fbpx

Cursus Java Performance Improvement

In de cursus Java Performance Improvement leren de deelnemers de performance van Java applicaties te analyseren en te verbeteren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Java Performance Improvement : Inhoud

  Performance Aspecten

  In de eerste plaats worden diverse aspecten van performance in het algemeen behandeld, zoals de ervaren performance en het beslag op het geheugen en daarna van Java performance in het bijzonder, zoals de hotspot JVM en garbage collection.

  Benchmarks

  Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende benchmarks voor Java en de verschillende fasen van het performance proces, zoals performance monitoring, profilering en tuning. Ook worden een aantal specifieke performance technieken die op Java code kunnen worden toegepast besproken.

  API Performance

  De performance impact van de verschillende constructies in de Java taal en van de verschillende classes in de Java API worden ook besproken.

  Profiling

  Verder leren de deelnemers om te gaan met performance tools zoals een profiler om knelpunten te identificeren. In dit verband wordt aandacht besteed aan de profiling punten, tijd metingen en het opsporen van memory leaks. Stress testing van Web Applications wordt eveneens besproken.

  JDBC Performance

  Tot slot gaat speciale aandacht uit naar performance problemen met JDBC en performance in een Java EE omgeving. Hierbij komen de configuratie van pools, caches en het gebruik van load balancing en clustering aan de orde.

 • Cursus Java Performance Improvement : Training

  Doelgroep Cursus Java Performance Improvement

  Ervaren Java developers die de performance van Java software willen verbeteren.

  Voorkennis Java

  Kennis van en ervaring met programmeren in Java is vereist om deze cursus te volgen.

  Uitvoering Training Java Performance Improvement

  De cursus heeft een hands-on karakter. De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en wordt afgewisseld met praktische oefeningen. De cursustijden zijn van 9.30 tot 16.30.

  Certificering Java

  De deelnemers krijgen na het goed doorlopen van de cursus een officieel certificaat Java Performance Improvement.

  cursus Java Performance Improvement
 • Cursus Java Performance Improvement : Modules

  Module 1 : Java Performance Intro

  Module 2 : Java API Performance

  Module 3 : Profiling

  Influences on Performance
  Important Performance Aspects
  History of Java Performance
  JIT Compilation and JIT Compiler
  Client and Server Hotspot VM
  Garbage Collection Algorithms
  Java Performance Myths
  Perceived Performance
  Monitoring and Profiling
  Performance Tuning
  Heap Tuning
  Heap Activity Monitoring
  Common Performance Problems
  Java API Performance Pitfalls
  String Handling
  Buffered I/O
  New I/O
  Synchronization
  Primitives versus Wrappers
  Collections
  Array Copying
  Exception Handling
  Serialization
  Native methods
  Lazy Loading
  Object Reuse
  Profiling tools
  CPU Profiling
  CPU Profiling Approach
  Profiling a subset
  Profiling Points
  Type of Profiling Points
  Monitoring Threads
  Lock contention
  Identifying problematic patterns
  Stress Testing
  BenchMarking
  Java Performance Tips
  Performance Process

  Module 4 : Tuning Garbage Collection

  Module 5 : Java EE Performance

  GC and Performance
  Java Object Behavior
  Heap Space Organisation
  Heap Area Characteristics
  Young Generation Layout
  GC Performance Metrics
  Used GC Algorithms
  Performance Considerations
  Parallel collector
  Parallel compact collector
  Concurrent Mark-Sweep (CMS)
  Ergonomics
  JDBC Optimization
  Optimization Techniques
  JDBC connection pooling
  Single Batch Transactions
  Smart Queries
  Tuning Servlets and JSP's
  HTTP Session Tuning
  Web Server Tuning
  Clustering
  Clustering Types
  Load Balancing
  Sticky Sessions
 • Cursus Java Performance Improvement : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Java Performance Improvement : Reviews

  Patrick : Topicus
  Veel voorbeelden en documentatie. Trainer had goede materie kennis.
 • Cursus Java Performance Improvement : Certificaat