fbpx

Cursus Java Performance Improvement

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Performance Improvement : Inhoud

  In de cursus Java Performance Improvement leren de deelnemers de performance van Java applicaties te analyseren en te verbeteren.

  Performance Aspecten

  In de eerste plaats worden diverse aspecten van performance in het algemeen behandeld, zoals de ervaren performance en het beslag op het geheugen en daarna van Java performance in het bijzonder, zoals de hotspot JVM en garbage collection.

  Benchmarks

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende benchmarks voor Java en de verschillende fasen van het performance proces, zoals performance monitoring, profilering en tuning. Ook worden een aantal specifieke performance technieken die op Java code kunnen worden toegepast besproken.

  API Performance

  De performance impact van de verschillende constructies in de Java taal en van de verschillende classes in de Java API worden ook besproken.

  Profiling

  Verder leren de deelnemers om te gaan met performance tools zoals een profiler om knelpunten te identificeren. In dit verband wordt aandacht besteed aan de profiling punten, tijd metingen en het opsporen van memory leaks. Stress testing van Web Applications wordt eveneens besproken.

  JDBC Performance

  Tot slot gaat speciale aandacht uit naar performance problemen met JDBC en performance in een Java EE omgeving. Hierbij komen de configuratie van pools, caches en het gebruik van load balancing en clustering aan de orde.

 • Cursus Java Performance Improvement : Training

  Doelgroep Cursus Java Performance Improvement

  Ervaren Java developers die de performance van Java software willen verbeteren.

  Voorkennis Java

  Kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist om deze cursus te volgen.

  Uitvoering Training Java Performance Improvement

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Performance Improvement.

  cursus Java Performance Improvement
 • Cursus Java Performance Improvement : Modules

  Module 1 : Java Performance Intro

  Module 2 : Java API Performance

  Module 3 : Profiling

  Influences on Performance
  Important Performance Aspects
  History of Java Performance
  JIT Compilation and JIT Compiler
  Client and Server Hotspot VM
  Garbage Collection Algorithms
  Java Performance Myths
  Perceived Performance
  Monitoring and Profiling
  Performance Tuning
  Heap Tuning
  Heap Activity Monitoring
  Common Performance Problems
  Java API Performance Pitfalls
  String Handling
  Buffered I/O
  New I/O
  Synchronization
  Primitives versus Wrappers
  Collections
  Array Copying
  Exception Handling
  Serialization
  Native methods
  Lazy Loading
  Object Reuse
  Profiling tools
  CPU Profiling
  CPU Profiling Approach
  Profiling a subset
  Profiling Points
  Type of Profiling Points
  Monitoring Threads
  Lock contention
  Identifying problematic patterns
  Stress Testing
  BenchMarking
  Java Performance Tips
  Performance Process

  Module 4 : Tuning Garbage Collection

  Module 5 : Java EE Performance

  GC and Performance
  Java Object Behavior
  Heap Space Organisation
  Heap Area Characteristics
  Young Generation Layout
  GC Performance Metrics
  Used GC Algorithms
  Performance Considerations
  Parallel collector
  Parallel compact collector
  Concurrent Mark-Sweep (CMS)
  Ergonomics
  JDBC Optimization
  Optimization Techniques
  JDBC connection pooling
  Single Batch Transactions
  Smart Queries
  Tuning Servlets and JSP's
  HTTP Session Tuning
  Web Server Tuning
  Clustering
  Clustering Types
  Load Balancing
  Sticky Sessions
 • Cursus Java Performance Improvement : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Java Performance Improvement : Reviews

  Patrick : Topicus
  Veel voorbeelden en documentatie. Trainer had goede materie kennis.
 • Cursus Java Performance Improvement : Certificaat