fbpx

Cursus Google Cloud Development

Regio:
 • Inhoud
 • Training
 • Modules
 • Algemeen
  Algemeen
 • Reviews
 • Certificaat
 • Cursus Google Cloud Development : Inhoud

  In de cursus Google Cloud Development leren de deelnemers het Google Cloud Platform te gebruiken voor het ontwikkelen en deployen van Cloud Applicaties en Services. Met het Google Cloud platform kan je applicaties in de cloud maken en beheren. De applicaties worden dan gehost in een netwerk van Google datacenters en het is niet langer nodig een lokale server aan te schaffen en te beheren.

  Google Cloud Intro

  De cursus Google Cloud Development gaat van start met een overzicht van de services en de Zones and Regions die het Google Cloud Platform te bieden heeft. Ook wordt ingegaan op het Pay as you Go pricing model en het huren van services.

  Compute Engine

  Vervolgens wordt Google's Compute Engine besproken waarmee virtuele machines in de Google's Cloud infrastructure kunnen worden gemaakt en geladen. Ook wordt aandacht besteed aan Google's App Engine waarmee web and mobiele applicaties in diverse programmeertalen kunnen worden gemaakt die dan draaien op een gemanaged en serverless platform.

  Cloud Data Access

  Ook staan de diverse vormen van storage die de Google Cloud te bieden heeft op het programma van de cursus. Hierbij wordt ingegaan op Object Storage, Cache en
  Persistent Storage. En ook komt Cloud SQL voor het benaderen van relationele databases en NoSQL data access in de Google Cloud aan de orde.

  Networking

  Eveneens wordt aandacht besteed networking met Google Cloud waaronder aan het opzetten van een Virtual Private Cloud en Virtual Private Networks. Hierbij passeren ook de configuratie van Cloud DNS en het opzetten van Load Balancing de revue.

  Cloud Functions

  Dan komt aan de orde hoe Google Cloud serverless computing ondersteunt met Cloud Functions. Bij serverless computing draaien servers in de cloud zonder dat je ze hoeft te configureren. Ingegaan wordt op de function lifecycle, het Cloud Functions Dashboard en HTTP Triggers.

  Kubernetes

  Tenslotte wordt besproken hoe in Google Cloud een Kubernetes cluster kan worden opgezet. Ingegaan wordt op containers orchestration, het managen van nodes en pods en het monitoren van een Kubernetes Cluster.

 • Cursus Google Cloud Development : Training

  Doelgroep Cursus Google Cloud Development

  De cursus Google Cloud Development is bedoeld voor developers die Google Cloud willen gebruiken om cloud applicaties te ontwikkelen en te deployen.

  Voorkennis Cursus Google Cloud Development

  Ervaring met een moderne programmeer taal zoals C#, Java, Python of PHP is vereist om aan deze cursus te kunnen deelnemen.

  Uitvoering Training Google Cloud Development

  De theorie wordt behandeld aan de hand van presentatie slides en demo's. Tijdens de cursus worden theorie en exercises afgewisseld. Het cursusmateriaal is in het Engels. De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.

  Certificering Cursus Google Cloud Development

  De deelnemers ontvangen na succesvolle afronding van de cursus een certificaat Google Cloud Development.

  Cursus Google Cloud Development
 • Cursus Google Cloud Development : Modules

  Module 1 : Google Cloud Intro

  Module 2 : Compute Engine

  Module 3 : Cloud Data Access

  What is Google Cloud?
  Types of Cloud Services
  Compute Resources
  Storage Services
  Networking Services
  Specialized Services
  Elastic Resource Allocation
  Developer Tools
  Zones and Regions
  Cloud Shell
  Cloud SDK
  Pay as You Go Pricing
  Renting Resources
  Virtual Machine Images
  VM Projects
  VM Configuration
  Preemptible VM's
  Custom Machine Types
  VM Creation
  Network Access
  Monitoring VM's
  Instance Groups
  Computing with App Engine
  App Engine Components
  Deploying an App
  Scaling App Engine Apps
  Types of Storage
  Object Storage
  Cache
  Persistent Storage
  Storage Data Models
  Cloud SQL
  Relational Databases
  Connecting to MySQL
  Importing Data
  Exporting Data
  Backing Up MySQL
  Managing Cloud Storage
  NoSQL Datastore

  Module 4 : Networking

  Module 5 : Cloud Functions

  Module 6 : Kubernetes

  Virtual Private Cloud
  VPC with Subnets
  Creating Firewall Rules
  Virtual Private Network
  VPC with Cloud Console
  Configuring Cloud DNS
  DNS Managed Zones
  Types of Load Balancers
  Configuring Load Balancers
  Managing IP Addresses
  Expanding CIDR Blocks
  Reserving IP Addresses
  Accounts and Groups
  What are Cloud Functions?
  Serverless Computing
  Events and Triggers
  Event Object
  Runtime Environments
  Function Lifecycle
  Deploying Cloud Functions
  Cloud Functions Dashboard
  Event from Storage
  Events from Pub/Sub
  HTTP Triggers
  Using gcloud
  Deleting Functions
  Intro Kubernetes Engine
  Kubernetes Clusters
  Kubernetes Architecture
  Deploying Clusters
  Kubernetes Objects
  Nodes and Pods
  Containers
  Deploying Pods
  Monitoring Kubernetes
  Managing Nodes
  Managing Pods
  Kubernetes Services
  View Image Repository
 • Cursus Google Cloud Development : Algemeen

  Cursusvorm

  Al onze cursussen zijn klassikale cursussen waarbij de cursisten aan de hand van een ervaren trainer met diepgaande materie kennis door de stof worden geleid. Theorie wordt steeds afgewisseld met oefeningen.

  Maatwerk

  We doen ook maatwerk  en passen dan de cursusinhoud aan op uw wensen. Op verzoek gaan we ook in op uw praktijkcases.

  Cursustijden

  De cursustijden zijn in pricipe van 9.30 tot 16.30. Maar we zijn hierin flexibel. Soms moeten mensen namelijk kinderen naar de opvang brengen of halen en komen andere tijden hun beter uit. In goed overleg kunnen we dan andere cursustijden afspreken.

  Hardware

  Wij zorgen voor de computers waarop de cursus gehouden kan worden. Op deze computer is de voor de cursus benodigde software al geinstalleerd. U hoeft geen laptop mee te nemen om aan de cursus te kunnen deelnemen. Als u liever op uw eigen laptop werkt kunt u hem desgewenst meenemen. De benodigde software wordt dan aan het begin van de cursus geinstalleerd.

  Software

  Onze cursussen worden over het algemeen gegeven met Open Source software zoals Eclipse, IntelliJ, Tomcat, Pycharm, Anaconda en Netbeans. Het digitale cursusmateriaal krijgt u na de cursus mee naar huis.

  Lunch

  De cursus is inclusief lunch die we in een restaurantje op loopafstand van het cursuslokaal gebruiken.

  Locaties

  De cursussen worden op diverse plaatsen in het land gepland. Een cursus gaat op een locatie door als er zich minimaal 3 mensen voor die locatie inschrijven. Als er inschrijvingen voor verschillende locaties zijn gaat de cursus door op onze hoofdlocatie is Houten net onder Utrecht. Een cursus op onze hoofdlocatie gaat ook door bij 2 inschrijvingen en regelmatig ook bij 1 inschrijving.  Overigens doen we ook cursussen op de locatie van de klant als men daar prijs op stelt.

  Evaluaties

  Na afloop van iedere cursus worden de deelnemers verzocht de cursus te evalueren ten aanzien van cursusinhoud, cursusmateriaal, trainer en locatie. Het evaluatie formulier staat op https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1039545/spiraltrain. De evaluaties van voorgaande deelnemers en voorgaande cursussen kunnen daar ook worden teruggevonden.

  Copyright

  De intellectuele eigendomsrechten van de gepubliceerde cursus inhoud, ook wel aangeduid als infosheet, behoren toe aan SpiralTrain. Het is niet toegestaan de cursusinformatie, de infosheet, te publiceren in schiftelijke dan wel digitale vorm zonder de uitdrukkelijke toestemming van SpiralTrain. Onder de cursus inhoud dient te worden verstaan de beschrijving van de cursus inhoud in zinnen alsmede de indeling van de cursus in modules en onderwerpen in de modules.

 • Cursus Google Cloud Development : Reviews

 • Cursus Google Cloud Development : Certificaat