fbpx
Code: JAV550
Duur in dagen: 2
Download: Open Rooster.pdf
Download: Infosheet
€ 1199

Cursus Java Performance Improvement

25-07 t/m 26-07-2019
24-10 t/m 25-10-2019
Uw startdatum
Regio:

Doelgroep Cursus Java Performance Improvement

cursus Java Performance Improvement Ervaren Java developers die de performance van Java software willen verbeteren.

Voorkennis Java

Kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist om deze cursus te volgen.

Uitvoering Training Java Performance Improvement

De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

Certificering Java

De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Performance Improvement.

Inhoud Cursus Java Performance Improvement

In de cursus Java Performance Improvement leren de deelnemers de performance van Java applicaties te analyseren en te verbeteren. In de eerste plaats worden diverse aspecten van performance in het algemeen behandeld, zoals de ervaren performance en het beslag op het geheugen en daarna van Java performance in het bijzonder, zoals de hotspot JVM en garbage collection. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende benchmarks voor Java en de verschillende fasen van het performance proces, zoals performance monitoring, profilering en tuning. Ook worden een aantal specifieke performance technieken die op Java code kunnen worden toegepast besproken. De performance impact van de verschillende constructies in de Java taal en van de verschillende classes in de Java API worden ook besproken. Verder leren de deelnemers om te gaan met performance tools zoals een profiler om knelpunten te identificeren. In dit verband wordt aandacht besteed aan de profiling punten, tijd metingen en het opsporen van memory leaks. Stress testing van Web Applications wordt eveneens besproken. Tot slot gaat speciale aandacht uit naar performance problemen met JDBC en performance in een Java EE omgeving. Hierbij komen de configuratie van pools, caches en het gebruik van load balancing en clustering aan de orde.

Module 1 : Java Performance Intro

Module 2 : Java API Performance

Module 3 : Performance Profiling

What is Performance?
Influences on Performance
Important Performance Aspects
History of Java Performance
JIT Compilation and JIT Compiler
Client and Server Hotspot VM
Garbage Collection
Garbage Collection Algorithms
Java Performance Myths
Perceived Performance
BenchMarking
Monitoring and Profiling
Performance Tuning
Heap Tuning
Application Performance Process
Heap Activity Monitoring
Common Performance Problems
Java Performance Tips
Java API Performance Pitfalls
String Handling
Buffered I/O
New I/O
Synchronization
Concurrency Package
Primitives versus Wrappers
Collections
Array Copying
Exception Handling
Serialization
Native methods
Lazy Loading
Object Reuse
Profiling
Profiling tools
Netbeans Profiler
Sun Studio Analyzer
CPU profiling
CPU Profiling Approach
Profiling a subset
Profiling Points
Type of Profiling Points
Monitoring Threads
Lock contention
Identifying problematic patterns
Stress Testing

Module 4 : Tuning Garbage Collection

Module 5 : JDBC and Java EE Performance

GC and Performance
Java Object Behavior
Heap Space Organisation
Heap Area Characteristics
Young Generation Layout
GC Performance Metrics
Used GC Algorithms
Performance Considerations
Serial collector
Parallel collector
Parallel compact collector
Concurrent Mark-Sweep (CMS)
Ergonomics
JDBC Optimization
Optimization Techniques
JDBC connection pooling
Single Batch Transactions
Smart Queries
Tuning Servlets and JSP’s
HTTP Session Tuning
Web Server Tuning
Clustering
Clustering Types
Load Balancing
Sticky Sessions

Kantooradres:
SpiralTrain BV

Gebouw "De Sijnsmeester"
Standerdmolen 8 – 1.11
3995 AA Houten

IP Computer Training Centrum
Diemerhof 32-36
1112 XN Diemen

020 7600027
http://www.ip-computer-training-centrum.nl

Compu Act Opleidingen
Slinge 303
3085 ER Rotterdam

023 - 551 3409
www.computertraining.nl

Trainspot
Kleine Singel 33
3572 CG Utrecht

030 - 737 05 81
http://www.trainspot.nl

IP Computer Training Centrum
Leenderweg 292
5644 AE Eindhoven

040 - 256 65 20
http://www.ip-computer-training-centrum.nl