playbook Includes, Custom Modules en Plugins behandeld.

 • Cursus Ansible Configuration Management : Training

  Doelgroep Cursus Ansible Configuration Management

  De cursus Ansible Configuration Management is bedoeld voor systeembeheerders en devops engineers die systeembeheer en applicatie deployment met Ansible willen automatiseren.

  Voorkennis Cursus Ansible Configuration Management

  Algemene ervaring met systeembeheer in een IT infrastructuur is bevorderlijk voor de begripsvorming.

  Uitvoerig Training Ansible Configuration Management

  De stof wordt besproken aan de hand van presentatie slides en demo's. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen. Het cursus materiaal is Engelstalig. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Ansible Configuration Management

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Ansible Configuration Management.

  Cursus Ansible Configuration Management
 • Cursus Ansible Configuration Management : Modules

  Module 1 : Ansible Intro

  Module 2 : YAML Syntax

  Module 3 : Playbooks

  What is Ansible?
  Configuration Management
  Connecting Node
  Default SSH Connection
  Ansible Modules
  Management Node
  Hosts File
  Ansible Inventory
  Deployment Automation
  Tasks in Playbook
  YAML Configuration
  Service Orchestration
  Cloud Provisioning
  Multi-tier Deployment
  Understanding YAML
  YAML Start String
  YAML End String
  Indentation
  Key Value Pairs
  List Representation
  Abbreviations
  Dictionary Representation
  List inside Dictionary
  List of Dictionaries
  Include newlines
  Suppress newlines
  Booleans
  Case Sensitivity
  Target Section
  Variable Section
  Task Section
  Handlers Section
  template Module
  set_fact Module
  pause Module
  wait_for Module
  assemble Module
  add_host Module
  group_by Module
  slurp Module
  Windows Modules
  AWS Cloud Module

  Module 4 : Controlling Tasks

  Module 5 : Ad-hoc Commands

  Module 6 : Advanced Ansible

  Operations in Parallel
  Looping
  Conditional Execution
  Task Delegation
  hostvars Variable
  group_names Variable
  inventory_dir Variable
  Finding Files with Variables
  Environment Variables
  External Data Lookups
  Storing Results
  Parallelism Commands
  Shell Commands
  Passing Username
  File Transfers
  Secure Copy Protocol
  Managing Directories
  Managing Packages
  Gathering Facts
  Provisioning
  Ansible's Pull Mode
  Storing Secrets
  Playbook Includes
  Task and Handler Includes
  Role Metadata
  Role Defaults
  Custom Modules
  Using Bash or Python
  External Inventories
  Extending Ansible
  Connection Plugins
  Lookup and Filter Plugins
  Callback Plugins
 • Cursus Ansible Configuration Management : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Ansible Configuration Management : Reviews

 • Cursus Ansible Configuration Management : Certificaat