fbpx

Cursus Google Cloud Development

In de cursus Google Cloud Development leren de deelnemers het Google Cloud Platform te gebruiken voor het ontwikkelen en deployen van Cloud Applicaties en Services. Met het Google Cloud platform kan je applicaties in de cloud maken en beheren. De applicaties worden dan gehost in een netwerk van Google datacenters en het is niet langer nodig een lokale server aan te schaffen en te beheren.

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Google Cloud Development : Inhoud

  Google Cloud Intro

  De cursus Google Cloud Development gaat van start met een overzicht van de services en de Zones and Regions die het Google Cloud Platform te bieden heeft. Ook wordt ingegaan op het Pay as you Go pricing model en het huren van services.

  Compute Engine

  Vervolgens wordt Google's Compute Engine besproken waarmee virtuele machines in de Google's Cloud infrastructure kunnen worden gemaakt en geladen. Ook wordt aandacht besteed aan Google's App Engine waarmee web and mobiele applicaties in diverse programmeertalen kunnen worden gemaakt die dan draaien op een gemanaged en serverless platform.

  Cloud Data Access

  Ook staan de diverse vormen van storage die de Google Cloud te bieden heeft op het programma van de cursus. Hierbij wordt ingegaan op Object Storage, Cache en
  Persistent Storage. En ook komt Cloud SQL voor het benaderen van relationele databases en NoSQL data access in de Google Cloud aan de orde.

  Networking

  Eveneens wordt aandacht besteed networking met Google Cloud waaronder aan het opzetten van een Virtual Private Cloud en Virtual Private Networks. Hierbij passeren ook de configuratie van Cloud DNS en het opzetten van Load Balancing de revue.

  Cloud Functions

  Dan komt aan de orde hoe Google Cloud serverless computing ondersteunt met Cloud Functions. Bij serverless computing draaien servers in de cloud zonder dat je ze hoeft te configureren. Ingegaan wordt op de function lifecycle, het Cloud Functions Dashboard en HTTP Triggers.

  Kubernetes

  Tenslotte wordt besproken hoe in Google Cloud een Kubernetes cluster kan worden opgezet. Ingegaan wordt op containers orchestration, het managen van nodes en pods en het monitoren van een Kubernetes Cluster.

 • Cursus Google Cloud Development : Training

  Doelgroep Cursus Google Cloud Development

  De cursus Google Cloud Development is bedoeld voor developers die Google Cloud willen gebruiken om cloud applicaties te ontwikkelen en te deployen.

  Voorkennis Cursus Google Cloud Development

  Ervaring met een moderne programmeer taal zoals C#, Java, Python of PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Google Cloud Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. Tijdens de cursus worden theorie en exercises afgewisseld. Het cursusmateriaal is in het Engels. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificering Cursus Google Cloud Development

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat Google Cloud Development.

  Cursus Google Cloud Development
 • Cursus Google Cloud Development : Modules

  Module 1 : Google Cloud Intro

  Module 2 : Compute Engine

  Module 3 : Cloud Data Access

  What is Google Cloud?
  Types of Cloud Services
  Compute Resources
  Storage Services
  Networking Services
  Specialized Services
  Elastic Resource Allocation
  Developer Tools
  Zones and Regions
  Cloud Shell
  Cloud SDK
  Pay as You Go Pricing
  Renting Resources
  Virtual Machine Images
  VM Projects
  VM Configuration
  Preemptible VM's
  Custom Machine Types
  VM Creation
  Network Access
  Monitoring VM's
  Instance Groups
  Computing with App Engine
  App Engine Components
  Deploying an App
  Scaling App Engine Apps
  Types of Storage
  Object Storage
  Cache
  Persistent Storage
  Storage Data Models
  Cloud SQL
  Relational Databases
  Connecting to MySQL
  Importing Data
  Exporting Data
  Backing Up MySQL
  Managing Cloud Storage
  NoSQL Datastore

  Module 4 : Networking

  Module 5 : Cloud Functions

  Module 6 : Kubernetes

  Virtual Private Cloud
  VPC with Subnets
  Creating Firewall Rules
  Virtual Private Network
  VPC with Cloud Console
  Configuring Cloud DNS
  DNS Managed Zones
  Types of Load Balancers
  Configuring Load Balancers
  Managing IP Addresses
  Expanding CIDR Blocks
  Reserving IP Addresses
  Accounts and Groups
  What are Cloud Functions?
  Serverless Computing
  Events and Triggers
  Event Object
  Runtime Environments
  Function Lifecycle
  Deploying Cloud Functions
  Cloud Functions Dashboard
  Event from Storage
  Events from Pub/Sub
  HTTP Triggers
  Using gcloud
  Deleting Functions
  Intro Kubernetes Engine
  Kubernetes Clusters
  Kubernetes Architecture
  Deploying Clusters
  Kubernetes Objects
  Nodes and Pods
  Containers
  Deploying Pods
  Monitoring Kubernetes
  Managing Nodes
  Managing Pods
  Kubernetes Services
  View Image Repository
 • Cursus Google Cloud Development : Algemeen

  Lees de algemene cursus informatie
 • Cursus Google Cloud Development : Reviews

 • Cursus Google Cloud Development : Certificaat